Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2017, obsah čísla 4.Materiálie, studie

VICHERKOVÁ, Veronika, Transgas, významná památka poválečné architektury. ZPP 2017/77, č. 4, str. 355–360 [DETAIL]
ŠVÁCHA, Rostislav, Debata o památkové péči v 60. letech 20. století, Ivo Loos, Jindřich Malátek a Transgas. ZPP 2017/77, č. 4, str. 361–372 [DETAIL]
KOUKALOVÁ, Martina, Přestavba Klementina od Ladislava Machoně: „Z tichého stánku bohoslovců zbudováno rušné skladiště moderní vědy“. ZPP 2017/77, č. 4, str. 373–386 [DETAIL]
ŠANDA, Martin, Problematika obnovy barokní interiérové barevnosti na příkladu konventního kostela Narození Panny Marie v Želivě. ZPP 2017/77, č. 4, str. 387–400 [DETAIL]
BERÁNEK, Jan; MARÁZ, Karel; ŠTĚPÁN, Radim; ZEMAN, Daniel, K nově objeveným středověkým nástěnným malbám na zámku Kunštát. ZPP 2017/77, č. 4, str. 401–416 [DETAIL]
BUREŠ, Michal; RAK, Michal; FUNK, Lukáš; TOMÁŠEK, Martin, Hranice současnosti. Archeologický potenciál výzkumu státních hranic a pohraničí bývalého Československa. ZPP 2017/77, č. 4, str. 417–434 [DETAIL]
KOUKAL, Petr, Zvukotvorné faktory nástrojů brněnské a loketské varhanářské školy. Příklad aplikace nových pojmů a přístupů ve varhanní památkové péči. ZPP 2017/77, č. 4, str. 435–441 [DETAIL]
LÁNÍKOVÁ, Ivana, Sokolovna jako fenomén Gesamtkunstwerku. ZPP 2017/77, č. 4, str. 442–450 [DETAIL]
KOTLÍK, Petr; DRÁBKOVÁ, Klára; ŠKRLANTOVÁ, Markéta, Odstraňování minerálních olejů z povrchu anorganických materiálů pomocí vodních mikroemulzí. ZPP 2017/77, č. 4, str. 451–454 [DETAIL]

Různé

KŘIVANOVÁ, Magda, Luděk Štěpán (1932–2017). ZPP 2017/77, č. 4, str. 455 [DETAIL]
VORLÍK, Petr, Česká poválečná architektura „pod ochranou a bez“. ZPP 2017/77, č. 4, str. 456–462 [DETAIL]
KOUKALOVÁ, Šárka, Kulturní dům v Mladé Boleslavi – zpráva k památkové ochraně staveb z druhé poloviny 20. století. ZPP 2017/77, č. 4, str. 462–465 [DETAIL]
ŘEPKOVÁ, Hana, Sídliště Ďáblice usiluje o památkovou ochranu. ZPP 2017/77, č. 4, str. 466 [DETAIL]
ŠVÁCHA, Rostislav, Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí: třináct ročníků. ZPP 2017/77, č. 4, str. 467–472 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KIBIC, Karel, Novodobý padesátiletý archeologický výzkum Vyšehradu. ZPP 2017/77, č. 4, str. 472–479 [DETAIL]
KOUDELOVÁ, Jana, Seznámení s dendrochronologií. ZPP 2017/77, č. 4, str. 479 [DETAIL]
ASCHENBRENNER, Martin, Památky nás baví. ZPP 2017/77, č. 4, str. 480 [DETAIL]