Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2020, obsah čísla 1.Editorial

Jan Jehlík, Editorial. ZPP 2020/80, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

Jan Jehlík, Jiří Plos, Miroslav Cikán, K výzkumu památkových hodnot historických měst České republiky. ZPP 2020/80, č. 1, str. 3–9 [DETAIL]
Jana Zdráhalová, Využití topologické analýzy uliční sítě při péči o urbanistickou hodnotu měst. ZPP 2020/80, č. 1, str. 10–16 [DETAIL]
Vít Rýpar, Struktura a tvar. Morfometricko-topologický pohled na urbanistickou strukturu – jak popsat její charakter?. ZPP 2020/80, č. 1, str. 17–23 [DETAIL]
Michal Kohout, Šárka Jahodová, Veronika Peňázová, Změny způsobu využití historického jádra. ZPP 2020/80, č. 1, str. 24–32 [DETAIL]

Materiálie, studie

Eliška Podholová Varyšová, Výstavní kolonie Werkbundu jako předmět památkové ochrany. ZPP 2020/80, č. 1, str. 33–45 [DETAIL]
Hana Řepková, Skrytý půvab panelů aneb regenerace sídlišť z pohledu památkové péče. ZPP 2020/80, č. 1, str. 46–63 [DETAIL]
Zdeňka Míchalová, Jan Vojtěchovský, Lucia Krajčírová, Císařský pokoj zámku Bučovice ve 20. století – dokumentace, restaurování a prezentace. ZPP 2020/80, č. 1, str. 63–75 [DETAIL]
Ondfiej Hnilica, Adam Sekanina, Sochařská galerie Na dlážkách v Telči. ZPP 2020/80, č. 1, str. 76–88 [DETAIL]
Jana Tichá, Kopalova“sklárna v Mnichově Hradišti. Růst a pád české továrny… na všechny druhy surovin potřebných pro sklářský průmysl jablonecký. ZPP 2020/80, č. 1, str. 89–100 [DETAIL]
Petr Kotlík, Zkušenosti s konsolidací kamene epoxidovými pryskyřicemi. ZPP 2020/80, č. 1, str. 101–105 [DETAIL]
Ivana Kopecká, Eva Svobodová, Otázky možné konzervace a restaurování polymerních materiálů. ZPP 2020/80, č. 1, str. 106–112 [DETAIL]

Různé

Josef Štulc, Devadesátiny Karla Kibice – vědce, památkáře a pedagoga. ZPP 2020/80, č. 1, str. 113–115 [DETAIL]
Bibliografie prací Karla Kibice od roku 2010. ZPP 2020/80, č. 1, str. 116 [DETAIL]
Petr Pavelec, Markéta Slabová, Šlechta českých zemí v evropské diplomacii. ZPP 2020/80, č. 1, str. 116–120 [DETAIL]
Kateřina Pávková, Vzdělávání seniorů v oboru památkové péče. ZPP 2020/80, č. 1, str. 121 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

Vilém Faltýnek, Ze semináře o historických dřevěných konstrukcích a šindelové střeše. ZPP 2020/80, č. 1, str. 122–124 [DETAIL]
Stanislava Kučová, Hana Dehnerová, Dagmar Vorlíčková, Martin Tomášek), 10. výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu. ZPP 2020/80, č. 1, str. 127–132 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

Karel Kibic, Hledání „hlubokého města“ na příkladu Druhého Říma. ZPP 2020/80, č. 1, str. 127–132 [DETAIL]
Martin Šolc, Kniha o sídlišti Ďáblice. ZPP 2020/80, č. 1, str. 133–134 [DETAIL]
Martin Šolc, Kniha o sídlišti Ďáblice. ZPP 2020/80, č. 1, str. 135–136 [DETAIL]