Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2018, obsah čísla 2.Editorial

BACHTÍK, Jakub; ŠVÁCHA, Rostislav, Editorial. ZPP 2018/78, č. 2, str. 97 [DETAIL]

In Medias Res

ŠOPÁK, Pavel, Památka a péče: Rudolf Eitelberger von Edelberg. ZPP 2018/78, č. 2, str. 99–103 [DETAIL]
KROUPA, Jiří, Rudolf Eitelberger a Moritz Thausing: dva zakladatelé vídeňské školy dějin umění. ZPP 2018/78, č. 2, str. 104–114 [DETAIL]
VONDRÁČEK, Radim, Filozofické pozadí Eitelbergerovy uměnovědy. ZPP 2018/78, č. 2, str. 115–118 [DETAIL]
VYBÍRAL, Jindřich, Rudolf Eitelberger jako ideolog vídeňské Ringstrasse. ZPP 2018/78, č. 2, str. 119–123 [DETAIL]
HORÁČEK, Martin, „Duchovní organismus prostoupený uměním“: Rudolf Eitelberger a stavba měst podle uměleckých zásad. ZPP 2018/78, č. 2, str. 124–129 [DETAIL]
HLOBIL, Tomáš, Franz Ficker – před Rudolfem Eitelbergerem. Výuka dějin a teorie umění na vídeňské univerzitě před vznikem stolice dějin umění. ZPP 2018/78, č. 2, str. 130–135 [DETAIL]
ZATLOUKAL, Pavel, Eitelbergerovi žáci a olomoucké baroko. ZPP 2018/78, č. 2, str. 136–142 [DETAIL]
HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada, Eitelbergerův následník Jacob von Falke a umělecký průmysl, s. 143-150.. ZPP 2018/78, č. 2, str. 143–150 [DETAIL]

Materiálie, studie

OLIVOVÁ, Lucie, Čínské komnaty v Čechách a na Moravě: výzdoba stěn. ZPP 2018/78, č. 2, str. 151–158 [DETAIL]
KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra, Nové lázeňské památkové rezervace. ZPP 2018/78, č. 2, str. 159–166 [DETAIL]

Různé

MERTOVÁ, Martina, Cena Rudolfa Eitelbergera mezi jinými architektonickými přehlídkami. ZPP 2018/78, č. 2, str. 167–169 [DETAIL]
MERTOVÁ, Martina; SURMA, Radim, Okolnosti restaurování pamětní desky Rudolfa Eitelbergera von Edelberg. ZPP 2018/78, č. 2, str. 169–171 [DETAIL]
BERAN, Lukáš, Výtopna sídliště Invalidovna od projektu k demolici (1963-2018). ZPP 2018/78, č. 2, str. 171–173 [DETAIL]
PRIX, Dalibor, Umělecké památky Prahy: ohlédnutí za jedním tématem. ZPP 2018/78, č. 2, str. 174–176 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ZIKMUND-LENDER, Ladislav; HALATA, Martin, Chvála regionální architektury. Kniha o jičínském architektovi Čeňku Musilovi. ZPP 2018/78, č. 2, str. 176–178 [DETAIL]
KUČERA, Tomáš, Průhonický park. ZPP 2018/78, č. 2, str. 178–179 [DETAIL]