Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2016, obsah čísla 5.Editorial

KŘESADLOVÁ, Lenka, Editorial. ZPP 2016/76, č. 5, str. 457 [DETAIL]

In Medias Res

ZEMAN, Lubomír, Zámecká zahrada v Ostrově jako osmý div světa. Ochrana historických prvků vodních systémů. ZPP 2016/76, č. 5, str. 459–467 [DETAIL]
TUMA, David, Bažantnice a obora u loveckého zámku Kozel u Šťáhlav. ZPP 2016/76, č. 5, str. 468–475 [DETAIL]
HAVRLANT, Petr, Soubor pamětních a směrových kamenů v parku státního zámku v Hradci nad Moravicí a jeho ideová zahraniční předloha. ZPP 2016/76, č. 5, str. 476–482 [DETAIL]
ZEMAN, Lubomír, Lázeňské parky. Komponovaná léčebná krajina na příkladu tří západočeských lázeňských měst z 19. a počátku 20. století. ZPP 2016/76, č. 5, str. 483–496 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Interpretace historického vývoje objektu zahradního umění: Městský park Žižkovy sady v Hradci Králové. ZPP 2016/76, č. 5, str. 497–510 [DETAIL]
KREJČIŘÍK, Přemysl; KREJČIŘÍKOVÁ, Kamila, Obnova hospitalní zahrady v Kuksu. ZPP 2016/76, č. 5, str. 511–515 [DETAIL]
TLUSTÝ, Jaromír, Historický vývoj, architekti a vrchní zahradníci libochovické zámecké zahrady v 19. století. ZPP 2016/76, č. 5, str. 516–520 [DETAIL]
KŘESADLOVÁ, Lenka, Teplomilné rostliny a stavby pro jejich pěstování v Květné zahradě v Kroměříži. ZPP 2016/76, č. 5, str. 521–529 [DETAIL]
JANÁL, Jiří, Archeologické výzkumy památek zahradního umění versus dobové ikonografické prameny. Několik zkušeností z Květné zahrady v Kroměříži. ZPP 2016/76, č. 5, str. 530–534 [DETAIL]
OTTOMANSKÁ, Stanislava; SPĚVÁKOVÁ, Eva; VAIDA, Pavel, Možnosti využití archivních zdrojů Národního zemědělského muzea v Praze (osobní fond Josef Kumpán) pro účely aplikovaného výzkumu. ZPP 2016/76, č. 5, str. 535–541 [DETAIL]
HUDEC, Petr, Pro ten čas, který jsi své růži věnoval… Příklady systematického vzdělávání žáků základní školy v památkách zahradního umění. ZPP 2016/76, č. 5, str. 542–545 [DETAIL]
GOJDA, Martin, Zdroje fotoleteckých a družicových dat pro evidenci nemovitých památek a péči o historickou krajinu. ZPP 2016/76, č. 5, str. 546–552 [DETAIL]

Různé

VRLA, Radim, Jubileum PhDr. Jindřicha Nolla. ZPP 2016/76, č. 5, str. 553–554 [DETAIL]
NECHVÁTAL, Bořivoj; ŠLESINGEROVÁ, Lada, Zemřel JUDr. Milan Princ (1926-2016). ZPP 2016/76, č. 5, str. 554–556 [DETAIL]
KULHAVÁ, Barbora, Aktuální poznatky k vybraným oblastem preventivní konzervace ve vztahu k mobiliárním fondům. ZPP 2016/76, č. 5, str. 556–558 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

FETTEROVÁ, Dagmar, Desáté pracovní jednání zahradníků a specialistů Národního památkového ústavu. ZPP 2016/76, č. 5, str. 559–560 [DETAIL]
FETTEROVÁ, Dagmar, Co je nového v Lomnici u Tišnova. ZPP 2016/76, č. 5, str. 560–561 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

GAŽI, Martin, Hamilton znovuobjevený. ZPP 2016/76, č. 5, str. 561–562 [DETAIL]