Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2019, obsah čísla 2.Editorial

(redakce), Editorial. ZPP 2019/78, č. 2, str. 106 [DETAIL]

Materiálie, studie

ADAMCOVÁ Kateřina, Oprava a restaurování fasád Národního muzea v Praze - zamyšlení nad soudobým směřováním péče o památky z kamene. ZPP 2019/78, č. 2, str. 107–115 [DETAIL]
RAMEŠOVÁ Michaela, Radnice v Nymburce - proměny památky a její původní vzhled. ZPP 2019/78, č. 2, str. 116–133 [DETAIL]
HNILICA Ondřej; KLÍMA Ivan, Virtuální 3D model jezuitské koleje v Telči. ZPP 2019/78, č. 2, str. 134–145 [DETAIL]
HASNÍKOVÁ Hana; KUNECKÝ Jiří; KULAWIECOVÁ Kateřina, Dokumentace moderní architektury moderními technologiemi. ZPP 2019/78, č. 2, str. 146–153 [DETAIL]
VICHERKOVÁ Veronika, Slunce místo uhlí. Počátky solární architektury v Československu. ZPP 2019/78, č. 2, str. 154–159 [DETAIL]
JENIŠTOVÁ Klára, Osudy synagogy v Hranicích: k historii stavby a koncepci její virtuální rekonstrukce. ZPP 2019/78, č. 2, str. 160–166 [DETAIL]
BŘÍZOVÁ Miroslava; FOUD Karel, Výstavba českých škol v národnostně smíšených oblastech v období předmnichovského Československa na příkladech z Plzeňska. ZPP 2019/78, č. 2, str. 167–172 [DETAIL]
VEVERKA Lukáš, Obraz Kutné Hory v 19. století. Mezi kresbou, grafikou, malbou a fotografií. ZPP 2019/78, č. 2, str. 173–189 [DETAIL]
STRAKOŠ Martin, Kryté plavecké bazény a koupaliště druhé poloviny 20. století a jejich památkový potenciál. ZPP 2019/78, č. 2, str. 190–204 [DETAIL]

Různé

BACHTÍK Jakub; TOMÁŠEK Martin; KUČOVÁ Stanislava, Město z našich měst nejnešťastnější… Rozhovor s archeologem Janem Klápštěm o roli památkové péče a archeologie při záchraně starého Mostu. ZPP 2019/78, č. 2, str. 205–209 [DETAIL]
RYŠÁNEK Radek, Stručný úvod k lakovým pracím na historickém nábytku v České republice. ZPP 2019/78, č. 2, str. 209–211 [DETAIL]
MÍCHALOVÁ Zdeňka, „Objev“ epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci. ZPP 2019/78, č. 2, str. 214–215 [DETAIL]
KUČOVÁ Stanislava; VESELÁ Martina; LÍBAL Patrik; MUSIL Jiří, Alois Musil, antika a České země. ZPP 2019/78, č. 2, str. 215–216 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KIBIC Karel, Ottův historický atlas – Praha. ZPP 2019/78, č. 2, str. 217–221 [DETAIL]
ŚEVČÍKOVÁ Zuzana, Zrcadlo moci. Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění. ZPP 2019/78, č. 2, str. 222–223 [DETAIL]
HÁJEK Karel, Dvě nové publikace na téma železniční stavitelství jako kulturní dědictví. ZPP 2019/78, č. 2, str. 223–224 [DETAIL]
KUČA Karel, Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska. ZPP 2019/78, č. 2, str. 224–225 [DETAIL]
VYTLAČIL Lukáš M., Obraz jako prostředek k reprezentaci šlechtického panství v raném novověku. ZPP 2019/78, č. 2, str. 225–226 [DETAIL]