Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2018, obsah čísla 1.Editorial

KUNA, Martin; TRYML, Michal, Editorial. ZPP 2018/78, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

KUNA, Martin, Česká archeologie v informační společnosti. ZPP 2018/78, č. 1, str. 3–12 [DETAIL]
NOVÁK, David, Věda 2.0 a zveřejňování informací v digitálním věku. ZPP 2018/78, č. 1, str. 13–19 [DETAIL]
BUREŠ Michal, Sdílení a zveřejňování informací v archeologii. ZPP 2018/78, č. 1, str. 20–23 [DETAIL]
KOMORÓCZY, Balász, Obecná úvaha na téma utajení jako nástroj ochrany v archeologii. ZPP 2018/78, č. 1, str. 24–29 [DETAIL]
MAŘÍK, Jan, Archeologie a veřejnost v mezinárodních úmluvách. ZPP 2018/78, č. 1, str. 30–34 [DETAIL]
KUNA, Martin; LEČBYCHOVÁ, Olga; KOSAROVÁ, Zdenka; NOVÁK, David, Obsah vytvářený komunitou. ZPP 2018/78, č. 1, str. 35–44 [DETAIL]
LEČBYCHOVÁ, Olga; KOSAROVÁ, Zdenka, Zveřejňování dat z archeologických archivů – situace v některých zemích Evropské unie. Odkud jdeme a kam směřujeme. ZPP 2018/78, č. 1, str. 45–53 [DETAIL]
GOJDA, Martin; ČULÍKOVÁ, Lucie, Zpracování leteckých snímků a jejich zveřejnění v informačním systému Archeologická mapa České republiky. ZPP 2018/78, č. 1, str. 54–58 [DETAIL]
PREKOP, Filip, Medializace a její dopady na archeologické památky Karlovarského kraje. ZPP 2018/78, č. 1, str. 59–63 [DETAIL]
NECHVÍLE, Martin, Nakládání s informacemi v archeologii – pohled zvenčí a úvaha nad oborem. ZPP 2018/78, č. 1, str. 64–67 [DETAIL]
NEUSTUPNÝ, Evžen, Památky a archeologická teorie. ZPP 2018/78, č. 1, str. 67–68 [DETAIL]
CYMBALAK, Tomasz, Zveřejňování archeologické dokumentace v Polsku. ZPP 2018/78, č. 1, str. 68–70 [DETAIL]
KALFERSTOVÁ, Jana, Zveřejňování informací v archeologii – musíme? Můžeme? Chceme?. ZPP 2018/78, č. 1, str. 70–72 [DETAIL]
SOKOL, Petr, Informace v archeologii a jejich zveřejňování – pohled zpět a zevnitř. ZPP 2018/78, č. 1, str. 72–74 [DETAIL]

Různé

FETTEROVÁ, Dagmar, Vzpomínka na PhDr. Miroslavu Novákovou-Skalickou (16. 4. 1927 – 17. 9. 2015). ZPP 2018/78, č. 1, str. 75–76 [DETAIL]
ZÍDEK, Martin, Právní úprava regulace reklamy v ČR a její vztah k zájmům památkové péče. ZPP 2018/78, č. 1, str. 76–79 [DETAIL]
ONUFRÁKOVÁ, Jana; VINIČENKOVÁ, Ľubica, Novostavby v pamiatkových územiach Prešovského kraja – spôsob usmernenia a prax. ZPP 2018/78, č. 1, str. 80–84 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KUČOVÁ, Stanislava; PAŘEZ, Jan, Osmé výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu. ZPP 2018/78, č. 1, str. 85–86 [DETAIL]
HÁJEK, Karel, Železnice – specifika, výzvy a limity ochrany a nového využití železničního dědictví. Ohlédnutí za konferencí. ZPP 2018/78, č. 1, str. 87 [DETAIL]
GLÁSEROVÁ LEBEDOVÁ Zdenka, Mezinárodní konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017 v Kutné Hoře. ZPP 2018/78, č. 1, str. 88 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

VÍCHA, František, Památková péče a příprava a realizace památkové obnovy. ZPP 2018/78, č. 1, str. 89–90 [DETAIL]