Zprávy památkové péče

Redakční rada časopisu Zprávy památkové péče

Redakční rada časopisu Zprávy památkové péče zasedá průměrně šestkrát ročně. Je tvořena šesti pracovníky Generálního ředitelství NPÚ a třinácti externími odborníky.

Složení redakční rady:

 • Mgr. Tereza Johanidesová (šéfredaktorka)
 • Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.
 • Mgr. Jakub Bachtík
 • prof. Dr hab. Waldemar Józef Deluga
 • Mgr. Karel Foud
 • Mgr. Martin Gaži
 • doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD.
 • prof. Ing. arch. Pavel Gregor, Ph.D.
 • PhDr. Martin Horáček, PhD.
 • Mgr. Lukáš Hyťha
 • Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.
 • Dr. Alena Janatková
 • Mgr. Jiří Křížek
 • Dipl.-Ing. Dr. techn. Miloš Kruml
 • Ing. arch. Karel Kuča
 • doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
 • doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D.
 • Ing. Jan Sommer
 • doc. PhDr. Josef Štulc
 • Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
 • PhDr. Michal Tryml
 • Mgr. Kristina Uhlíková, Ph.D.

Statut redakční rady

Statut redakční rady časopisu Zprávy památkové péče je ke stažení zde.