Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2017, obsah čísla 6.Editorial

GORYCZKOVÁ, Naděžda, Editorial. ZPP 2017/77, č. 6, str. 617 [DETAIL]

In Medias Res

JESENSKÝ, Vít, Jak vzniklo toto tematické číslo. ZPP 2017/77, č. 6, str. 619–620 [DETAIL]
JESENSKÝ, Vít, Co je teorie památkové péče. ZPP 2017/77, č. 6, str. 621–632 [DETAIL]
HORÁČEK, Martin, Historické prostředí a současná architektura. Verze 2017. ZPP 2017/77, č. 6, str. 633–641 [DETAIL]
UHLÍK, Jan, Hodnoty památek jako nástroj k analýze interakcí mezi teorií památkové péče a realizační praxí. ZPP 2017/77, č. 6, str. 642–648 [DETAIL]
ZEMAN, Lubomír, K problematice památkové podstaty. Její vnímání, poznávání a hájení z hlediska praxe památkové péče. ZPP 2017/77, č. 6, str. 649–655 [DETAIL]
GAŽI, Martin, Břetislav Štorm – katolický intelektuál poválečným památkářem. ZPP 2017/77, č. 6, str. 656–666 [DETAIL]
PAVELEC, Petr, K rehabilitaci křížové chodby bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích aneb 150 let teorie i praxe státní památkové péče na příkladu jedné nikoliv bezvýznamné památky. ZPP 2017/77, č. 6, str. 667–680 [DETAIL]
NACHTMANNOVÁ, Alena, Znárodnění Nového Stránova a jeho další osudy během období komunismu. ZPP 2017/77, č. 6, str. 681–687 [DETAIL]

Materiálie, studie

WITZANY, Jiří; KROFTOVÁ, Klára; ČEJKA, Tomáš, ZIGLER, Radek, Hrad Bečov. Analýza narušení a návrh sanace jižní kamenné stěny spojovacího křídla. ZPP 2017/77, č. 6, str. 688–696 [DETAIL]

In Medias Res

JESENSKÝ, Vít, Mezinárodní anketa k aktuálním úkolům teorie památkové péče. ZPP 2017/77, č. 6, str. 697–704 [DETAIL]

Různé

KIBIC, Karel, Ke zboření města Mostu. ZPP 2017/77, č. 6, str. 705–712 [DETAIL]
KOUKALOVÁ, Šárka, Památkový pilíř severních Čech. Rozhovor s Pavlem Preissem o Josefu Zádovi a osudech Reinerovy fresky v Duchcově. ZPP 2017/77, č. 6, str. 713–717 [DETAIL]
KOUKALOVÁ, Šárka, Pavilón pro Reinerovu fresku v Duchcově. Unikátní kulturní památka. ZPP 2017/77, č. 6, str. 717–719 [DETAIL]
JUKL, Jakub, Zámek Veltrusy v letech 1948-1955 ve světle dochovaných dokumentů. ZPP 2017/77, č. 6, str. 719–721 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Seznam světového dědictví v ohrožení – nedostatečně známý nástroj péče o věrohodnost Seznamu světového dědictví. ZPP 2017/77, č. 6, str. 721–728 [DETAIL]
SEVERA, Petr, Konventní kostel Narození Panny Marie v areálu premonstrátského kláštera v Želivě. Příspěvek k obnově interiéru a restaurování vnitřního vybavení – hlavního oltáře, varhan a dalšího mobiliáře jako součásti komplexní obnovy. ZPP 2017/77, č. 6, str. 728–732 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

HAUSEROVÁ, Milena, Nad závěrečnou kapitolou knihy Pavly Melkové Humanistická role architektury. ZPP 2017/77, č. 6, str. 732–737 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

JESENSKÝ, Vít, Diskusní setkání k teoretickým problémům památkové péče a jejímu dalšímu směřování. ZPP 2017/77, č. 6, str. 737–738 [DETAIL]