Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2016, obsah čísla Příloha.In Medias Res

HOUŠKOVÁ, Kateřina; KRACÍK, Matyáš; SCHRÁNILOVÁ, Anna, Unicoop, Centrotex, Omnipol – budovy podniků zahraničního obchodu v Praze. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 1–11 [DETAIL]
ČÁNI, Jan; MILITKÁ, Lenka, Zaniklé novověké sklárny z pohledu aktivní archeologické památkové péče na příkladech lokalit z prostoru Národního parku Šumava. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 12–19 [DETAIL]
SROVNAL, Filip, Umístění oltáře po liturgické reformě II. vatikánského koncilu. Příklad pražských kostelů. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 20–25 [DETAIL]
KRÁTKÝ, Jiří, K životu a dílu opavského varhanáře Karla Kuttlera (1797–1876). ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 26–36 [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Umělecké sbírky zámku Luka nad Jihlavou vztahující se k osobnosti hraběnky Anny Widmann-Sedlnitzky, rozené Lazarev. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 37–44 [DETAIL]
KLIMTOVÁ, Zdenka, Venkovské koberce Jižního Kavkazu na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 45–50 [DETAIL]
KOLÁŘOVÁ, Šárka, Bohatě zdobené nizozemské saně (typy duwslee a prikslee) z českých a moravských šlechtických sbírek. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 51–60 [DETAIL]
GROSSOVÁ, Anna, Barokní liturgické stříbro bývalé jezuitské koleje v Brně, dochované v diecézní katedrále na Petrově a poutním mariánském kostele v Brně-Tuřanech.. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 61–67 [DETAIL]
ARIJČUK, Petr, Kopie, repliky, „ve způsobu Brandlově“. K ohlasům tvorby Petra Brandla ve východních Čechách. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 68–77 [DETAIL]
LAVIČKA, Roman, „Udělati kazatedlnici tesným kamenem“. Studie k materiálu, typologii a funkci středověkých kazatelen na jihu Čech s přihlédnutím k sousedním regionům. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 78–86 [DETAIL]
KAREL, Tomáš; KRATOCHVÍLOVÁ, Alžběta; MALINA, Ondřej, Shrnutí problematiky průzkumu montánní krajiny Krušnohoří. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 87–92 [DETAIL]
JIRASÉK, Pavel; REXA, Daniel; SVOBODA, Petr, Požární zabezpečení památkových objektů v Norsku a v České republice. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 93–95 [DETAIL]
POPELÁŘOVÁ, Pavla, Památková ochrana archeologických lokalit s nemovitými relikty. Možnosti jejich ochrany na příkladu tří hradišť nacházejících se v zalesněném prostředí. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 96–105 [DETAIL]
KNECHTOVÁ, Alena; VAŠEK, Leoš; HLOŽEK, Martin, Milířiště a další možné archeologické relikty ve svazích mezi potokem Chrábek a Sloupečník na katastrálních územích Ráječko a Petrovice. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 106–112 [DETAIL]
CENKOVÁ, Pavla, Karel Láník (1886–1956), zapomenutý brněnský architekt. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 113–121 [DETAIL]