Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2016.číslo 1

Editorial

VAVŘINOVÁ, Valburga, Editorial. ZPP 2016/76, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

BEZDĚK, Ladislav, Fotografické sbírky a co dál s nimi. ZPP 2016/76, č. 1, str. 3–8 [DETAIL]
TAKÁCSOVÁ, Katarína, Fotografické pozůstalosti šlechty dochované ve slovenských institucích, s přihlédnutím k fondu zámku Betliar. Zkušenost s vyhledáváním historických fotografií šlechty. ZPP 2016/76, č. 1, str. 9–11 [DETAIL]
HOZÁK, Jan, Rakousko-uherské válečné loďstvo na fotografiích Rudolfa Brunera-Dvořáka v archivu Národního technického muzea v Praze. Příspěvek k identifikaci jednotlivých snímků. ZPP 2016/76, č. 1, str. 18–27 [DETAIL]
KREJČIŘÍK, Přemysl, Metodický postup interpretace historických fotografií zahradního detailu. ZPP 2016/76, č. 1, str. 28–32 [DETAIL]
GREGOR. Lukáš; TOBIÁŠKOVÁ, Irena, Kolekce historických negativů na zámku Náměšť nad Oslavou. ZPP 2016/76, č. 1, str. 33–38 [DETAIL]
TAKÁCSOVÁ, Katarína, Každodennost šlechty v odraze Andrássyovské sbírky fotografií (Šlechta 19. a první poloviny 20. století). ZPP 2016/76, č. 1, str. 39–48 [DETAIL]
MEDŘÍKOVÁ, Petra, Živé obrazy, carousely karnevaly, divadlo – fotografie šlechty v kostýmech a přestrojeních. ZPP 2016/76, č. 1, str. 49–56 [DETAIL]
FOLTÝNOVÁ, Marie, Možnosti čerpání pramenných informací z historické fotografie. ZPP 2016/76, č. 1, str. 57–65 [DETAIL]
SLABOVÁ, Markéta, Čtení fotografií na příkladu fotografického materiálu z mobiliárního fondu Státního zámku Březnice. ZPP 2016/76, č. 1, str. 66–70 [DETAIL]
POLÁCH, Radek; VAŇKOVÁ, Lenka, Ó módo, jakým jazykem hovoříš? Poznámky k dataci fotografií. ZPP 2016/76, č. 1, str. 71–75 [DETAIL]
JÍCHA, Marek; ŠOFR, Jaromír, Digitální restaurování památek filmového umění. Metoda DRA. ZPP 2016/76, č. 1, str. 76–90 [DETAIL]
URGOŠÍKOVÁ, Blažena, Zápas s časem. ZPP 2016/76, č. 1, str. 90–97 [DETAIL]
KLIMENT, Petr; ZEINEROVÁ-BRACHTLOVÁ, Michaela, Svědectví doby industriálního rozvoje – Fotografický archiv Poldi Kladno, který byl zachráněn dvakrát. ZPP 2016/76, č. 1, str. 98–106 [DETAIL]
BEZDĚK, Ladislav, K otázkám tzv. efektivního rozlišení a verifikace barevnosti v procesu digitalizace. ZPP 2016/76, č. 1, str. 107–111 [DETAIL]
HUBIČKA, Jan, Odhad kvality fotografických materiálů a metody jejich digitalizace. ZPP 2016/76, č. 1, str. 112–122 [DETAIL]

Různé

SCHEUFLER, Pavel, Popisování reversů a aversů na fotografiích. ZPP 2016/76, č. 1, str. 123–126 [DETAIL]
BEZDĚK, Ladislav; HOCKOVÁ, Monika, Fotosbírka NPÚ GnŘ. ZPP 2016/76, č. 1, str. 127–130 [DETAIL]
RUIZOVÁ, Libuše; BUKOVJANOVÁ, Jitka; ČERNÁ, Alena, Historická fotografie a její evidence v mobiliárních fondech hradů a zámků. ZPP 2016/76, č. 1, str. 130–133 [DETAIL]
ŠTANZEL, Tomáš, Identifikace obsahu fotografické sbírky. ZPP 2016/76, č. 1, str. 134–139 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

VLNAS, Vít, Velkolepá přehlídka baroka ze zápaních Čech. ZPP 2016/76, č. 1, str. 139–143 [DETAIL]

číslo 2

Editorial

KUČA, Karel, Editorial. ZPP 2016/76, č. 2, str. 153 [DETAIL]

In Medias Res

KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra, Dva příspěvky k 20. výročí vyhlášení prvních vesnických památkových rezervací: Potenciál hodnotných historických vesnic k památkové ochraně i aplikaci nástrojů územně analytických podkladů. ZPP 2016/76, č. 2, str. 155–158 [DETAIL]
ŠNAJDROVÁ, Hana, Dva příspěvky k 20. výročí vyhlášení prvních vesnických památkových rezervací: K postupu ministerstva kultury při prohlašování vesnických památkových rezervací a zón. ZPP 2016/76, č. 2, str. 159–162 [DETAIL]
KOUKALOVÁ, Šárka, Přenesené Pavilony z celonárodních výstav z konce 19. století. ZPP 2016/76, č. 2, str. 163–173 [DETAIL]
MRVÍK, Vladimír Jakub, Gruntovní knihy jako pramen pro poznání charakteru a podoby lokální zástavby (nejen) na Českobrodsku. ZPP 2016/76, č. 2, str. 174–179 [DETAIL]
POKORNÝ, Jiří, Roubený špýcharový dům na Boskovicku a jeho památková ochrana. ZPP 2016/76, č. 2, str. 180–193 [DETAIL]
FOUD, Karel, Lidová architektura v historické kulturní krajině. Příspěvek k poznání vývoje sídelního celku na příkladu KPZ Plasko. ZPP 2016/76, č. 2, str. 194–200 [DETAIL]
TUMA, David, Kontribuční sýpka v Chudenicích. ZPP 2016/76, č. 2, str. 201–205 [DETAIL]

Materiálie, studie

ADAMCOVÁ, Kateřina, Nečekané setkání s barokem v díle Bohuslava Schnircha. ZPP 2016/76, č. 2, str. 206–213 [DETAIL]
UHLÍKOVÁ, Kristina, Spor o konfiskáty. ZPP 2016/76, č. 2, str. 214–220 [DETAIL]

Různé

KUČA, Karel, Requiem za hospodářské dvory. ZPP 2016/76, č. 2, str. 221–224 [DETAIL]
ŠPINAROVÁ, Michaela; ŠPINAR, Jindřich, Osudy nechráněných zaniklých sídel a možnosti jejich výzkumu a ochrany na příkladu Jelmu a Cetvin na Českokrumlovsku. ZPP 2016/76, č. 2, str. 224–228 [DETAIL]
URBÁNEK, Radim, Sušárna ovoce v Zálší - drobný technický klenot. ZPP 2016/76, č. 2, str. 228–230 [DETAIL]
DOSTÁL, Petr; SYROVÁ, Zuzana; EBEL, Martin; PEŠTA, Jan, Škabrada očima kolegů, přátel a žáků. ZPP 2016/76, č. 2, str. 230–232 [DETAIL]
TICHÁ, Jana, 75 let Františka Ledvinky, 40 let jeho života se zubrnickým "skanzenem" a plány do budoucna. ZPP 2016/76, č. 2, str. 232–235 [DETAIL]
ČERŇANSKÝ, Martin; PROCHÁZKA, Lubomír, Vesnice a osady na území velké Prahy s památkami slohové a lidové architektury. Zpráva o výzkumu a publikaci. ZPP 2016/76, č. 2, str. 236–237 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

-oms-, Otevření knihovny prof. Miloše Stehlíka v Rajhradě. ZPP 2016/76, č. 2, str. 237–238 [DETAIL]
KRACÍK ŠTORKANOVÁ, Magdalena, Popularizace mozaiky v České republice - projekt OPUS MUSIVUM: mozaika ve výtvarném umění. ZPP 2016/76, č. 2, str. 238–239 [DETAIL]
KŘESADLOVÁ, Lenka, Z činnosti Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži. ZPP 2016/76, č. 2, str. 239–241 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KUČOVÁ, Věra, Evropské kulturní dědictví jako společenský kapitál. ZPP 2016/76, č. 2, str. 241–243 [DETAIL]

číslo 3

Editorial

BACHTÍK, Jakub, Editorial. ZPP 2016/76, č. 3, str. 249 [DETAIL]

In Medias Res

SPURNÝ, Matěj, Herci díla zkázy. Demolice starého Mostu a role památkové péče. ZPP 2016/76, č. 3, str. 251–264 [DETAIL]
ZAJONCOVÁ, Jana, Most, moderní sídliště severočeských havířů I: Válečné a poválečné zakládání nového města. ZPP 2016/76, č. 3, str. 265–276 [DETAIL]
KUČA, Karel, A to je ta krásná země... Destrukce osídlení na území České republiky ve 2. polovině 20. století ve středoevropském kontextu. ZPP 2016/76, č. 3, str. 276–288 [DETAIL]
ZAJONCOVÁ, Jana, Most, moderní sídliště severočeských havířů II: Budování a dostavba nového Mostu. ZPP 2016/76, č. 3, str. 289–298 [DETAIL]
HONYS, Vít, Osudy varhan severočeské těžební oblasti. ZPP 2016/76, č. 3, str. 299–306 [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub; DRÁPALOVÁ, Kristina, Protireformační krajina barokního Pokrušnohoří. ZPP 2016/76, č. 3, str. 307–316 [DETAIL]
PACINA, Jan; NOVÁK, Kamil, Rekonstrukce reliéfu v oblastech s povrchovou těžbou hnědého uhlí. ZPP 2016/76, č. 3, str. 317–325 [DETAIL]
KUČA, Karel, Odtajněná reliktní kulturní krajina vojenských újezdů. ZPP 2016/76, č. 3, str. 326–336 [DETAIL]

Různé

BAŠTÝŘOVÁ, Hana; CHMEL, Radovan, Nové movité národní kulturní památky. ZPP 2016/76, č. 3, str. 337–339 [DETAIL]
LUNGA, Radek, Staré zdíkovecké zvony. ZPP 2016/76, č. 3, str. 339–341 [DETAIL]
HLUŠIČKOVÁ, Pavla, Europa Nostra 2016. ZPP 2016/76, č. 3, str. 342–344 [DETAIL]
PLOTĚNÁ, Eliška, Knihovna Metodického centra moderní architektury v Brně. ZPP 2016/76, č. 3, str. 344 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

MATĚJ, Miloš; GUSTAFSSON, Ulf Ingemar, Ohlédnutí za workshopem k Dolní oblasti Vítkovice. ZPP 2016/76, č. 3, str. 344–346 [DETAIL]

číslo 4

Editorial

NEJEDLÝ, Vratislav; SKALICKÝ, Petr, Editorial. ZPP 2016/76, č. 4, str. 353 [DETAIL]

In Medias Res

KOŘÁN, Ivo, Slovo úvodem. Kuks - chvála, trápení a budoucnost. ZPP 2016/76, č. 4, str. 355 [DETAIL]
KIBIC, Karel, Obnova areálu hospitálu v Kuksu. K tématu obnovy historické barevnosti. ZPP 2016/76, č. 4, str. 356–361 [DETAIL]
NEČÁSKOVÁ, Milena, Restaurování cyklu Tance smrti a maleb v kapli a lékárně hospitálu Kuks. ZPP 2016/76, č. 4, str. 362–370 [DETAIL]
ŠERÝCH, Jiří, Memento mori v kukské špitální chodbě. ZPP 2016/76, č. 4, str. 371–378 [DETAIL]
SKALICKÝ, Petr; ŠIKOVÁ, Terezie, Restaurované malby Tance smrti v Kuksu ve zpětném pohledu památkáře. ZPP 2016/76, č. 4, str. 379–386 [DETAIL]
KAŠE, Jiří; NOTONÝ, Jiří; ŠTAFFEN, Zdeněk, Proměny a stav reliéfu Klanění pastýřů a Příjezdu Tří králů v Novém lese u Kuksu. ZPP 2016/76, č. 4, str. 387–397 [DETAIL]
KOTLÍK, Petr, Možnosti biocidní ochrany souboru kamenných sochařských děl v Novém lese u Kuksu. ZPP 2016/76, č. 4, str. 396–401 [DETAIL]
GLÁSER, Petr, Několik poznámek k problematice vytváření náhrad kamenosochařských děl v českém prostředí. ZPP 2016/76, č. 4, str. 402–406 [DETAIL]
NEJEDLÝ, Vratislav, Braunův „Betlém“ – kamenosochařské dílo v přírodě a problematika jeho recepce a restaurování. ZPP 2016/76, č. 4, str. 407–416 [DETAIL]

Materiálie, studie

BROTÁNEK, Lukáš; TIŠLOVÁ, Renata, Restaurování a ochrana umělého kamene na příkladu betonových výdusků z areálu zámku Konopiště. ZPP 2016/76, č. 4, str. 417–423 [DETAIL]
ĎOUBAL, Jakub; KOLÁŘ, Roman, Morový sloup v Kutné Hoře – komplexní příprava restaurátorského zásahu. ZPP 2016/76, č. 4, str. 424–432 [DETAIL]
PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem. ZPP 2016/76, č. 4, str. 433–440 [DETAIL]
FIEDLEROVÁ, Ludmila, Restaurování vrtbovských náhrobků, aneb František Xaver Lederer ve Vrchotových Janovicích. ZPP 2016/76, č. 4, str. 441–446 [DETAIL]

Různé

JESENSKÝ, Vít, Teorie restaurování Muñoz-Viñase. ZPP 2016/76, č. 4, str. 447–450 [DETAIL]
KRUNTORÁD, Matěj, Revize „československé restaurátorské školy“?. ZPP 2016/76, č. 4, str. 450–451 [DETAIL]

číslo 5

Editorial

KŘESADLOVÁ, Lenka, Editorial. ZPP 2016/76, č. 5, str. 457 [DETAIL]

In Medias Res

ZEMAN, Lubomír, Zámecká zahrada v Ostrově jako osmý div světa. Ochrana historických prvků vodních systémů. ZPP 2016/76, č. 5, str. 459–467 [DETAIL]
TUMA, David, Bažantnice a obora u loveckého zámku Kozel u Šťáhlav. ZPP 2016/76, č. 5, str. 468–475 [DETAIL]
HAVRLANT, Petr, Soubor pamětních a směrových kamenů v parku státního zámku v Hradci nad Moravicí a jeho ideová zahraniční předloha. ZPP 2016/76, č. 5, str. 476–482 [DETAIL]
ZEMAN, Lubomír, Lázeňské parky. Komponovaná léčebná krajina na příkladu tří západočeských lázeňských měst z 19. a počátku 20. století. ZPP 2016/76, č. 5, str. 483–496 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Interpretace historického vývoje objektu zahradního umění: Městský park Žižkovy sady v Hradci Králové. ZPP 2016/76, č. 5, str. 497–510 [DETAIL]
KREJČIŘÍK, Přemysl; KREJČIŘÍKOVÁ, Kamila, Obnova hospitalní zahrady v Kuksu. ZPP 2016/76, č. 5, str. 511–515 [DETAIL]
TLUSTÝ, Jaromír, Historický vývoj, architekti a vrchní zahradníci libochovické zámecké zahrady v 19. století. ZPP 2016/76, č. 5, str. 516–520 [DETAIL]
KŘESADLOVÁ, Lenka, Teplomilné rostliny a stavby pro jejich pěstování v Květné zahradě v Kroměříži. ZPP 2016/76, č. 5, str. 521–529 [DETAIL]
JANÁL, Jiří, Archeologické výzkumy památek zahradního umění versus dobové ikonografické prameny. Několik zkušeností z Květné zahrady v Kroměříži. ZPP 2016/76, č. 5, str. 530–534 [DETAIL]
OTTOMANSKÁ, Stanislava; SPĚVÁKOVÁ, Eva; VAIDA, Pavel, Možnosti využití archivních zdrojů Národního zemědělského muzea v Praze (osobní fond Josef Kumpán) pro účely aplikovaného výzkumu. ZPP 2016/76, č. 5, str. 535–541 [DETAIL]
HUDEC, Petr, Pro ten čas, který jsi své růži věnoval… Příklady systematického vzdělávání žáků základní školy v památkách zahradního umění. ZPP 2016/76, č. 5, str. 542–545 [DETAIL]
GOJDA, Martin, Zdroje fotoleteckých a družicových dat pro evidenci nemovitých památek a péči o historickou krajinu. ZPP 2016/76, č. 5, str. 546–552 [DETAIL]

Různé

VRLA, Radim, Jubileum PhDr. Jindřicha Nolla. ZPP 2016/76, č. 5, str. 553–554 [DETAIL]
NECHVÁTAL, Bořivoj; ŠLESINGEROVÁ, Lada, Zemřel JUDr. Milan Princ (1926-2016). ZPP 2016/76, č. 5, str. 554–556 [DETAIL]
KULHAVÁ, Barbora, Aktuální poznatky k vybraným oblastem preventivní konzervace ve vztahu k mobiliárním fondům. ZPP 2016/76, č. 5, str. 556–558 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

FETTEROVÁ, Dagmar, Desáté pracovní jednání zahradníků a specialistů Národního památkového ústavu. ZPP 2016/76, č. 5, str. 559–560 [DETAIL]
FETTEROVÁ, Dagmar, Co je nového v Lomnici u Tišnova. ZPP 2016/76, č. 5, str. 560–561 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

GAŽI, Martin, Hamilton znovuobjevený. ZPP 2016/76, č. 5, str. 561–562 [DETAIL]

číslo 6

Editorial

GORYCZKOVÁ, Naděžda, Editorial. ZPP 2016/76, č. 6, str. 569 [DETAIL]

In Medias Res

ČERNÁ; Iveta; VALDHANSOVÁ, Lucie, Vila Tugendhat – instalovaná památka moderní architektury. ZPP 2016/76, č. 6, str. 571–580 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Vilová zahrada JUDr. Hynka Bulína v Brně. ZPP 2016/76, č. 6, str. 581–590 [DETAIL]
VARYŠOVÁ, Eliška, Osada Baba a její památková ochrana. ZPP 2016/76, č. 6, str. 591–602 [DETAIL]
ŠUBRTOVÁ, Anna, Regulační plán Litomyšle Ladislava Machoně (1946–1948) aneb Kolektivní vize Nového Města. ZPP 2016/76, č. 6, str. 603–609 [DETAIL]
SKLENÁŘ, Karel, Cukrovary na jižní Moravě z pohledu památkové péče. ZPP 2016/76, č. 6, str. 610–616 [DETAIL]

Materiálie, studie

MALINA, Ondřej, Památkový underground: historická podzemní důlní díla, možnosti poznání a ochrany jejich hodnot. ZPP 2016/76, č. 6, str. 617–626 [DETAIL]
BAUER, Thomas; LAUTERBACH, Jörg; PAVELKOVÁ RÝDLOVÁ, Michaela, Geometrická analýza pozdně gotických kleneb u kaple sv. Jeronýma v radnici v Olomouci. ZPP 2016/76, č. 6, str. 627–636 [DETAIL]
KLUSÁČEK, Ladislav; DUCHÁČ, Petr; BAŽANT, Zdeněk, Dlouhodobé sledování poruch historických staveb. ZPP 2016/76, č. 6, str. 637–642 [DETAIL]

Různé

ČERNOUŠKOVÁ, Dagmar; CHATRNÝ, Jindřich, Vzpomínka na Jana Sedláka. ZPP 2016/76, č. 6, str. 643–645 [DETAIL]
SVOBODOVÁ, Petra, Po stopách Löw-Beerů v Brně a okolí. ZPP 2016/76, č. 6, str. 645–648 [DETAIL]
VŠETEČKA, Petr, Obnova vlastní vily Dušana Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách. ZPP 2016/76, č. 6, str. 648–651 [DETAIL]
SVOBODA, Petr, Vila Stiassni: 7 let památky ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2016/76, č. 6, str. 651–653 [DETAIL]
PAVELEC, Petr, Hrady a zámky objevované a opěvované a Velká hradozámecká inventura - k pokračování projektu Po stopách šlechtických rodů. ZPP 2016/76, č. 6, str. 653–659 [DETAIL]
HAVLŮJOVÁ, Hana; HUDEC, Petr; TĚŠÍNSKÁ LOMIČKOVÁ, Radka, Doprovodné vzdělávací programy k výstavě Hrady a zámky objevované a opěvované. ZPP 2016/76, č. 6, str. 659–664 [DETAIL]
UHLÍK, Jan, Sto let Katechismu památkové péče Maxe Dvořáka. ZPP 2016/76, č. 6, str. 664–666 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ZÁMEČNÍK, Roman, Proběhl 5. ročník odborného semináře na téma Památky zahradního umění, jejich historie a současnost v zahradě vily Stiassni v Brně. ZPP 2016/76, č. 6, str. 666–667 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

MACUROVÁ, Zuzana, Aristokracie ducha a vkusu. ZPP 2016/76, č. 6, str. 667–668 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

LASOTOVÁ, Vladimíra, Zpráva z konference ERIH Plzeň 21.-23. 10. 2015 na téma How ro attract new audiences? (Jak přilákat nové návštěvníky). ZPP 2016/76, č. 6, str. 667 [DETAIL]

číslo Příloha

In Medias Res

HOUŠKOVÁ, Kateřina; KRACÍK, Matyáš; SCHRÁNILOVÁ, Anna, Unicoop, Centrotex, Omnipol – budovy podniků zahraničního obchodu v Praze. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 1–11 [DETAIL]
ČÁNI, Jan; MILITKÁ, Lenka, Zaniklé novověké sklárny z pohledu aktivní archeologické památkové péče na příkladech lokalit z prostoru Národního parku Šumava. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 12–19 [DETAIL]
SROVNAL, Filip, Umístění oltáře po liturgické reformě II. vatikánského koncilu. Příklad pražských kostelů. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 20–25 [DETAIL]
KRÁTKÝ, Jiří, K životu a dílu opavského varhanáře Karla Kuttlera (1797–1876). ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 26–36 [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Umělecké sbírky zámku Luka nad Jihlavou vztahující se k osobnosti hraběnky Anny Widmann-Sedlnitzky, rozené Lazarev. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 37–44 [DETAIL]
KLIMTOVÁ, Zdenka, Venkovské koberce Jižního Kavkazu na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 45–50 [DETAIL]
KOLÁŘOVÁ, Šárka, Bohatě zdobené nizozemské saně (typy duwslee a prikslee) z českých a moravských šlechtických sbírek. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 51–60 [DETAIL]
GROSSOVÁ, Anna, Barokní liturgické stříbro bývalé jezuitské koleje v Brně, dochované v diecézní katedrále na Petrově a poutním mariánském kostele v Brně-Tuřanech.. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 61–67 [DETAIL]
ARIJČUK, Petr, Kopie, repliky, „ve způsobu Brandlově“. K ohlasům tvorby Petra Brandla ve východních Čechách. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 68–77 [DETAIL]
LAVIČKA, Roman, „Udělati kazatedlnici tesným kamenem“. Studie k materiálu, typologii a funkci středověkých kazatelen na jihu Čech s přihlédnutím k sousedním regionům. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 78–86 [DETAIL]
KAREL, Tomáš; KRATOCHVÍLOVÁ, Alžběta; MALINA, Ondřej, Shrnutí problematiky průzkumu montánní krajiny Krušnohoří. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 87–92 [DETAIL]
JIRASÉK, Pavel; REXA, Daniel; SVOBODA, Petr, Požární zabezpečení památkových objektů v Norsku a v České republice. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 93–95 [DETAIL]
POPELÁŘOVÁ, Pavla, Památková ochrana archeologických lokalit s nemovitými relikty. Možnosti jejich ochrany na příkladu tří hradišť nacházejících se v zalesněném prostředí. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 96–105 [DETAIL]
KNECHTOVÁ, Alena; VAŠEK, Leoš; HLOŽEK, Martin, Milířiště a další možné archeologické relikty ve svazích mezi potokem Chrábek a Sloupečník na katastrálních územích Ráječko a Petrovice. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 106–112 [DETAIL]
CENKOVÁ, Pavla, Karel Láník (1886–1956), zapomenutý brněnský architekt. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 113–121 [DETAIL]