Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2016, obsah čísla 6.Editorial

GORYCZKOVÁ, Naděžda, Editorial. ZPP 2016/76, č. 6, str. 569 [DETAIL]

In Medias Res

ČERNÁ; Iveta; VALDHANSOVÁ, Lucie, Vila Tugendhat – instalovaná památka moderní architektury. ZPP 2016/76, č. 6, str. 571–580 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Vilová zahrada JUDr. Hynka Bulína v Brně. ZPP 2016/76, č. 6, str. 581–590 [DETAIL]
VARYŠOVÁ, Eliška, Osada Baba a její památková ochrana. ZPP 2016/76, č. 6, str. 591–602 [DETAIL]
ŠUBRTOVÁ, Anna, Regulační plán Litomyšle Ladislava Machoně (1946–1948) aneb Kolektivní vize Nového Města. ZPP 2016/76, č. 6, str. 603–609 [DETAIL]
SKLENÁŘ, Karel, Cukrovary na jižní Moravě z pohledu památkové péče. ZPP 2016/76, č. 6, str. 610–616 [DETAIL]

Materiálie, studie

MALINA, Ondřej, Památkový underground: historická podzemní důlní díla, možnosti poznání a ochrany jejich hodnot. ZPP 2016/76, č. 6, str. 617–626 [DETAIL]
BAUER, Thomas; LAUTERBACH, Jörg; PAVELKOVÁ RÝDLOVÁ, Michaela, Geometrická analýza pozdně gotických kleneb u kaple sv. Jeronýma v radnici v Olomouci. ZPP 2016/76, č. 6, str. 627–636 [DETAIL]
KLUSÁČEK, Ladislav; DUCHÁČ, Petr; BAŽANT, Zdeněk, Dlouhodobé sledování poruch historických staveb. ZPP 2016/76, č. 6, str. 637–642 [DETAIL]

Různé

ČERNOUŠKOVÁ, Dagmar; CHATRNÝ, Jindřich, Vzpomínka na Jana Sedláka. ZPP 2016/76, č. 6, str. 643–645 [DETAIL]
SVOBODOVÁ, Petra, Po stopách Löw-Beerů v Brně a okolí. ZPP 2016/76, č. 6, str. 645–648 [DETAIL]
VŠETEČKA, Petr, Obnova vlastní vily Dušana Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách. ZPP 2016/76, č. 6, str. 648–651 [DETAIL]
SVOBODA, Petr, Vila Stiassni: 7 let památky ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2016/76, č. 6, str. 651–653 [DETAIL]
PAVELEC, Petr, Hrady a zámky objevované a opěvované a Velká hradozámecká inventura - k pokračování projektu Po stopách šlechtických rodů. ZPP 2016/76, č. 6, str. 653–659 [DETAIL]
HAVLŮJOVÁ, Hana; HUDEC, Petr; TĚŠÍNSKÁ LOMIČKOVÁ, Radka, Doprovodné vzdělávací programy k výstavě Hrady a zámky objevované a opěvované. ZPP 2016/76, č. 6, str. 659–664 [DETAIL]
UHLÍK, Jan, Sto let Katechismu památkové péče Maxe Dvořáka. ZPP 2016/76, č. 6, str. 664–666 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ZÁMEČNÍK, Roman, Proběhl 5. ročník odborného semináře na téma Památky zahradního umění, jejich historie a současnost v zahradě vily Stiassni v Brně. ZPP 2016/76, č. 6, str. 666–667 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

MACUROVÁ, Zuzana, Aristokracie ducha a vkusu. ZPP 2016/76, č. 6, str. 667–668 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

LASOTOVÁ, Vladimíra, Zpráva z konference ERIH Plzeň 21.-23. 10. 2015 na téma How ro attract new audiences? (Jak přilákat nové návštěvníky). ZPP 2016/76, č. 6, str. 667 [DETAIL]