Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2020, obsah čísla 2.Editorial

Editorial. ZPP 2020/80, č. 2, str. 1 [DETAIL]

Materiálie, studie

Pavla Cenková, Aleš Homola, Od města k předměstí. Obytná výstavba v Brně-Králově Poli v letech 1919–1925. ZPP 2020/80, č. 2, str. 147–165 [DETAIL]
Lenka Štěpánková, Historie a principy památkové ochrany výstavního areálu na příkladu brněnského výstaviště. ZPP 2020/80, č. 2, str. 166–173 [DETAIL]
Markéta Grill-Janatová, Liturgický textil a jeho restaurování. Příspěvek k počátkům restaurování textilu v období od sklonku 50. do počátku 70. let 20. století. ZPP 2020/80, č. 2, str. 174–185 [DETAIL]
Lucie Olivová, Rozmanitost čínských tapet. K výzdobě interiérů v 18. a 19. století. ZPP 2020/80, č. 2, str. 185–199 [DETAIL]
Jan Chlíbec, Jiří Roháček, Šlechtické nekropole doby jagelonské a raného novověku – jejich význam a funkce: Bechyně a Němčice. ZPP 2020/80, č. 2, str. 200–208 [DETAIL]
Tomáš Hanzlíček, Jiří Hofman, Historické souvislosti výroby pevnostní cihly a použitých malt (technologické poznámky). ZPP 2020/80, č. 2, str. 209–215 [DETAIL]
Jan Malíř, Evropský soud pro lidská práva a ochrana kulturního dědictví pět let poté. ZPP 2020/80, č. 2, str. 216–224 [DETAIL]

Různé

Jakub Bachtík, Vít Jesenský, Pro města bylo třeba něco udělat. Rozhovor s profesorem Karlem Kibicem o jeho kariéře v památkové péči, výzkumu radnic a vzniku městských památkových zón. ZPP 2020/80, č. 2, str. 225–232 [DETAIL]
Milan Jančo, Kohoutí útok. Kopie obrazu Paula de Vos ze sběrny Fondu národní obnovy v Půjčovní ulici v Praze II. ZPP 2020/80, č. 2, str. 233–236 [DETAIL]
Radek Lunga, Zvony v Kostelci u Jihlavy, Volfířově a Domašově – zdařilé anonymní práce velkomeziříčských renesančních dílen. ZPP 2020/80, č. 2, str. 237–240 [DETAIL]
Josef Němec, K dvěma letošním výročím brněnských architektů: Bohuslav Fuchs a Kamil Fuchs. ZPP 2020/80, č. 2, str. 241–243 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

Stanislava Kučová, Jan Pařez, Ján Čáni, Lenka Militká, Mezinárodní den archeologie 2019 v NPÚ. ZPP 2020/80, č. 2, str. 244–244 [DETAIL]
V Praze se sešli archeologové z celé Evropy, Stanislava Kučová, Tomáš Řepa, Martin Tomášek. ZPP 2020/80, č. 2, str. 245–246 [DETAIL]
David Merta, Michaela Tvrzníková, Nicolaiova sbírka je online. ZPP 2020/80, č. 2, str. 247 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

Adam Rejha, Konfiskované osudy. ZPP 2020/80, č. 2, str. 248–249 [DETAIL]
Zdeňka Petáková, Kniha o Klárově – unikátní autorský a vydavatelský počin. ZPP 2020/80, č. 2, str. 250 [DETAIL]