Zprávy památkové péče


Vítejte na webových stránkách časopisu Zprávy památkové péče.

Doufáme, že zde najdete vše, co hledáte, ať už z pozice věrných i nových čtenářů, autorů nových studií a příspěvků nebo odborníků a spolupracovníků časopisu. Časopis Zprávy památkové péče byl založen v roce 1937 a od té doby soustavně pod různými názvy seznamuje odbornou i laickou veřejnost s novými poznatky v oboru péče o kulturní movité i nemovité dědictví naší vlasti. Za desetiletí své existence významně přispěl k formování oboru památkové péče jako praktické i teoretické disciplíny. Časopis Zprávy památkové péče vychází čtyřikrát ročně, publikuje odborné recenzované studie a další informace z oboru. Doufáme, že tato webová prezentace rozšířená o bibliografickou databázi článků přispěje k dalšímu rozvoji a vzkvétání časopisu a poskytne úplnější a přehlednější informace všem jejím návštěvníkům.

Rádi bychom upozornili na znovuobnovený „Přehled restaurátorských prací realizovaných v České republice“, který od roku 1994 do roku 2010 vycházel jako tištěná příloha časopisu Zprávy památkové péče. Resumoval tak akce realizované pod dohledem státní památkové péče v rozmezí let 1992 až 2007. Nová databáze zachovává základní strukturu starších tištěných příloh ZPP, jejichž zůstane webovou součástí (tzn. zachování ISBN apod.), ale umožňuje i průběžná errata a postupné časové rozšiřování informačního záběru. Posláním nově vzniklé databáze je především poskytovat informace o restaurátorských akcích konaných na jednotlivých památkách a s nimi poskytnout transparentní vhled do materiální změny jednotlivých děl.