Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2017, obsah čísla 5.Editorial

DVOŘÁKOVÁ, Eva, Editorial. ZPP 2017/77, č. 5, str. 489 [DETAIL]

In Medias Res

KUČOVÁ, Věra; KUČA, Karel, Úvahy nad průmyslovými krajinami České republiky. ZPP 2017/77, č. 5, str. 491–504 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Průmyslové krajiny jako součást kulturního dědictví. ZPP 2017/77, č. 5, str. 505–514 [DETAIL]
FREIWILLIG, Petr, Linearita a kontinuita. Příspěvek k výzkumu průmyslové krajiny na příkladu Frýdlantska. ZPP 2017/77, č. 5, str. 515–528 [DETAIL]
RADOVÁ, Lucie, Chmelařská krajina Žatecka ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. ZPP 2017/77, č. 5, str. 529–534 [DETAIL]
BOHÁČ, Martin, Proměna české krajiny první poloviny 20. století vlivem systematické elektrizace území. ZPP 2017/77, č. 5, str. 535–545 [DETAIL]
HÁJEK, Karel, Železnice a krajina. ZPP 2017/77, č. 5, str. 546–549 [DETAIL]
BERAN, Lukáš, K domácímu vývoji typologie, konstrukce a architektury skladišť zboží. ZPP 2017/77, č. 5, str. 550–555 [DETAIL]
VONKA, Martin, Transformace továrních komínů od funkčních staveb k významným symbolům průmyslové revoluce. ZPP 2017/77, č. 5, str. 556–562 [DETAIL]
HORÁČEK, Michal, Deset komínů benešovského pivovaru a sladovny. Komín jako symbol, nebo jako funkční část provozu?. ZPP 2017/77, č. 5, str. 563–571 [DETAIL]
MATOUŠEK, Václav; BREJCHA, Roman, Milířiště - drobné památky na pálení dřevěného uhlí v našich lesích. Tři příklady z Brdské oblasti. ZPP 2017/77, č. 5, str. 572–580 [DETAIL]
ZEMAN, Jaroslav, Nemocnice na kraji města: druhý život avantgardy. ZPP 2017/77, č. 5, str. 581–590 [DETAIL]

Různé

BUKOVIČOVÁ, Olga, Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge. ZPP 2017/77, č. 5, str. 591–597 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Výjimečná krajina národního hřebčína v Kladrubech nad Labem se uchází o zápis na Seznam světového dědictví. ZPP 2017/77, č. 5, str. 597–600 [DETAIL]
KULHAVÁ, Barbora, Analýza stavu depozitárních prostor a sestavení projektu k jeho zlepšení pomocí Metodiky reorganizace muzejního úložiště (RE-ORG). ZPP 2017/77, č. 5, str. 600–604 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KUČA, Karel, Dvě (tři) knihy o industriálním dědictví. ZPP 2017/77, č. 5, str. 604–605 [DETAIL]
VESELÝ, Jan, Chebské historické krovy. ZPP 2017/77, č. 5, str. 605–607 [DETAIL]
ZELENÁ, Lenka, Kulturní dědictví Severní státní dráhy. ZPP 2017/77, č. 5, str. 607 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

DVOŘÁKOVÁ, Eva, Požární ochrana industriálních památek a historických budov, 36. odborně metodický den NPÚ, 15.-16. 6. 2017, Brno. ZPP 2017/77, č. 5, str. 607–608 [DETAIL]
BATKOVÁ, Petra, Výstava Z Vídně na sever mapuje dvě páteřní železniční tratě České republiky. ZPP 2017/77, č. 5, str. 608 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Proběhl 6. ročník semináře Památky zahradního a krajinářského umění, jejich historie a současnost v zahradě vily Stiassni v Brně. ZPP 2017/77, č. 5, str. 608–609 [DETAIL]