Zprávy památkové péče

Přílohy časopisu Zprávy památkové péče

V uplynuých letech nepravidelně vycházely jako přílohy časopisu Zprávy památkové péče monograficlé publikace s různým tématickým zaměřením. Zde je jejich seznam:

Pavel Hájek
Metodika minimálního katalogizačního záznamu, Zpracování historických knižních fondů ve správě Národního památkového ústavu pro účely zákona o účetnictví a základní principy pořizování fotodokumentace knižních sbírek

Příloha časopisu Zprávy památkové péče 69/2009/6, Praha 2009. ISSN 1210-5538.

Dagmar Knotková – Kateřina Krejzlová
Koroze mědi a bronzu – vybrané technologie restaurování

Příloha časopisu Zprávy památkové péče 64/2004/6, Praha 2004. ISSN 1210-5538.

Dagmar Knotková – Kateřina Krejzlová
Koroze mědi a bronzu – vznik patin

Příloha časopisu Zprávy památkové péče 61/2001/10, Praha 2001. ISSN 1210-5538.

Miloš Matěj
Kulturní dědictví Centrálního kladenského kamenouhelného revíru

Příloha časopisu Zprávy památkové péče 61/2001, Praha 2001. ISSN 1210-5538; ISBN 80-86234-17-7.

Palácové zahrady pod Pražským hradem
Příspěvky k dějinám a obnově

Příloha časopisu Zprávy památkové péče 61/2001, Praha 2001. ISSN 1210-5538; ISBN 80-86234-19-3.

Karel Kuča – Věra Kučová
Principy památkového urbanismu

Příloha časopisu Zprávy památkové péče, 60/2000, Praha 2000. ISSN 1210-5538; ISBN 80-86234-15-0.

Jiří Zelinger
Poškození kulturních památek vlivem světla a ochrana proti němu

Příloha časopisu Zprávy památkové péče 60/2000/7, Praha 2000. ISSN 1210-5538.

Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana

Příloha časopisu Zprávy památkové péče 58/1998, Praha 1998. ISSN 1210-5583; ISBN 8086234-02-9.

Palácové zahrady pod Pražským hradem, Zahrada Ledeburská a Malá Pálffyovská

Příloha časopisu Zprávy památkové péče 57/1997, Praha 1997. ISSN 1210-5538.

Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou, Příspěvky k dějinám a obnově poutního místa

Příloha časopisu Zprávy památkové péče, 57/1997, Praha 1997. ISSN 1210-5538.

Ivana Kopecká – Martin Dvořák
Nároky na muzejní úložné prostory z hlediska stability různých materiálů

Příloha časopisu Zprávy památkové péče 55/1995/8, Praha 1995. ISSN 1210-5538.

Jiří Rathouský
Konzervační prostředky pro kámen i jiné stavební materiály

Příloha časopisu Zprávy památkové péče 54/1994/6, Praha 1994. ISSN 1210-5538.

Karel Kuča
Zvonice českých venkovských kostelů

Příloha časopisu Zprávy památkové péče 54/1994/2, Praha 1994. ISSN 1210-5538.

Informační list

Příloha časopisu Zprávy památkové péče 53/1993/8, Praha 1993. ISSN 1210-5538.

Pavel Šťastný
Fasádní nátěrové hmoty k povrchové úpravě historických budov

Příloha časopisu Zprávy památkové péče 53/1993/4, Praha 1993. ISSN 1210-5538.