Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2019.číslo 1

Editorial

KŘESADLOVÁ Lenka, Editorial. ZPP 2019/79, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

KŘESADLOVÁ Lenka, Zahradníci v Lednicko-valtickém areálu a jejich vliv na podobu zahradních úprav na přelomu 18. a 19. století. ZPP 2019/79, č. 1, str. 3–13 [DETAIL]
TLUSTÝ Jaromír, Zahradník Josef Rubliš, téměř neznámá osobnost podílející se na ochraně památek zahradního umění aneb cesta ze šlechtické do státní zahrady. ZPP 2019/79, č. 1, str. 14–20 [DETAIL]
JANÁL Jiří, Dynamické vodní prvky v kompozici Podzámecké zahrady v Kroměříži a jejich archeologický výzkum. ZPP 2019/79, č. 1, str. 21–27 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK Roman; NOVÁK Zdeněk, Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem - kompoziční rozbor. ZPP 2019/79, č. 1, str. 28–40 [DETAIL]
JANIŠ Dalibor; ŠTĚTINA Jan, Výsledky průzkumů některých objektů Podzámecké zahrady v Kroměříži. ZPP 2019/79, č. 1, str. 41–49 [DETAIL]
OTTOMANSKÁ Stanislava, Dětská hřiště, dětské koutky a prostory pro děti první poloviny 20. století v projektech zahradního architekta Josefa Vaňka. ZPP 2019/79, č. 1, str. 50–60 [DETAIL]
STEINOVÁ Šárka, Z péče o pražské městské sady na konci 19. a počátkem 20. století. ZPP 2019/79, č. 1, str. 61–67 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar; KŘESADLOVÁ Lenka, Zahradní lemovky – zajímavý detail zahradních úprav 19. století. ZPP 2019/79, č. 1, str. 68–74 [DETAIL]

Různé

KIBIC Karel, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a proměny zámku v Lužanech. ZPP 2019/79, č. 1, str. 75–81 [DETAIL]
VÁCHA Petr, Velikonoční řehtačky a klapačky. ZPP 2019/79, č. 1, str. 82–84 [DETAIL]
LETÁ Michaela; VALENTOVÁ Kristina, Z činnosti Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži. ZPP 2019/79, č. 1, str. 84–88 [DETAIL]
KŘESADLOVÁ Lenka, Projekt NAKI Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky skončil. ZPP 2019/79, č. 1, str. 89 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK Roman, Výzkumný projekt Zahradně-architektonickátvorba v období totalitních režimů v letech 1939-1989 na území České republiky. ZPP 2019/79, č. 1, str. 89–90 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

REZEK Jiří, Tajemství Libosadu. ZPP 2019/79, č. 1, str. 91 [DETAIL]
KUČA Karel, Staré cesty v krajině středních Čech. ZPP 2019/79, č. 1, str. 91–92 [DETAIL]
Karel Kuča, Hledání kontextu. ZPP 2019/79, č. 1, str. 92–93 [DETAIL]
KUČA Karel, Alexandr Skalický st.: Historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918. ZPP 2019/79, č. 1, str. 93 [DETAIL]
HUDEC Petr, Památková edukace v historických zahradách a parcích: Příklady dobré praxe. ZPP 2019/79, č. 1, str. 93–94 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

DVOŘÁKOVÁ Eva, Studijní cesta po technických a průmyslových památkách v Norsku. ZPP 2019/79, č. 1, str. 94 [DETAIL]
TOMÁŠEK Martin; KUČOVÁ Stanislava; MILITKÁ Lenka, 50. mezinárodní konference archeologie středověku, Valtice 17.-21. 9. 2018. ZPP 2019/79, č. 1, str. 95–97 [DETAIL]
KUČOVÁ Stanislava; PAŘEZ Jan; TOMÁŠEK Martin, 9. výjezdní zasedání archeologů NPÚ. ZPP 2019/79, č. 1, str. 97–99 [DETAIL]

číslo 2

Editorial

(redakce), Editorial. ZPP 2019/78, č. 2, str. 106 [DETAIL]

Materiálie, studie

ADAMCOVÁ Kateřina, Oprava a restaurování fasád Národního muzea v Praze - zamyšlení nad soudobým směřováním péče o památky z kamene. ZPP 2019/78, č. 2, str. 107–115 [DETAIL]
RAMEŠOVÁ Michaela, Radnice v Nymburce - proměny památky a její původní vzhled. ZPP 2019/78, č. 2, str. 116–133 [DETAIL]
HNILICA Ondřej; KLÍMA Ivan, Virtuální 3D model jezuitské koleje v Telči. ZPP 2019/78, č. 2, str. 134–145 [DETAIL]
HASNÍKOVÁ Hana; KUNECKÝ Jiří; KULAWIECOVÁ Kateřina, Dokumentace moderní architektury moderními technologiemi. ZPP 2019/78, č. 2, str. 146–153 [DETAIL]
VICHERKOVÁ Veronika, Slunce místo uhlí. Počátky solární architektury v Československu. ZPP 2019/78, č. 2, str. 154–159 [DETAIL]
JENIŠTOVÁ Klára, Osudy synagogy v Hranicích: k historii stavby a koncepci její virtuální rekonstrukce. ZPP 2019/78, č. 2, str. 160–166 [DETAIL]
BŘÍZOVÁ Miroslava; FOUD Karel, Výstavba českých škol v národnostně smíšených oblastech v období předmnichovského Československa na příkladech z Plzeňska. ZPP 2019/78, č. 2, str. 167–172 [DETAIL]
VEVERKA Lukáš, Obraz Kutné Hory v 19. století. Mezi kresbou, grafikou, malbou a fotografií. ZPP 2019/78, č. 2, str. 173–189 [DETAIL]
STRAKOŠ Martin, Kryté plavecké bazény a koupaliště druhé poloviny 20. století a jejich památkový potenciál. ZPP 2019/78, č. 2, str. 190–204 [DETAIL]

Různé

BACHTÍK Jakub; TOMÁŠEK Martin; KUČOVÁ Stanislava, Město z našich měst nejnešťastnější… Rozhovor s archeologem Janem Klápštěm o roli památkové péče a archeologie při záchraně starého Mostu. ZPP 2019/78, č. 2, str. 205–209 [DETAIL]
RYŠÁNEK Radek, Stručný úvod k lakovým pracím na historickém nábytku v České republice. ZPP 2019/78, č. 2, str. 209–211 [DETAIL]
MÍCHALOVÁ Zdeňka, „Objev“ epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci. ZPP 2019/78, č. 2, str. 214–215 [DETAIL]
KUČOVÁ Stanislava; VESELÁ Martina; LÍBAL Patrik; MUSIL Jiří, Alois Musil, antika a České země. ZPP 2019/78, č. 2, str. 215–216 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KIBIC Karel, Ottův historický atlas – Praha. ZPP 2019/78, č. 2, str. 217–221 [DETAIL]
ŚEVČÍKOVÁ Zuzana, Zrcadlo moci. Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění. ZPP 2019/78, č. 2, str. 222–223 [DETAIL]
HÁJEK Karel, Dvě nové publikace na téma železniční stavitelství jako kulturní dědictví. ZPP 2019/78, č. 2, str. 223–224 [DETAIL]
KUČA Karel, Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska. ZPP 2019/78, č. 2, str. 224–225 [DETAIL]
VYTLAČIL Lukáš M., Obraz jako prostředek k reprezentaci šlechtického panství v raném novověku. ZPP 2019/78, č. 2, str. 225–226 [DETAIL]

číslo 3

Editorial

(redakce), Editorial. ZPP 2019/78, č. 3, str. 223 [DETAIL]

Materiálie, studie

ARIJČUK Petr, Bůh Otec s anděly v Tismicích – nově zjištěná zakázka Josefa Ignaze Mildorfera. ZPP 2019/78, č. 3, str. 235–244 [DETAIL]
CENKOVÁ Pavla, V nové čtvrti. Stavby architekta Karla Láníka v Brně-Králově Poli ve 20. letech 20. století. ZPP 2019/78, č. 3, str. 245–260 [DETAIL]
FREIWILLIG Petr, „Stavba československo-jugoslávského přátelství.“ Sklářský kombinát Crystalex v Novém Boru. ZPP 2019/78, č. 3, str. 261–270 [DETAIL]
HRBATÝ Stanislav, Zbroj Alfonsa II. d´Este na státním zámku Konopiště v kontextu platnéřské produkce pro ferrarský vévodský dvůr v 16. století. ZPP 2019/78, č. 3, str. 271–278 [DETAIL]
BOHÁČOVÁ Ivana, Archeologie v Praze v kontextu vzniku Československé republiky. ZPP 2019/78, č. 3, str. 279–291 [DETAIL]
JEHLÍK Jan, Památkové hodnoty v urbanistickém měřítku. ZPP 2019/78, č. 3, str. 292–303 [DETAIL]
KOUKAL Petr, Nové poznatky ke zvukové podobě varhan brněnské a loketské varhanářské školy a k její restaurátorské obnově. ZPP 2019/78, č. 3, str. 304–308 [DETAIL]
RANOCHOVÁ Radka, Kdo jsou a co potřebují průvodci na objektech NPÚ. ZPP 2019/78, č. 3, str. 309–315 [DETAIL]
KONVALINKOVÁ Tereza; OUHRABKA Martin, Dům čp. 5 v Trávníčku, příklad archaické stavební tradice na Českodubsku. ZPP 2019/78, č. 3, str. 316–328 [DETAIL]
FOUD Karel; PLEŠMÍD Stanislav, Hrázděný dům severního Plzeňska na příkladu stavení čp. 1 z Popovic u Chrančovic. ZPP 2019/78, č. 3, str. 329–340 [DETAIL]
KUNEŠ Petr, Stratigrafický průzkum barevnosti fasád. ZPP 2019/78, č. 3, str. 341–346 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar; NEČAS Radovan, Vliv mrazu a odležení na velikost částic vápenných kaší připravených rozdílnými postupy. ZPP 2019/78, č. 3, str. 347–350 [DETAIL]
MIKEŠOVÁ Pavla, Restaurování štukové výzdoby v letohrádku Hvězda ve druhé polovině 19. vedené Pavlem Janákem a jeho předchůdci. ZPP 2019/78, č. 3, str. 351–364 [DETAIL]

Různé

SEDLÁKOVÁ Radomíra, Vzpomínka na architekta Pavla Kupku. ZPP 2019/78, č. 3, str. 365–366 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK Roman, Dokončená první etapa obnovy Jubilejního parku ve Znojmě. ZPP 2019/78, č. 3, str. 366 [DETAIL]
GOGOVÁ Stanislava; MIČEK Daniel, Katedra muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Kon‰tantína Filozofa v Nitre – reflexie a perspektívy. ZPP 2019/78, č. 3, str. 366–368 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

SETUNSKÁ Gabriela; MICHOINOVÁ Dagmar, Letní škola památkové technologie na zámku v Uherčicích. ZPP 2019/78, č. 3, str. 369 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK Roman, V Brně proběhl osmý ročník semináře Památky zahradního umění, jejich historie a současnost. ZPP 2019/78, č. 3, str. 370 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KIBIC Karel, Významná publikace o naší prvořadé průmyslové aglomeraci. ZPP 2019/78, č. 3, str. 371–374 [DETAIL]

číslo 4

Editorial

Skalický Petr; Pokorný Adam, Editorial. ZPP 2019/78, č. 4, str. 385 [DETAIL]

In Medias Res

SKALICKÝ Petr; POKORNÝ Adam, Díváme se skutečně na středověk? K nástěnným malbám v Menší věži na Karlštejně z pohledu druhotných restaurátorských zásahů. ZPP 2019/78, č. 4, str. 387–401 [DETAIL]
POKORNÝ Adam; SKALICKÝ Petr, Restaurátorský průzkum nástěnných maleb v kostele panny Marie a kapli sv. Kateřiny na hradě Karlštejně. ZPP 2019/78, č. 4, str. 402–420 [DETAIL]
POKORNÝ Adam, K technice nástěnných maleb sakrálních prostor Menší věže hradu Karlštejna. ZPP 2019/78, č. 4, str. 421–440 [DETAIL]
KLÍPA Jan; Markéta PAVLÍKOVÁ; Adam POKORNÝ, Zlacené plastické dekory v kostele Panny Marie, v kapli sv. Kateřiny a ve spojovací chodbičce na hradě Karlštejně. ZPP 2019/78, č. 4, str. 441–457 [DETAIL]
CHUDÁREK Zdeněk, Stavební proměny menší věže na hradě Karlštejně. ZPP 2019/78, č. 4, str. 458–482 [DETAIL]
PAŘÍZKOVÁ ČEVONOVÁ Jana; PAŘÍZEK Marek, Ke Schmidtovu projektu podsebití na věžích hradu Karlštejna. ZPP 2019/78, č. 4, str. 483–494 [DETAIL]

Materiálie, studie

HOCHEL Marian, „Planoucí hvězda, která oživuje duši.“ Ikonografie Napoleonova mesianismu ve vizuálním umění první republiky a prvního císařství ve Francii. ZPP 2019/78, č. 4, str. 495–505 [DETAIL]
ADAMCOVÁ Kateřina, Štuková výzdoba zadního průjezdu zámku Červený Hrádek u Jirkova – ikonografie, inspirační zdroje a otázka vztahu modelace a barevnosti štuku v období raného baroka. ZPP 2019/78, č. 4, str. 507–520 [DETAIL]
STRAKOŠ Martin, Kulturní domy jako architektonické a památkové téma na příkladu Ostravy. ZPP 2019/78, č. 4, str. 521–536 [DETAIL]
MASÁK Jakub; BERAN Petr; BREJCHA Jan; BOBEK Karel, BIM ve správě památkových objektů. ZPP 2019/78, č. 4, str. 537–542 [DETAIL]
RYŠÁNEK Radek; HOLÝ Zdeněk, K restaurování mobiliáře v sakristii kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně. ZPP 2019/78, č. 4, str. 543–548 [DETAIL]

Různé

SKALICKÝ Petr; KAŠE Jiří; VLTAVSKÁ Hana; WICHTERLOVÁ Zuzana; KRHÁNKOVÁ Kateřina; BĚLINOVÁ Hana, Odešel restaurátor David Zeman. ZPP 2019/78, č. 4, str. 549–550 [DETAIL]
MICHALČÁKOVÁ Jana, Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy. Nový doktorský studijní program na Univerzitě Palackého v Olomouci. ZPP 2019/78, č. 4, str. 550 [DETAIL]
Kateřina SAMOJSKÁ, Novinky v oddělení dalšího vzdělávání NPÚ a výhledy na rok 2020. ZPP 2019/78, č. 4, str. 550–552 [DETAIL]
TICHÁ Jana; PÁCAL Martin, Jihlavské renesanční domy a specifika jejich památkové obnovy. Seminář pro odborné pracovníky NPÚ. ZPP 2019/78, č. 4, str. 553–555 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

FREIWILLIG Petr, Tovární komíny. Pády ikon průmyslového věku. ZPP 2019/78, č. 4, str. 555–556 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER Ladislav, Beton, Břasy, Boletice, aneb jak rozpitvat poválečnou architekturu. ZPP 2019/78, č. 4, str. 557–558 [DETAIL]
VYTLAČIL Lukáš M., Druhé, upravené vydání Zřícenin hradů, zámků a tvrzí v jiŽních Čechách. ZPP 2019/78, č. 4, str. 558–559 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

Obsah a rejstřík časopisu Zprávy památkové péče, ročník 79, 2019. ZPP 2019/78, č. 4, str. 568–575 [DETAIL]