Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2018, obsah čísla 4.Editorial

Redakce, Editorial. ZPP 2018/78, č. 4, str. 281 [DETAIL]

Materiálie, studie

GAŽI, Martin; LAVIČKA Roman, Poutní areál Klokoty u Tábora a památková péče. ZPP 2018/78, č. 4, str. 283–299 [DETAIL]
UHLÍK, Jan, Lomec u Vodňan – stavební proměny areálu v první polovině 20. století jako reflexe dobového duchovního života mariánského poutního místa. ZPP 2018/78, č. 4, str. 300–306 [DETAIL]
MARTINEK, Radek, Zámecké kaple a jejich bohoslužebná výbava jako předmět historicko-liturgického bádání. ZPP 2018/78, č. 4, str. 307–316 [DETAIL]
GROSSOVÁ, Anna, Biskupská Kroměříž – jedno z center výroby liturgických předmětů z drahých kovů v období baroka na Moravě. ZPP 2018/78, č. 4, str. 317–330 [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Hraběnka Wilhelmine Larisch z Moennichu, rozená Schaffgotsch, a sbírky Nového zámku v Jevišovicích umístěné v expozicích zámků Kraje Vysočina. ZPP 2018/78, č. 4, str. 331–339 [DETAIL]
ČÁNI, Ján, Areály zaniklých novověkých skláren jako předmět zájmu archeologické památkové péče. ZPP 2018/78, č. 4, str. 340–348 [DETAIL]
PAŘEZ Jan, Průzkum vybraných zaniklých novověkých hamrů v Novohradských horách. ZPP 2018/78, č. 4, str. 349–355 [DETAIL]
KONVALINKOVÁ, Tereza; OUHRABKA, Martin, Usedlost če. 8 v Letařovicích. Poznatky z průzkumu venkovského domu z poloviny 17. století na Českodubsku. ZPP 2018/78, č. 4, str. 356–366 [DETAIL]
ADAMCOVÁ Kateřina, Náhrobek Josefa Hladíka v Měníku a Adolf Loos. ZPP 2018/78, č. 4, str. 367–380 [DETAIL]

Různé

STIBRAL, Karel; KUČERA, Tomáš, Obraz památek a prezentace jejich image na vybraných příkladech z Veltrus. ZPP 2018/78, č. 4, str. 381–390 [DETAIL]
ROHÁČEK, Jiří; VRÁNA, DAvid, Epigrafická databáze centra Epigrafická a sepulkrální studia Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., a její věcný a metodický kontext. ZPP 2018/78, č. 4, str. 390–396 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

BLAŽKOVÁ, Irena, Mezinárodní konference Centre for Digital Heritage 2018 v Lundu. ZPP 2018/78, č. 4, str. 397–398 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

POMETLO, Jiří, Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury. ZPP 2018/78, č. 4, str. 398–400 [DETAIL]
SUCHÁNEK, Pavel, Mariánský sloup na Hradčanském náměstí. ZPP 2018/78, č. 4, str. 400–401 [DETAIL]