Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2018.

In Medias Res

NOVOTNÝ, Michal, Peripetie zákonné ochrany památek za první republiky. ZPP 2018/78, str. 422–430 [DETAIL]

číslo 1

Editorial

KUNA, Martin; TRYML, Michal, Editorial. ZPP 2018/78, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

KUNA, Martin, Česká archeologie v informační společnosti. ZPP 2018/78, č. 1, str. 3–12 [DETAIL]
NOVÁK, David, Věda 2.0 a zveřejňování informací v digitálním věku. ZPP 2018/78, č. 1, str. 13–19 [DETAIL]
BUREŠ Michal, Sdílení a zveřejňování informací v archeologii. ZPP 2018/78, č. 1, str. 20–23 [DETAIL]
KOMORÓCZY, Balász, Obecná úvaha na téma utajení jako nástroj ochrany v archeologii. ZPP 2018/78, č. 1, str. 24–29 [DETAIL]
MAŘÍK, Jan, Archeologie a veřejnost v mezinárodních úmluvách. ZPP 2018/78, č. 1, str. 30–34 [DETAIL]
KUNA, Martin; LEČBYCHOVÁ, Olga; KOSAROVÁ, Zdenka; NOVÁK, David, Obsah vytvářený komunitou. ZPP 2018/78, č. 1, str. 35–44 [DETAIL]
LEČBYCHOVÁ, Olga; KOSAROVÁ, Zdenka, Zveřejňování dat z archeologických archivů – situace v některých zemích Evropské unie. Odkud jdeme a kam směřujeme. ZPP 2018/78, č. 1, str. 45–53 [DETAIL]
GOJDA, Martin; ČULÍKOVÁ, Lucie, Zpracování leteckých snímků a jejich zveřejnění v informačním systému Archeologická mapa České republiky. ZPP 2018/78, č. 1, str. 54–58 [DETAIL]
PREKOP, Filip, Medializace a její dopady na archeologické památky Karlovarského kraje. ZPP 2018/78, č. 1, str. 59–63 [DETAIL]
NECHVÍLE, Martin, Nakládání s informacemi v archeologii – pohled zvenčí a úvaha nad oborem. ZPP 2018/78, č. 1, str. 64–67 [DETAIL]
NEUSTUPNÝ, Evžen, Památky a archeologická teorie. ZPP 2018/78, č. 1, str. 67–68 [DETAIL]
CYMBALAK, Tomasz, Zveřejňování archeologické dokumentace v Polsku. ZPP 2018/78, č. 1, str. 68–70 [DETAIL]
KALFERSTOVÁ, Jana, Zveřejňování informací v archeologii – musíme? Můžeme? Chceme?. ZPP 2018/78, č. 1, str. 70–72 [DETAIL]
SOKOL, Petr, Informace v archeologii a jejich zveřejňování – pohled zpět a zevnitř. ZPP 2018/78, č. 1, str. 72–74 [DETAIL]

Různé

FETTEROVÁ, Dagmar, Vzpomínka na PhDr. Miroslavu Novákovou-Skalickou (16. 4. 1927 – 17. 9. 2015). ZPP 2018/78, č. 1, str. 75–76 [DETAIL]
ZÍDEK, Martin, Právní úprava regulace reklamy v ČR a její vztah k zájmům památkové péče. ZPP 2018/78, č. 1, str. 76–79 [DETAIL]
ONUFRÁKOVÁ, Jana; VINIČENKOVÁ, Ľubica, Novostavby v pamiatkových územiach Prešovského kraja – spôsob usmernenia a prax. ZPP 2018/78, č. 1, str. 80–84 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KUČOVÁ, Stanislava; PAŘEZ, Jan, Osmé výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu. ZPP 2018/78, č. 1, str. 85–86 [DETAIL]
HÁJEK, Karel, Železnice – specifika, výzvy a limity ochrany a nového využití železničního dědictví. Ohlédnutí za konferencí. ZPP 2018/78, č. 1, str. 87 [DETAIL]
GLÁSEROVÁ LEBEDOVÁ Zdenka, Mezinárodní konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017 v Kutné Hoře. ZPP 2018/78, č. 1, str. 88 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

VÍCHA, František, Památková péče a příprava a realizace památkové obnovy. ZPP 2018/78, č. 1, str. 89–90 [DETAIL]

číslo 2

Editorial

BACHTÍK, Jakub; ŠVÁCHA, Rostislav, Editorial. ZPP 2018/78, č. 2, str. 97 [DETAIL]

In Medias Res

ŠOPÁK, Pavel, Památka a péče: Rudolf Eitelberger von Edelberg. ZPP 2018/78, č. 2, str. 99–103 [DETAIL]
KROUPA, Jiří, Rudolf Eitelberger a Moritz Thausing: dva zakladatelé vídeňské školy dějin umění. ZPP 2018/78, č. 2, str. 104–114 [DETAIL]
VONDRÁČEK, Radim, Filozofické pozadí Eitelbergerovy uměnovědy. ZPP 2018/78, č. 2, str. 115–118 [DETAIL]
VYBÍRAL, Jindřich, Rudolf Eitelberger jako ideolog vídeňské Ringstrasse. ZPP 2018/78, č. 2, str. 119–123 [DETAIL]
HORÁČEK, Martin, „Duchovní organismus prostoupený uměním“: Rudolf Eitelberger a stavba měst podle uměleckých zásad. ZPP 2018/78, č. 2, str. 124–129 [DETAIL]
HLOBIL, Tomáš, Franz Ficker – před Rudolfem Eitelbergerem. Výuka dějin a teorie umění na vídeňské univerzitě před vznikem stolice dějin umění. ZPP 2018/78, č. 2, str. 130–135 [DETAIL]
ZATLOUKAL, Pavel, Eitelbergerovi žáci a olomoucké baroko. ZPP 2018/78, č. 2, str. 136–142 [DETAIL]
HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada, Eitelbergerův následník Jacob von Falke a umělecký průmysl, s. 143-150.. ZPP 2018/78, č. 2, str. 143–150 [DETAIL]

Materiálie, studie

OLIVOVÁ, Lucie, Čínské komnaty v Čechách a na Moravě: výzdoba stěn. ZPP 2018/78, č. 2, str. 151–158 [DETAIL]
KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra, Nové lázeňské památkové rezervace. ZPP 2018/78, č. 2, str. 159–166 [DETAIL]

Různé

MERTOVÁ, Martina, Cena Rudolfa Eitelbergera mezi jinými architektonickými přehlídkami. ZPP 2018/78, č. 2, str. 167–169 [DETAIL]
MERTOVÁ, Martina; SURMA, Radim, Okolnosti restaurování pamětní desky Rudolfa Eitelbergera von Edelberg. ZPP 2018/78, č. 2, str. 169–171 [DETAIL]
BERAN, Lukáš, Výtopna sídliště Invalidovna od projektu k demolici (1963-2018). ZPP 2018/78, č. 2, str. 171–173 [DETAIL]
PRIX, Dalibor, Umělecké památky Prahy: ohlédnutí za jedním tématem. ZPP 2018/78, č. 2, str. 174–176 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ZIKMUND-LENDER, Ladislav; HALATA, Martin, Chvála regionální architektury. Kniha o jičínském architektovi Čeňku Musilovi. ZPP 2018/78, č. 2, str. 176–178 [DETAIL]
KUČERA, Tomáš, Průhonický park. ZPP 2018/78, č. 2, str. 178–179 [DETAIL]

číslo 3

Editorial

BACHTÍK, Jakub, Editorial. ZPP 2018/78, č. 3, str. 185–185 [DETAIL]

Materiálie, studie

UHLÍKOVÁ, Kristina, Čas pověřenců. Působení osobností angažovaných v záchraně movitých památek v období bezprostředně po skončení 2. světové války zvláště v severních a severozápadních Čechách. ZPP 2018/78, č. 3, str. 187–202 [DETAIL]
ZEMAN, Lubomír, Pravoslavný chrám sv. Olgy ve Františkových Lázních. ZPP 2018/78, č. 3, str. 203–207 [DETAIL]
MIKULCOVÁ, Anežka, Ikony na průčelí pravoslavného chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních. ZPP 2018/78, č. 3, str. 208–216 [DETAIL]
RYŠKOVÁ, Michaela, Krnovská dezinatura a její požár. Redefinice národní kulturní památky. ZPP 2018/78, č. 3, str. 217–224 [DETAIL]
SOKOL, Petr, Dokumentace příměstské rekreační krajiny 19. a 20. století archeologickými metodami. Zaniklá výletní restaurace se železniční zastávkou v Zábělé u Plzně. ZPP 2018/78, č. 3, str. 225–233 [DETAIL]
HUDEC, Petr; ŠUBRTOVÁ, Anna, Content is King. Příklady uplatnění tabletů a chytrých telefonů při prezentaci kulturního dědictví. ZPP 2018/78, č. 3, str. 234–241 [DETAIL]
PILNÁ, Veronika, Pásy tzv. „Brautgürtel“ ze západních Čech v mobiliárních fondech NPÚ. ZPP 2018/78, č. 3, str. 242–251 [DETAIL]
ĎOUBAL, Jakub, Čištění sousoší sv. Jana Nepomuckého z pražského Pohořelce s využitím laseru. ZPP 2018/78, č. 3, str. 252–259 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, Zkoušky stárnutí fasádních nátěrů v přírodních podmínkách. ZPP 2018/78, č. 3, str. 260–266 [DETAIL]

Různé

HUDEC, Petr, Památky na dlani: mobilní haptické půdorysy českých památek UNESCO. ZPP 2018/78, č. 3, str. 267–269 [DETAIL]
KLEISNER, Tomáš, Barokní plán hřbitova ve Střílkách. ZPP 2018/78, č. 3, str. 269–270 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

MAREŠOVÁ, Jana, Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945. ZPP 2018/78, č. 3, str. 271–272 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ, Eva, Živé památky III – workshop v Technickém muzeu v Brně. ZPP 2018/78, č. 3, str. 272–273 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

JANČO, Milan, Metodika Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. ZPP 2018/78, č. 3, str. 273–274 [DETAIL]

číslo 4

Editorial

Redakce, Editorial. ZPP 2018/78, č. 4, str. 281 [DETAIL]

Materiálie, studie

GAŽI, Martin; LAVIČKA Roman, Poutní areál Klokoty u Tábora a památková péče. ZPP 2018/78, č. 4, str. 283–299 [DETAIL]
UHLÍK, Jan, Lomec u Vodňan – stavební proměny areálu v první polovině 20. století jako reflexe dobového duchovního života mariánského poutního místa. ZPP 2018/78, č. 4, str. 300–306 [DETAIL]
MARTINEK, Radek, Zámecké kaple a jejich bohoslužebná výbava jako předmět historicko-liturgického bádání. ZPP 2018/78, č. 4, str. 307–316 [DETAIL]
GROSSOVÁ, Anna, Biskupská Kroměříž – jedno z center výroby liturgických předmětů z drahých kovů v období baroka na Moravě. ZPP 2018/78, č. 4, str. 317–330 [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Hraběnka Wilhelmine Larisch z Moennichu, rozená Schaffgotsch, a sbírky Nového zámku v Jevišovicích umístěné v expozicích zámků Kraje Vysočina. ZPP 2018/78, č. 4, str. 331–339 [DETAIL]
ČÁNI, Ján, Areály zaniklých novověkých skláren jako předmět zájmu archeologické památkové péče. ZPP 2018/78, č. 4, str. 340–348 [DETAIL]
PAŘEZ Jan, Průzkum vybraných zaniklých novověkých hamrů v Novohradských horách. ZPP 2018/78, č. 4, str. 349–355 [DETAIL]
KONVALINKOVÁ, Tereza; OUHRABKA, Martin, Usedlost če. 8 v Letařovicích. Poznatky z průzkumu venkovského domu z poloviny 17. století na Českodubsku. ZPP 2018/78, č. 4, str. 356–366 [DETAIL]
ADAMCOVÁ Kateřina, Náhrobek Josefa Hladíka v Měníku a Adolf Loos. ZPP 2018/78, č. 4, str. 367–380 [DETAIL]

Různé

STIBRAL, Karel; KUČERA, Tomáš, Obraz památek a prezentace jejich image na vybraných příkladech z Veltrus. ZPP 2018/78, č. 4, str. 381–390 [DETAIL]
ROHÁČEK, Jiří; VRÁNA, DAvid, Epigrafická databáze centra Epigrafická a sepulkrální studia Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., a její věcný a metodický kontext. ZPP 2018/78, č. 4, str. 390–396 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

BLAŽKOVÁ, Irena, Mezinárodní konference Centre for Digital Heritage 2018 v Lundu. ZPP 2018/78, č. 4, str. 397–398 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

POMETLO, Jiří, Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury. ZPP 2018/78, č. 4, str. 398–400 [DETAIL]
SUCHÁNEK, Pavel, Mariánský sloup na Hradčanském náměstí. ZPP 2018/78, č. 4, str. 400–401 [DETAIL]

číslo 5

Editorial

UHLÍKOVÁ, Kristina, Editorial. ZPP 2018/78, č. 5, str. 409 [DETAIL]

In Medias Res

BIEGEL, Richard, „Zvláštní a karakteristické.“ Probouzení památkového vědomí na pozadí zastavovacích plánů Prahy počátku 20. století. ZPP 2018/78, č. 5, str. 411–421 [DETAIL]
UHLÍKOVÁ, Kristina, Historická šlechtická sídla a první pozemková reforma. ZPP 2018/78, č. 5, str. 431–444 [DETAIL]
OROSOVÁ, Martina, Architekt Dušan Jurkovič ako vládny komisár pre ochranu pamiatok na Slovensku v rokoch 1919–1922. ZPP 2018/78, č. 5, str. 445–456 [DETAIL]
KOWALSKI, Tomáš, Umelecký rezbár Bohumil Bek a vládny pamiatkový komisariát na Slovensku. K počiatkom reštaurátorskej činnosti (1920–1923). ZPP 2018/78, č. 5, str. 457–465 [DETAIL]
GIUSTINO, Cathleen M., Parlament, Letenská pláň a panoráma Prahy za první republiky. ZPP 2018/78, č. 5, str. 466–478 [DETAIL]
PAŘÍZEK, Marek; PAŘÍZKOVÁ ČEVONOVÁ, Jana, Restaurování barokních soch z atik vstupního průčelí karlínské Invalidovny v roce 1917 a v letech 1919–1920. ZPP 2018/78, č. 5, str. 479–486 [DETAIL]

Materiálie, studie

CENKOVÁ, Pavla; HOMOLA, Aleš, Můj dům, můj hrad. Formování podoby rodinného bydlení v Brně 1919–1925. Žabovřesky: od vesnice k zahradní čtvrti. ZPP 2018/78, č. 5, str. 487–499 [DETAIL]
HŮLKOVÁ, Vladislava, Význam fotodokumentace na případě materiálově-technologického průzkumu malt a omítek z Nového Hrádku u Lukova. ZPP 2018/78, č. 5, str. 500–503 [DETAIL]
KUNEŠ, Petr; MICHOINOVÁ, Dagmar; HŮLKOVÁ, Vladislava, Průzkum interierových omítek Horního hradu v Bečově nad Teplou. ZPP 2018/78, č. 5, str. 504–510 [DETAIL]
MICHOINOVÁ, Dagmar, Dostupná metoda zjišťování nasákavosti a smáčivosti historických omítek a zdiva in situ. ZPP 2018/78, č. 5, str. 511–514 [DETAIL]

Různé

SYROCHMAN, Mychajlo, „Největší bohatství východních Karpat.“ Dřevěné cerkve Podkarpatské Rusi v období první republiky. ZPP 2018/78, č. 5, str. 515–521 [DETAIL]
UHLÍKOVÁ, Kristina, Rudolf Hönigschmidt: německý památkář v Československu. ZPP 2018/78, č. 5, str. 522–523 [DETAIL]
LUŠTINEC, Jan, Jindřich Ambrož (1878–1955): vynikající ochránce přírody a památek západních Krkonoš. ZPP 2018/78, č. 5, str. 524–525 [DETAIL]
RŮŽIČKOVÁ, Daniela, Adolf Träger (1888–1965): malíř, památkář, muzejník a pedagog. ZPP 2018/78, č. 5, str. 526–528 [DETAIL]
BERÁNEK, Jan, Renesanční zámek v Horšovském Týně. Analýza stavebních fází na základě výsledků dendrochronologie. ZPP 2018/78, č. 5, str. 529–533 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KUČOVÁ, Stanislava; PAŘEZ, jan, Mezinárodní den archeologie 2018. ZPP 2018/78, č. 5, str. 534 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Proběhl sedmý ročník semináře Památky zahradního umění, jejich historie a současnost. ZPP 2018/78, č. 5, str. 535 [DETAIL]

číslo 6

Editorial

GORYCZKOVÁ, Naděžda, Editorial. ZPP 2018/78, č. 6, str. 545–545 [DETAIL]

In Medias Res

BACHTÍK, Jakub; JESENSKÝ, Vít; NACHTMANNOVÁ, Alena, Mladoboleslavský Templ – dějiny památkové obnovy. ZPP 2018/78, č. 6, str. 547–564 [DETAIL]
JESENSKÝ, Vít; BACHTÍK, Jakub, Mladoboleslavský Templ – hodnocení památkového zásahu. ZPP 2018/78, č. 6, str. 565–577 [DETAIL]
SCHRÁNILOVÁ, Anna; KRACÍK, Matyáš, Architekt Vratislav Růžička a jeho nejen pražské realizace. ZPP 2018/78, č. 6, str. 578–589 [DETAIL]
KOUKALOVÁ, Martina, Sekáč Ladislav Machoň (1888–1973). ZPP 2018/78, č. 6, str. 590–603 [DETAIL]
SKŘIVÁNKOVÁ, Lucie, Nový Barrandov – pokus o panelové město. ZPP 2018/78, č. 6, str. 604–615 [DETAIL]
VORLÍK, Petr, Poválečné garáže v Čechách mezi plánováním, improvizací a realitou. ZPP 2018/78, č. 6, str. 616–623 [DETAIL]
POPELOVÁ, Lenka; SEDLÁKOVÁ, Radomíra; ŠENBERGER, Tomáš, Typologické proměny v československé architektuře 60. a 70. let. ZPP 2018/78, č. 6, str. 624–638 [DETAIL]

Materiálie, studie

ARIJČUK, Petr, Zapomenuté obrazy římského malíře Ludovica Sterna ve východních Čechách. ZPP 2018/78, č. 6, str. 639–649 [DETAIL]
MACUROVÁ, Zuzana; MÍCHALOVÁ, Zdeňka, Italské barokní veduty v mobiliárním fondu státního zámku Buchlovice. ZPP 2018/78, č. 6, str. 650–656 [DETAIL]
SOKOL, Petr; WALDMANNOVÁ, Marcela; FOSTER, Linda, Archeologické atlasy památkových objektů. Prostorová identifikace terénních zásahů v památkových areálech. ZPP 2018/78, č. 6, str. 657–665 [DETAIL]
HAVLŮJOVÁ, Hana; REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda; CHARVÁTOVÁ, Kateřina; INDROVÁ, Martina, Nové přístupy k živému zprostředkování památek: výklad, prezentace, nebo interpretace?. ZPP 2018/78, č. 6, str. 666–672 [DETAIL]

Různé

MENCL, Václav, Výtvarný smysl pražského souměstí. ZPP 2018/78, č. 6, str. 673–674 [DETAIL]
BENEŠOVSKÁ, Klára, Ke stati Václava Mencla Výtvarný smysl pražského souměstí. ZPP 2018/78, č. 6, str. 675–677 [DETAIL]
KOUKALOVÁ, Šárka, Architekti beze jména. Rozhovor s architektem Jiřím Vahalou o vězních tzv. Basaprojektu na Pankráci. ZPP 2018/78, č. 6, str. 677–680 [DETAIL]
KOUKALOVÁ, Šárka, Rekreační středisko „Orlík“ ve Vystrkově pro představitele vlády a ÚV KSČ. ZPP 2018/78, č. 6, str. 681–684 [DETAIL]
CHATRNÝ, Jindřich, Bedřich Rozhnal (1902-1984). ZPP 2018/78, č. 6, str. 684–685 [DETAIL]
JESENSKÝ, Vít; BACHTÍK, Jakub, „Bylo to boj o každý dům“. Rozhovor s Vojtěchem Láskou o obnově Templu a památkové péči v 70. letech minulého století. ZPP 2018/78, č. 6, str. 686–692 [DETAIL]
MUCHKA, Ivan P., 10. výročí prohlášení šesti meziválečných sídlišť v Berlíně za památku UNESCO. ZPP 2018/78, č. 6, str. 692–695 [DETAIL]
TOMÁŠEK, Martin, Archeologický pramen. Několik poznámek k archeologickým atlasům. ZPP 2018/78, č. 6, str. 695–697 [DETAIL]
JOHANIDESOVÁ, Tereza, Dobroslava a Václav Menclovi z pohledu písemných pramenů. ZPP 2018/78, č. 6, str. 697–698 [DETAIL]
KAUCKÁ, Kristýna, Křivoklátsko mezi dvěma světy, 21.-22.6.2018. ZPP 2018/78, č. 6, str. 698 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ŘEPKOVÁ, Hana, Paneláci. ZPP 2018/78, č. 6, str. 698–703 [DETAIL]
VYTLAČIL, Lukáš M., Poslední svazek série Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Severní Čechy. ZPP 2018/78, č. 6, str. 703–704 [DETAIL]
VAŇKOVÁ, Michaela, Obsah a rejstřík časopisu ZPP, ročník 78, 2018. ZPP 2018/78, č. 6, str. 712–719 [DETAIL]