Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2019, obsah čísla 4.Editorial

Skalický Petr; Pokorný Adam, Editorial. ZPP 2019/78, č. 4, str. 385 [DETAIL]

In Medias Res

SKALICKÝ Petr; POKORNÝ Adam, Díváme se skutečně na středověk? K nástěnným malbám v Menší věži na Karlštejně z pohledu druhotných restaurátorských zásahů. ZPP 2019/78, č. 4, str. 387–401 [DETAIL]
POKORNÝ Adam; SKALICKÝ Petr, Restaurátorský průzkum nástěnných maleb v kostele panny Marie a kapli sv. Kateřiny na hradě Karlštejně. ZPP 2019/78, č. 4, str. 402–420 [DETAIL]
POKORNÝ Adam, K technice nástěnných maleb sakrálních prostor Menší věže hradu Karlštejna. ZPP 2019/78, č. 4, str. 421–440 [DETAIL]
KLÍPA Jan; Markéta PAVLÍKOVÁ; Adam POKORNÝ, Zlacené plastické dekory v kostele Panny Marie, v kapli sv. Kateřiny a ve spojovací chodbičce na hradě Karlštejně. ZPP 2019/78, č. 4, str. 441–457 [DETAIL]
CHUDÁREK Zdeněk, Stavební proměny menší věže na hradě Karlštejně. ZPP 2019/78, č. 4, str. 458–482 [DETAIL]
PAŘÍZKOVÁ ČEVONOVÁ Jana; PAŘÍZEK Marek, Ke Schmidtovu projektu podsebití na věžích hradu Karlštejna. ZPP 2019/78, č. 4, str. 483–494 [DETAIL]

Materiálie, studie

HOCHEL Marian, „Planoucí hvězda, která oživuje duši.“ Ikonografie Napoleonova mesianismu ve vizuálním umění první republiky a prvního císařství ve Francii. ZPP 2019/78, č. 4, str. 495–505 [DETAIL]
ADAMCOVÁ Kateřina, Štuková výzdoba zadního průjezdu zámku Červený Hrádek u Jirkova – ikonografie, inspirační zdroje a otázka vztahu modelace a barevnosti štuku v období raného baroka. ZPP 2019/78, č. 4, str. 507–520 [DETAIL]
STRAKOŠ Martin, Kulturní domy jako architektonické a památkové téma na příkladu Ostravy. ZPP 2019/78, č. 4, str. 521–536 [DETAIL]
MASÁK Jakub; BERAN Petr; BREJCHA Jan; BOBEK Karel, BIM ve správě památkových objektů. ZPP 2019/78, č. 4, str. 537–542 [DETAIL]
RYŠÁNEK Radek; HOLÝ Zdeněk, K restaurování mobiliáře v sakristii kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně. ZPP 2019/78, č. 4, str. 543–548 [DETAIL]

Různé

SKALICKÝ Petr; KAŠE Jiří; VLTAVSKÁ Hana; WICHTERLOVÁ Zuzana; KRHÁNKOVÁ Kateřina; BĚLINOVÁ Hana, Odešel restaurátor David Zeman. ZPP 2019/78, č. 4, str. 549–550 [DETAIL]
MICHALČÁKOVÁ Jana, Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy. Nový doktorský studijní program na Univerzitě Palackého v Olomouci. ZPP 2019/78, č. 4, str. 550 [DETAIL]
Kateřina SAMOJSKÁ, Novinky v oddělení dalšího vzdělávání NPÚ a výhledy na rok 2020. ZPP 2019/78, č. 4, str. 550–552 [DETAIL]
TICHÁ Jana; PÁCAL Martin, Jihlavské renesanční domy a specifika jejich památkové obnovy. Seminář pro odborné pracovníky NPÚ. ZPP 2019/78, č. 4, str. 553–555 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

FREIWILLIG Petr, Tovární komíny. Pády ikon průmyslového věku. ZPP 2019/78, č. 4, str. 555–556 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER Ladislav, Beton, Břasy, Boletice, aneb jak rozpitvat poválečnou architekturu. ZPP 2019/78, č. 4, str. 557–558 [DETAIL]
VYTLAČIL Lukáš M., Druhé, upravené vydání Zřícenin hradů, zámků a tvrzí v jiŽních Čechách. ZPP 2019/78, č. 4, str. 558–559 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

Obsah a rejstřík časopisu Zprávy památkové péče, ročník 79, 2019. ZPP 2019/78, č. 4, str. 568–575 [DETAIL]