Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2020.číslo 1

Editorial

Jan Jehlík, Editorial. ZPP 2020/80, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

Jan Jehlík, Jiří Plos, Miroslav Cikán, K výzkumu památkových hodnot historických měst České republiky. ZPP 2020/80, č. 1, str. 3–9 [DETAIL]
Jana Zdráhalová, Využití topologické analýzy uliční sítě při péči o urbanistickou hodnotu měst. ZPP 2020/80, č. 1, str. 10–16 [DETAIL]
Vít Rýpar, Struktura a tvar. Morfometricko-topologický pohled na urbanistickou strukturu – jak popsat její charakter?. ZPP 2020/80, č. 1, str. 17–23 [DETAIL]
Michal Kohout, Šárka Jahodová, Veronika Peňázová, Změny způsobu využití historického jádra. ZPP 2020/80, č. 1, str. 24–32 [DETAIL]

Materiálie, studie

Eliška Podholová Varyšová, Výstavní kolonie Werkbundu jako předmět památkové ochrany. ZPP 2020/80, č. 1, str. 33–45 [DETAIL]
Hana Řepková, Skrytý půvab panelů aneb regenerace sídlišť z pohledu památkové péče. ZPP 2020/80, č. 1, str. 46–63 [DETAIL]
Zdeňka Míchalová, Jan Vojtěchovský, Lucia Krajčírová, Císařský pokoj zámku Bučovice ve 20. století – dokumentace, restaurování a prezentace. ZPP 2020/80, č. 1, str. 63–75 [DETAIL]
Ondfiej Hnilica, Adam Sekanina, Sochařská galerie Na dlážkách v Telči. ZPP 2020/80, č. 1, str. 76–88 [DETAIL]
Jana Tichá, Kopalova“sklárna v Mnichově Hradišti. Růst a pád české továrny… na všechny druhy surovin potřebných pro sklářský průmysl jablonecký. ZPP 2020/80, č. 1, str. 89–100 [DETAIL]
Petr Kotlík, Zkušenosti s konsolidací kamene epoxidovými pryskyřicemi. ZPP 2020/80, č. 1, str. 101–105 [DETAIL]
Ivana Kopecká, Eva Svobodová, Otázky možné konzervace a restaurování polymerních materiálů. ZPP 2020/80, č. 1, str. 106–112 [DETAIL]

Různé

Josef Štulc, Devadesátiny Karla Kibice – vědce, památkáře a pedagoga. ZPP 2020/80, č. 1, str. 113–115 [DETAIL]
Bibliografie prací Karla Kibice od roku 2010. ZPP 2020/80, č. 1, str. 116 [DETAIL]
Petr Pavelec, Markéta Slabová, Šlechta českých zemí v evropské diplomacii. ZPP 2020/80, č. 1, str. 116–120 [DETAIL]
Kateřina Pávková, Vzdělávání seniorů v oboru památkové péče. ZPP 2020/80, č. 1, str. 121 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

Vilém Faltýnek, Ze semináře o historických dřevěných konstrukcích a šindelové střeše. ZPP 2020/80, č. 1, str. 122–124 [DETAIL]
Stanislava Kučová, Hana Dehnerová, Dagmar Vorlíčková, Martin Tomášek), 10. výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu. ZPP 2020/80, č. 1, str. 127–132 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

Karel Kibic, Hledání „hlubokého města“ na příkladu Druhého Říma. ZPP 2020/80, č. 1, str. 127–132 [DETAIL]
Martin Šolc, Kniha o sídlišti Ďáblice. ZPP 2020/80, č. 1, str. 133–134 [DETAIL]
Martin Šolc, Kniha o sídlišti Ďáblice. ZPP 2020/80, č. 1, str. 135–136 [DETAIL]

číslo 2

Editorial

Editorial. ZPP 2020/80, č. 2, str. 1 [DETAIL]

Materiálie, studie

Pavla Cenková, Aleš Homola, Od města k předměstí. Obytná výstavba v Brně-Králově Poli v letech 1919–1925. ZPP 2020/80, č. 2, str. 147–165 [DETAIL]
Lenka Štěpánková, Historie a principy památkové ochrany výstavního areálu na příkladu brněnského výstaviště. ZPP 2020/80, č. 2, str. 166–173 [DETAIL]
Markéta Grill-Janatová, Liturgický textil a jeho restaurování. Příspěvek k počátkům restaurování textilu v období od sklonku 50. do počátku 70. let 20. století. ZPP 2020/80, č. 2, str. 174–185 [DETAIL]
Lucie Olivová, Rozmanitost čínských tapet. K výzdobě interiérů v 18. a 19. století. ZPP 2020/80, č. 2, str. 185–199 [DETAIL]
Jan Chlíbec, Jiří Roháček, Šlechtické nekropole doby jagelonské a raného novověku – jejich význam a funkce: Bechyně a Němčice. ZPP 2020/80, č. 2, str. 200–208 [DETAIL]
Tomáš Hanzlíček, Jiří Hofman, Historické souvislosti výroby pevnostní cihly a použitých malt (technologické poznámky). ZPP 2020/80, č. 2, str. 209–215 [DETAIL]
Jan Malíř, Evropský soud pro lidská práva a ochrana kulturního dědictví pět let poté. ZPP 2020/80, č. 2, str. 216–224 [DETAIL]

Různé

Jakub Bachtík, Vít Jesenský, Pro města bylo třeba něco udělat. Rozhovor s profesorem Karlem Kibicem o jeho kariéře v památkové péči, výzkumu radnic a vzniku městských památkových zón. ZPP 2020/80, č. 2, str. 225–232 [DETAIL]
Milan Jančo, Kohoutí útok. Kopie obrazu Paula de Vos ze sběrny Fondu národní obnovy v Půjčovní ulici v Praze II. ZPP 2020/80, č. 2, str. 233–236 [DETAIL]
Radek Lunga, Zvony v Kostelci u Jihlavy, Volfířově a Domašově – zdařilé anonymní práce velkomeziříčských renesančních dílen. ZPP 2020/80, č. 2, str. 237–240 [DETAIL]
Josef Němec, K dvěma letošním výročím brněnských architektů: Bohuslav Fuchs a Kamil Fuchs. ZPP 2020/80, č. 2, str. 241–243 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

Stanislava Kučová, Jan Pařez, Ján Čáni, Lenka Militká, Mezinárodní den archeologie 2019 v NPÚ. ZPP 2020/80, č. 2, str. 244–244 [DETAIL]
V Praze se sešli archeologové z celé Evropy, Stanislava Kučová, Tomáš Řepa, Martin Tomášek. ZPP 2020/80, č. 2, str. 245–246 [DETAIL]
David Merta, Michaela Tvrzníková, Nicolaiova sbírka je online. ZPP 2020/80, č. 2, str. 247 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

Adam Rejha, Konfiskované osudy. ZPP 2020/80, č. 2, str. 248–249 [DETAIL]
Zdeňka Petáková, Kniha o Klárově – unikátní autorský a vydavatelský počin. ZPP 2020/80, č. 2, str. 250 [DETAIL]

číslo 3-4

Editorial

prof. PhDr. Petr Fidler, Editorial. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 257 [DETAIL]

In Medias Res

Petr Kuneš, Renata Tišlová, Fenomén renesančního štuku a jeho reflexe v současnosti. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 259–260 [DETAIL]
Ondřej Jakubec, Pavel Waisser, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě: možnosti a metody výzkumu, dosavadní stav poznání. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 262–270 [DETAIL]
Jana Zapletalová, Štukatér Antonio Melana a migrace umělců z Arogna. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 271–281 [DETAIL]
Jana Waisserová, Milena Poeta, Poznatky k historii štukatérství ze sktript Francesca Carradoriho. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 282–291 [DETAIL]
Pavel Waisser, Ještě jednou k výzdobě tzv. Soudnice zámku v Bechyni. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 292–303 [DETAIL]
Veronika Řezníčková, Štukové dekorativní systémy ve vzájemné symbióze. Recepce italských vzorů na Moravě. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 304–312 [DETAIL]
Zdeněk Kovařík, Zdeňka Míchalová, Renata Tišlová, Renesanční vytlačovaný štuk na příkladu památek z oblasti česko-moravsko-rakouského pomezí. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 313–329 [DETAIL]
Veronika K. Wanková, Renata Tišlová, Peter Majoroš, Vojtěch Krajíček, Technologické poznatky ke štukové výzdobě Císařského pokoje v Bučovicích. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 330–341 [DETAIL]
Petr Hečková, Zdeněk Kovařík, Petr Kuneš, K památkovým aspektům a revizi poznání jindřichohradeckého Rondelu. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 342–353 [DETAIL]
Zdeňka Míchalová, Lucie Bartůňková, Renata Tišlová, Renesanční štukové sochy Adama a Evy na zámku v Telč. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 354–365 [DETAIL]
Lucie Bartůňková, Pavla Jandová, Zuzana Křenková, Vladislava Říhová, Zpráva z průzkumu devastovaných štukatur zahradního pavilonu zámku v Gořanově. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 366–377 [DETAIL]

Materiálie, studie

Róbert Antal, Vlastníctvo a ochrana hnuteľných archeologických nálezov. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 378–384 [DETAIL]

Různé

Vilém Faltýnek, Památkářská sanitka jezdí bez majáčku. Rozhovor s Mgr. Danielou Zacharovou, PhD., z Odboru preventivní údržby památek Památkového úřadu Slovenské republiky. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 385–389 [DETAIL]
Martin Pavlíček, Malováno dlátem. Sousoší sv. Jana Nepomuckého v Oseku a fenomén multiplikací maleb a grafik v barokním sochařství. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 390–392 [DETAIL]
Marek Ehrlich; Božena Pacáková-Hošťálková, Vzpomínka na Ing. Marii Pavlátovou. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 393 [DETAIL]
Stanislava Kučová, Eva Lukášová, Josef Štulc, Za profesorem Janem Bouzkem. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 394 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

Jan Malíř, Konference „Anna Marie Františka Sasko-Lauenburská a její rod: mezi Čechami a Evropou“. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 396 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

Jakub Bachtík, Skromné základy. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 398–400 [DETAIL]
Milan Kudyn, Rejstřík, obsah ročníku 2020. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 409 [DETAIL]