Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

PAUKRT, Václav
Gotické malby v kostele sv. Jakuba Většího v Přelouči


Zprávy památkové péče 2012/72, číslo: 5, str: 389–392
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6754

V roce 2003 byl publikován příspěvek o nálezu gotických maleb v sakristii kostela sv. Jakuba Většího v Přelouči. V sondách byly zjištěny postavy dvou světců, které po dokončení restaurování maleb v roce 2009 byly identifikovány jako sv. Petr s klíčem v levé ruce a papežskou tiárou na hlavě (první papež a Kristův zástupce na zemi) a sv. Pavel s mečem rovněž v levé ruce. Postava sv. Pavla není dokončena a v dolní partii malby je pomocný nápis S. PAULU(S). Prostora sakristie měla být s největší pravděpodobností pokryta malbami na všech stěnách, jak dokládá i další rozkresba obličejové části hlavy na západní stěně sakristie.
Přelouč a farnost v Přelouči je úzce spjata s dějinami benediktinského kláštera v nedalekých Opatovicích nad Labem, který vznikl pravděpodobně v roce 1086. Falzum zakládací listiny kláštera uvádí mezi opatovickým majetkem i osadu Přelouč. První doklad o kostele a faře je listina z roku 1351, kdy je fara přiřazena k litomyšlské diecési. V roce 1397 papež Bonifác IX. přivtělil přeloučskou faru ke klášteru, tuto inkorporaci potvrdil znovu v roce 1403, kdy kostel s farou byly povýšeny na převorství v čele s převorem. V roce 1421 byla silná skupina stoupenců husitství v Přelouči zajata a město bylo vypáleno katolickými vojsky. Postavy apoštolských knížat sv. Petra a sv. Pavla v Přelouči navazují na theodotikovskou malbu a tvorbu dvorských dílen (monumentálnost postav, záhyby šatů), přímý vliv ale měla tvorba Mistra třeboňského oltáře. Značná formální příbuznost s nedávno restaurovanými malbami ve Starém Městě u Bruntálu, v Kuněticích dovolují datovat přeloučské malby do pokročilých 90. let 14. století. Zatím jednoznačně není zodpovězeno, zdali malby nebyly dokončeny (přestavba kostela, neklidná situace na přelomu 14. a 15. století) nebo byly poškozeny při vyplenění města v roce 1421


Klíčová slova: kostel sv. Jakuba Většího, Přelouč, středověká nástěnná malba, sv. Petr a sv. PavelPřílohy:

goticke
Typ souboru: pdf, velikost: 385 KB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/42.pdf

Návrat zpět