Zprávy památkové péče

Redakční rada časopisu Zprávy památkové péče

Šéfredaktorka:

Mgr. Tereza Johanidesová (NPÚ, Praha; johanidesova.tereza@npu.cz)

Seznam členů redakční rady:

 • Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)
 • Mgr. Jakub Bachtík (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
 • prof. Dr hab. Waldemar Józef Deluga (Ostravská univerzita)
 • Mgr. Martin Gaži (NPÚ, České Budějovice)
 • doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • prof. Ing. arch. Pavel Gregor, Ph.D. (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
 • doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoké učení technické v Brně)
 • Mgr. Lukáš Hyťha (NPÚ, Praha)
 • Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc. (Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, Praha)
 • Dr. Alena Janatková (Technische Universität, Berlín)
 • Dipl.-Ing. Dr. techn. Miloš Kruml (emeritně Technische Universität Wien)
 • Ing. arch. Karel Kuča (NPÚ, Praha)
 • Dott. Jana Michalčáková, Ph.D., Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci/NPÚ, Praha)
 • doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D. (Akademie výtvarných umění/Národní galerie, Praha)
 • doc. PhDr. Josef Štulc (NPÚ, Praha)
 • Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (NPÚ, Praha)
 • PhDr. Michal Tryml (NPÚ, Praha)
 • Mgr. Kristina Uhlíková, Ph.D. (Ústav dějin umění AV ČR, Praha)

Statut redakční rady

Statut redakční rady časopisu Zprávy památkové péče je ke stažení zde.