Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2018, obsah čísla 3.Editorial

BACHTÍK, Jakub, Editorial. ZPP 2018/78, č. 3, str. 185–185 [DETAIL]

Materiálie, studie

UHLÍKOVÁ, Kristina, Čas pověřenců. Působení osobností angažovaných v záchraně movitých památek v období bezprostředně po skončení 2. světové války zvláště v severních a severozápadních Čechách. ZPP 2018/78, č. 3, str. 187–202 [DETAIL]
ZEMAN, Lubomír, Pravoslavný chrám sv. Olgy ve Františkových Lázních. ZPP 2018/78, č. 3, str. 203–207 [DETAIL]
MIKULCOVÁ, Anežka, Ikony na průčelí pravoslavného chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních. ZPP 2018/78, č. 3, str. 208–216 [DETAIL]
RYŠKOVÁ, Michaela, Krnovská dezinatura a její požár. Redefinice národní kulturní památky. ZPP 2018/78, č. 3, str. 217–224 [DETAIL]
SOKOL, Petr, Dokumentace příměstské rekreační krajiny 19. a 20. století archeologickými metodami. Zaniklá výletní restaurace se železniční zastávkou v Zábělé u Plzně. ZPP 2018/78, č. 3, str. 225–233 [DETAIL]
HUDEC, Petr; ŠUBRTOVÁ, Anna, Content is King. Příklady uplatnění tabletů a chytrých telefonů při prezentaci kulturního dědictví. ZPP 2018/78, č. 3, str. 234–241 [DETAIL]
PILNÁ, Veronika, Pásy tzv. „Brautgürtel“ ze západních Čech v mobiliárních fondech NPÚ. ZPP 2018/78, č. 3, str. 242–251 [DETAIL]
ĎOUBAL, Jakub, Čištění sousoší sv. Jana Nepomuckého z pražského Pohořelce s využitím laseru. ZPP 2018/78, č. 3, str. 252–259 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, Zkoušky stárnutí fasádních nátěrů v přírodních podmínkách. ZPP 2018/78, č. 3, str. 260–266 [DETAIL]

Různé

HUDEC, Petr, Památky na dlani: mobilní haptické půdorysy českých památek UNESCO. ZPP 2018/78, č. 3, str. 267–269 [DETAIL]
KLEISNER, Tomáš, Barokní plán hřbitova ve Střílkách. ZPP 2018/78, č. 3, str. 269–270 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

MAREŠOVÁ, Jana, Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945. ZPP 2018/78, č. 3, str. 271–272 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ, Eva, Živé památky III – workshop v Technickém muzeu v Brně. ZPP 2018/78, č. 3, str. 272–273 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

JANČO, Milan, Metodika Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. ZPP 2018/78, č. 3, str. 273–274 [DETAIL]