Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2018, obsah čísla 5.Editorial

UHLÍKOVÁ, Kristina, Editorial. ZPP 2018/78, č. 5, str. 409 [DETAIL]

In Medias Res

BIEGEL, Richard, „Zvláštní a karakteristické.“ Probouzení památkového vědomí na pozadí zastavovacích plánů Prahy počátku 20. století. ZPP 2018/78, č. 5, str. 411–421 [DETAIL]
UHLÍKOVÁ, Kristina, Historická šlechtická sídla a první pozemková reforma. ZPP 2018/78, č. 5, str. 431–444 [DETAIL]
OROSOVÁ, Martina, Architekt Dušan Jurkovič ako vládny komisár pre ochranu pamiatok na Slovensku v rokoch 1919–1922. ZPP 2018/78, č. 5, str. 445–456 [DETAIL]
KOWALSKI, Tomáš, Umelecký rezbár Bohumil Bek a vládny pamiatkový komisariát na Slovensku. K počiatkom reštaurátorskej činnosti (1920–1923). ZPP 2018/78, č. 5, str. 457–465 [DETAIL]
GIUSTINO, Cathleen M., Parlament, Letenská pláň a panoráma Prahy za první republiky. ZPP 2018/78, č. 5, str. 466–478 [DETAIL]
PAŘÍZEK, Marek; PAŘÍZKOVÁ ČEVONOVÁ, Jana, Restaurování barokních soch z atik vstupního průčelí karlínské Invalidovny v roce 1917 a v letech 1919–1920. ZPP 2018/78, č. 5, str. 479–486 [DETAIL]

Materiálie, studie

CENKOVÁ, Pavla; HOMOLA, Aleš, Můj dům, můj hrad. Formování podoby rodinného bydlení v Brně 1919–1925. Žabovřesky: od vesnice k zahradní čtvrti. ZPP 2018/78, č. 5, str. 487–499 [DETAIL]
HŮLKOVÁ, Vladislava, Význam fotodokumentace na případě materiálově-technologického průzkumu malt a omítek z Nového Hrádku u Lukova. ZPP 2018/78, č. 5, str. 500–503 [DETAIL]
KUNEŠ, Petr; MICHOINOVÁ, Dagmar; HŮLKOVÁ, Vladislava, Průzkum interierových omítek Horního hradu v Bečově nad Teplou. ZPP 2018/78, č. 5, str. 504–510 [DETAIL]
MICHOINOVÁ, Dagmar, Dostupná metoda zjišťování nasákavosti a smáčivosti historických omítek a zdiva in situ. ZPP 2018/78, č. 5, str. 511–514 [DETAIL]

Různé

SYROCHMAN, Mychajlo, „Největší bohatství východních Karpat.“ Dřevěné cerkve Podkarpatské Rusi v období první republiky. ZPP 2018/78, č. 5, str. 515–521 [DETAIL]
UHLÍKOVÁ, Kristina, Rudolf Hönigschmidt: německý památkář v Československu. ZPP 2018/78, č. 5, str. 522–523 [DETAIL]
LUŠTINEC, Jan, Jindřich Ambrož (1878–1955): vynikající ochránce přírody a památek západních Krkonoš. ZPP 2018/78, č. 5, str. 524–525 [DETAIL]
RŮŽIČKOVÁ, Daniela, Adolf Träger (1888–1965): malíř, památkář, muzejník a pedagog. ZPP 2018/78, č. 5, str. 526–528 [DETAIL]
BERÁNEK, Jan, Renesanční zámek v Horšovském Týně. Analýza stavebních fází na základě výsledků dendrochronologie. ZPP 2018/78, č. 5, str. 529–533 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KUČOVÁ, Stanislava; PAŘEZ, jan, Mezinárodní den archeologie 2018. ZPP 2018/78, č. 5, str. 534 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Proběhl sedmý ročník semináře Památky zahradního umění, jejich historie a současnost. ZPP 2018/78, č. 5, str. 535 [DETAIL]