Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2016, obsah čísla 1.Editorial

VAVŘINOVÁ, Valburga, Editorial. ZPP 2016/76, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

BEZDĚK, Ladislav, Fotografické sbírky a co dál s nimi. ZPP 2016/76, č. 1, str. 3–8 [DETAIL]
TAKÁCSOVÁ, Katarína, Fotografické pozůstalosti šlechty dochované ve slovenských institucích, s přihlédnutím k fondu zámku Betliar. Zkušenost s vyhledáváním historických fotografií šlechty. ZPP 2016/76, č. 1, str. 9–11 [DETAIL]
HOZÁK, Jan, Rakousko-uherské válečné loďstvo na fotografiích Rudolfa Brunera-Dvořáka v archivu Národního technického muzea v Praze. Příspěvek k identifikaci jednotlivých snímků. ZPP 2016/76, č. 1, str. 18–27 [DETAIL]
KREJČIŘÍK, Přemysl, Metodický postup interpretace historických fotografií zahradního detailu. ZPP 2016/76, č. 1, str. 28–32 [DETAIL]
GREGOR. Lukáš; TOBIÁŠKOVÁ, Irena, Kolekce historických negativů na zámku Náměšť nad Oslavou. ZPP 2016/76, č. 1, str. 33–38 [DETAIL]
TAKÁCSOVÁ, Katarína, Každodennost šlechty v odraze Andrássyovské sbírky fotografií (Šlechta 19. a první poloviny 20. století). ZPP 2016/76, č. 1, str. 39–48 [DETAIL]
MEDŘÍKOVÁ, Petra, Živé obrazy, carousely karnevaly, divadlo – fotografie šlechty v kostýmech a přestrojeních. ZPP 2016/76, č. 1, str. 49–56 [DETAIL]
FOLTÝNOVÁ, Marie, Možnosti čerpání pramenných informací z historické fotografie. ZPP 2016/76, č. 1, str. 57–65 [DETAIL]
SLABOVÁ, Markéta, Čtení fotografií na příkladu fotografického materiálu z mobiliárního fondu Státního zámku Březnice. ZPP 2016/76, č. 1, str. 66–70 [DETAIL]
POLÁCH, Radek; VAŇKOVÁ, Lenka, Ó módo, jakým jazykem hovoříš? Poznámky k dataci fotografií. ZPP 2016/76, č. 1, str. 71–75 [DETAIL]
JÍCHA, Marek; ŠOFR, Jaromír, Digitální restaurování památek filmového umění. Metoda DRA. ZPP 2016/76, č. 1, str. 76–90 [DETAIL]
URGOŠÍKOVÁ, Blažena, Zápas s časem. ZPP 2016/76, č. 1, str. 90–97 [DETAIL]
KLIMENT, Petr; ZEINEROVÁ-BRACHTLOVÁ, Michaela, Svědectví doby industriálního rozvoje – Fotografický archiv Poldi Kladno, který byl zachráněn dvakrát. ZPP 2016/76, č. 1, str. 98–106 [DETAIL]
BEZDĚK, Ladislav, K otázkám tzv. efektivního rozlišení a verifikace barevnosti v procesu digitalizace. ZPP 2016/76, č. 1, str. 107–111 [DETAIL]
HUBIČKA, Jan, Odhad kvality fotografických materiálů a metody jejich digitalizace. ZPP 2016/76, č. 1, str. 112–122 [DETAIL]

Různé

SCHEUFLER, Pavel, Popisování reversů a aversů na fotografiích. ZPP 2016/76, č. 1, str. 123–126 [DETAIL]
BEZDĚK, Ladislav; HOCKOVÁ, Monika, Fotosbírka NPÚ GnŘ. ZPP 2016/76, č. 1, str. 127–130 [DETAIL]
RUIZOVÁ, Libuše; BUKOVJANOVÁ, Jitka; ČERNÁ, Alena, Historická fotografie a její evidence v mobiliárních fondech hradů a zámků. ZPP 2016/76, č. 1, str. 130–133 [DETAIL]
ŠTANZEL, Tomáš, Identifikace obsahu fotografické sbírky. ZPP 2016/76, č. 1, str. 134–139 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

VLNAS, Vít, Velkolepá přehlídka baroka ze zápaních Čech. ZPP 2016/76, č. 1, str. 139–143 [DETAIL]