Zprávy památkové péče

Do nejbližších čísel připravujeme:

Číslo 2/2021: Architektura, stavební praxe a památkové péče mimo centra v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století s důrazem na činnost rodu Schmoranzů

V čísle vyjde: IN MEDIAS RES: Ivo ŠULC; Rod Františka Schmoranze staršího ve světle dosavadního bádání Alena JANATKOVÁ; „Ctíti nedotknutelnost starého díla“: k počátkům kontroverze mezi restaurováním a konzervováním památek v Čechách kolem poloviny 19. století Vojtěch BARCAL; Dílo Františka Schmoranze v kontextu puristické památkové péče ve Vysokém Mýtě Kristina UHLÍKOVÁ, Jan UHLÍK; Stylová rekonstrukce městského chrámu v druhé polovině 19. století na příkladu kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě Milan NĚMEČEK; František Schmoranz mladší (1845–1892): apoštol orientalismu a průkopník uměleckého průmyslu v Čechách Jan GALETA; Nelehký život architekta okolo roku 1900 na příkladech z Moravské Ostravy Jana MAREŠOVÁ; Oddaný úředník svého knížete – Architekt Jan Sedláček (1848–1916) Marek KREJČÍ; Technicky vzdělaní odborníci v c. k. památkové péči v druhé polovině 19. století Pavla MIKEŠOVÁ; Přínos Františka Schmoranze ke studiu štukové dekorace letohrádku Hvězda STUDIE, MATERIÁLIE Pavla Cenková; Jedna ulice, dvě jména. Ulice Dolnopolní v Brně Jiří Juchelka, Ondřej KLÁPA; Terénní identifikace aktivit 2. světové války na katastrech Branky, Hradce nad Moravicí, Raduně a blízkého okolí pomocí nedestruktivních archeologických metod, jejich mapování a návrh ochrany v krajině na příkladu situace v Hradci nad Moravicí – Jakubčovicích SEMINÁŘE, KONFERENCE, AKCE Symposium věnované dědictví Adolfa Loose ve Vídni (Petr Svoboda; Martin Šolc) Výroční konference CARARE 2021 (Irena Blažková) RECENZE Hledání univerzality. Kontexty průmyslové architektury v Československu 1945–1992 (Petr Freiwillig)