Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2016, obsah čísla 4.Editorial

NEJEDLÝ, Vratislav; SKALICKÝ, Petr, Editorial. ZPP 2016/76, č. 4, str. 353 [DETAIL]

In Medias Res

KOŘÁN, Ivo, Slovo úvodem. Kuks - chvála, trápení a budoucnost. ZPP 2016/76, č. 4, str. 355 [DETAIL]
KIBIC, Karel, Obnova areálu hospitálu v Kuksu. K tématu obnovy historické barevnosti. ZPP 2016/76, č. 4, str. 356–361 [DETAIL]
NEČÁSKOVÁ, Milena, Restaurování cyklu Tance smrti a maleb v kapli a lékárně hospitálu Kuks. ZPP 2016/76, č. 4, str. 362–370 [DETAIL]
ŠERÝCH, Jiří, Memento mori v kukské špitální chodbě. ZPP 2016/76, č. 4, str. 371–378 [DETAIL]
SKALICKÝ, Petr; ŠIKOVÁ, Terezie, Restaurované malby Tance smrti v Kuksu ve zpětném pohledu památkáře. ZPP 2016/76, č. 4, str. 379–386 [DETAIL]
KAŠE, Jiří; NOTONÝ, Jiří; ŠTAFFEN, Zdeněk, Proměny a stav reliéfu Klanění pastýřů a Příjezdu Tří králů v Novém lese u Kuksu. ZPP 2016/76, č. 4, str. 387–397 [DETAIL]
KOTLÍK, Petr, Možnosti biocidní ochrany souboru kamenných sochařských děl v Novém lese u Kuksu. ZPP 2016/76, č. 4, str. 396–401 [DETAIL]
GLÁSER, Petr, Několik poznámek k problematice vytváření náhrad kamenosochařských děl v českém prostředí. ZPP 2016/76, č. 4, str. 402–406 [DETAIL]
NEJEDLÝ, Vratislav, Braunův „Betlém“ – kamenosochařské dílo v přírodě a problematika jeho recepce a restaurování. ZPP 2016/76, č. 4, str. 407–416 [DETAIL]

Materiálie, studie

BROTÁNEK, Lukáš; TIŠLOVÁ, Renata, Restaurování a ochrana umělého kamene na příkladu betonových výdusků z areálu zámku Konopiště. ZPP 2016/76, č. 4, str. 417–423 [DETAIL]
ĎOUBAL, Jakub; KOLÁŘ, Roman, Morový sloup v Kutné Hoře – komplexní příprava restaurátorského zásahu. ZPP 2016/76, č. 4, str. 424–432 [DETAIL]
PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem. ZPP 2016/76, č. 4, str. 433–440 [DETAIL]
FIEDLEROVÁ, Ludmila, Restaurování vrtbovských náhrobků, aneb František Xaver Lederer ve Vrchotových Janovicích. ZPP 2016/76, č. 4, str. 441–446 [DETAIL]

Různé

JESENSKÝ, Vít, Teorie restaurování Muñoz-Viñase. ZPP 2016/76, č. 4, str. 447–450 [DETAIL]
KRUNTORÁD, Matěj, Revize „československé restaurátorské školy“?. ZPP 2016/76, č. 4, str. 450–451 [DETAIL]