Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2019, obsah čísla 3.Editorial

(redakce), Editorial. ZPP 2019/78, č. 3, str. 223 [DETAIL]

Materiálie, studie

ARIJČUK Petr, Bůh Otec s anděly v Tismicích – nově zjištěná zakázka Josefa Ignaze Mildorfera. ZPP 2019/78, č. 3, str. 235–244 [DETAIL]
CENKOVÁ Pavla, V nové čtvrti. Stavby architekta Karla Láníka v Brně-Králově Poli ve 20. letech 20. století. ZPP 2019/78, č. 3, str. 245–260 [DETAIL]
FREIWILLIG Petr, „Stavba československo-jugoslávského přátelství.“ Sklářský kombinát Crystalex v Novém Boru. ZPP 2019/78, č. 3, str. 261–270 [DETAIL]
HRBATÝ Stanislav, Zbroj Alfonsa II. d´Este na státním zámku Konopiště v kontextu platnéřské produkce pro ferrarský vévodský dvůr v 16. století. ZPP 2019/78, č. 3, str. 271–278 [DETAIL]
BOHÁČOVÁ Ivana, Archeologie v Praze v kontextu vzniku Československé republiky. ZPP 2019/78, č. 3, str. 279–291 [DETAIL]
JEHLÍK Jan, Památkové hodnoty v urbanistickém měřítku. ZPP 2019/78, č. 3, str. 292–303 [DETAIL]
KOUKAL Petr, Nové poznatky ke zvukové podobě varhan brněnské a loketské varhanářské školy a k její restaurátorské obnově. ZPP 2019/78, č. 3, str. 304–308 [DETAIL]
RANOCHOVÁ Radka, Kdo jsou a co potřebují průvodci na objektech NPÚ. ZPP 2019/78, č. 3, str. 309–315 [DETAIL]
KONVALINKOVÁ Tereza; OUHRABKA Martin, Dům čp. 5 v Trávníčku, příklad archaické stavební tradice na Českodubsku. ZPP 2019/78, č. 3, str. 316–328 [DETAIL]
FOUD Karel; PLEŠMÍD Stanislav, Hrázděný dům severního Plzeňska na příkladu stavení čp. 1 z Popovic u Chrančovic. ZPP 2019/78, č. 3, str. 329–340 [DETAIL]
KUNEŠ Petr, Stratigrafický průzkum barevnosti fasád. ZPP 2019/78, č. 3, str. 341–346 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar; NEČAS Radovan, Vliv mrazu a odležení na velikost částic vápenných kaší připravených rozdílnými postupy. ZPP 2019/78, č. 3, str. 347–350 [DETAIL]
MIKEŠOVÁ Pavla, Restaurování štukové výzdoby v letohrádku Hvězda ve druhé polovině 19. vedené Pavlem Janákem a jeho předchůdci. ZPP 2019/78, č. 3, str. 351–364 [DETAIL]

Různé

SEDLÁKOVÁ Radomíra, Vzpomínka na architekta Pavla Kupku. ZPP 2019/78, č. 3, str. 365–366 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK Roman, Dokončená první etapa obnovy Jubilejního parku ve Znojmě. ZPP 2019/78, č. 3, str. 366 [DETAIL]
GOGOVÁ Stanislava; MIČEK Daniel, Katedra muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Kon‰tantína Filozofa v Nitre – reflexie a perspektívy. ZPP 2019/78, č. 3, str. 366–368 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

SETUNSKÁ Gabriela; MICHOINOVÁ Dagmar, Letní škola památkové technologie na zámku v Uherčicích. ZPP 2019/78, č. 3, str. 369 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK Roman, V Brně proběhl osmý ročník semináře Památky zahradního umění, jejich historie a současnost. ZPP 2019/78, č. 3, str. 370 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KIBIC Karel, Významná publikace o naší prvořadé průmyslové aglomeraci. ZPP 2019/78, č. 3, str. 371–374 [DETAIL]