Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

PÁNKOVÁ Kateřina, WIZOVSKÝ Tomáš
Florennes – původní domov relikviáře sv. Maura


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 2, str: 80–84
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6517

Relikviář sv. Maura je v českém prostředí spojen především s Bečovem nad Teplou a místním hradem a zámkem, kam byl roku 1889 převezen. Jeho historie však byla několik předešlých staletí spojena s městem Florennes v dnešní Belgii. Jeho založení můžeme datovat do průběhu 9.–10. století. Důležitý milníkem pak byl vznik dvou církevních institucí, konkrétně kostela sv. Gengulfa a opatství sv. Jana Křtitele v první polovině 11. století. Právě pro zdejší opatství sv. Jana byl pravděpodobně mezi lety 1225–1330 doposud neznámým umělcem či umělci vytvořen relikviář sv. Maura. Zkoumání historie města Florennes, jeho vlastníků, církevních institucí, a podobně nám může pomoci s lepším poznáním dějin této jedinečné románské zlatnické památky na území České republiky. Kromě historických podkladů můžeme rovněž ve Florennes a okolí hledat stylově podobné práce ze stejné doby – například díla Huga z Oignies, která nám mohou pomoci s uměleckohistorickým popisem památky.

Klíčová slova: Florennes, relikviář sv. Maura, kostel sv. Genfulfa, rod Beaufort–Spontin, Bečov nad Teplou


Návrat zpět