Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2017, obsah čísla Příloha.Materiálie, studie

BIEDERMAN, Jan; ČORNEJ, Petr; MILITKÁ, Lenka; ŠÁMAL, Zdeněk, Archeologický výzkum bojiště u Lipan 1434 a jeho přínos k poznání významné dějinné události. První etapa výzkumu. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 1–10 [DETAIL]
HAMRLOVÁ, Anna, Repositoria jezuitské lékárny v Telči: nástin uměleckohistorického kontextu. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 11–18 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Jubilejní park ve Znojmě – příprava obnovy ke 100. výročí vzniku republiky. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 19–27 [DETAIL]
GRONSKÝ, Roman, Olomoučtí puškaři v 16.-18. století a sbírkové fondy NPÚ. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 28–36 [DETAIL]
ŠTUMBAUER, Tomáš, Shrnutí poznatků komplexního výzkumu genealogického vývodu Leopolda hraběte z Klenové a Janovic z mobiliárního fondu zámku Kozel. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 37–46 [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Markraběnka Gabriela Pallavicini a její vliv na podobu zámku Jemnice. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 47–54 [DETAIL]
MACUROVÁ, Zuzana; MÍCHALOVÁ, Zdeňka, Hrabě Gabriel Gudenus a jeho fotografický odkaz. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 55–62 [DETAIL]
PEŠLOVÁ, Lucie; SYSLOVÁ, Veronika, Rodina Leopolda II. Berchtolda na cestách. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 63–73 [DETAIL]
JIRÁK, Matouš; JUNEK, Milan, Julius Scheurer a Opočno. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 74–81 [DETAIL]
JIRÁK, Matouš, Mezi teorií a praxí: František Horčička a Opočno. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 82–90 [DETAIL]
HŮLKOVÁ, Anežka; JIRÁK, Matouš, Osobnost sběratele a bibliofila Josefa Colloredo-Mannsfelda. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 91–100 [DETAIL]
HRBATÝ, Stanislav, „Kastenbrust“ ze zbrojnice státního zámku Frýdlant. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 101–105 [DETAIL]