Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2017, obsah čísla 1-2.Editorial

ŠVÁCHA, Rostislav; BACHTÍK, Jakub, Editorial. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

DOBALOVÁ, Sylva, Duchcov: barokní zahrada, barokní krajina?. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 3–9 [DETAIL]
DRÁPALOVÁ, Kristýna, Rekonstrukce krajiny. Mostecká pánev koncem 18. století. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 10–17 [DETAIL]
RYCHNOVÁ, Lucie, Šlikovská barokní krajina. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 18–25 [DETAIL]
BALÁŽOVÁ, Barbara, Handštajn pro Josefa II. – na stůl zmenšená industriální krajina středoslovenských báňských měst. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 26–35 [DETAIL]
ADAMCOVÁ, Kateřina, Sochy v barokní krajině: panství Jezeří-Nové Sedlo. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 36–46 [DETAIL]
OLŠOVSKÝ, Jaromír, Barokní sochy na slezském venkově. Mezi místní tvorbou a importy. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 47–56 [DETAIL]
GAŽI, Martin, Balvan neboli zbožnost. Barokní poutní místo Svatý Kámen u Rychnova nad Malší ve středoevropských souvislostech. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 57–66 [DETAIL]
FIORE, Camilla S., Barokní krajina v Římě a jeho okolí v 17. století. Přírodní a architektonické místo: případ Mentorella. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 67–73 [DETAIL]
MACEK, Petr, Barokní architektura Podkrušnohoří. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 74–86 [DETAIL]
ŠVÁCHA, Rostislav, Typy venkovských kostelů v 17. století. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 87–98 [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub, Čechy, země oválů, aneb pět zastavení na cestě oválu barokními Čechami. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 99–114 [DETAIL]
MÁDL, Martin, Všichni svatí z Heřmánkovic: lidové, nebo evropské umění?. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 115–122 [DETAIL]
VOJTĚCHOVSKÝ, Jan; VAŘEJKOVÁ, Barbora; SVOBODA, David, Malířská technika mezi centrem a venkovem. K výzdobě kostela Všech svatých v Heřmánkovicích z pohledu restaurátorů. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 123–131 [DETAIL]
MICHALČÁKOVÁ, Jana, Středověká cisterciácká krajina coby hranice. Příklad Moravy a Papežského státu na počátku XIII. století. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 132–136 [DETAIL]
GOJDA, Martin, Výzkum historické krajiny a ochrana archeologického dědictví prostřednictvím metod dálkového průzkumu. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 137–144 [DETAIL]

Různé

KOUŘILOVÁ, Danuše; MATĚJ, Miloš; ZEZULA, Michal, Ohlédnutí za architektem Leopoldem Plavcem. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 145–146 [DETAIL]
HONYS, Vít, Kaple sv. Víta v Sinutci jako příklad rustikalizované centralizující tendence řešení interiéru. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 146–148 [DETAIL]
VLNAS, Vít, Příspěvek k malířskému dílu Josefa Berglera. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 148–151 [DETAIL]
JANČO, Milan, Virtuální návrat manželů Trčkových na zámek Žleby. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 151–153 [DETAIL]
TICHÁ, Jana, Krajina historická a kulturní, komponovaná, barokní, industriální..., ale také nedostatečně chráněná. Prezentační téma NPÚ roku 2017. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 153–155 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

HORÁČEK, Martin, Uměleckohistorické syntézy ve službách přítomnosti. Poznámky k novým knihám o architektuře novověku v českých zemích. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 155–164 [DETAIL]
RYCHNOVÁ, Lucie, Barokní krajina jako dílo. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 164–165 [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub, Santini ve Slapech aneb jak udělat odbornou knihu pro laického čtenáře. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 168–169 [DETAIL]
VÍCHA, František, Řemeslná obnova historických staveb a předmětů kulturního dědictví. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 170–171 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra; BALSKÝ, Jiří, Společný workshop Agentury ochrany přírody a krajiny a Národního památkového ústavu. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 172–173 [DETAIL]
MACHAČKO, Luboš, Restaurování a ochrana uměleckých děl 2016 - originál, kopie, faksimile. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 173 [DETAIL]