Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2015, obsah čísla 5.Editorial

HYŤHA, Lukáš, Editorial. ZPP 2015/75, č. 5, str. 401 [DETAIL]

In Medias Res

SKALICKÝ, Petr, Středověké nástěnné malby v kostele v Potvorově na Plzeňsku. K úloze historika umění a památkáře při vytváření koncepcí restaurování. ZPP 2015/75, č. 5, str. 403–412 [DETAIL]
JUNG, Jiří, Lesnické stavby knížat Lichnovských. ZPP 2015/75, č. 5, str. 413–419 [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Starohraběnka Elisabeth Salm-Reifferscheidt, rozená Fürstenberg, a její vztah k předmětům ve svozu mobiliárního fondu zámku Budkov. ZPP 2015/75, č. 5, str. 420–425 [DETAIL]
BOROVCOVÁ, Alena, Železnice v Olomouci v komparaci s umístěním brněnského železničního nádraží. Památkově hodnotné železniční stavby v Olomouci. ZPP 2015/75, č. 5, str. 426–432 [DETAIL]
STRAKOŠ, Martin, Architektura železničních nádraží druhé poloviny 20. století, jejich umělecká výzdoba a památková péče. ZPP 2015/75, č. 5, str. 433–444 [DETAIL]
SELUCKÁ, Alena, Postup vyhodnocování historického klimatu na příkladu státního zámku Hluboká nad Vltavou. ZPP 2015/75, č. 5, str. 445–449 [DETAIL]
WITZANY, Jiří; ČEJKA, Tomáš; KROFTOVÁ, Klára; MARŠÍK, Václav; ZIGLER, Radek, Sanace vybraných klenbových konstrukcí konventu kláštera premonstrátů v Teplé. ZPP 2015/75, č. 5, str. 450–456 [DETAIL]
ČERVENÁK, Jan; VÁCHA, Zdeněk, Regulace podmínek pro uchování předmětů kulturní povahy v historických objektech. ZPP 2015/75, č. 5, str. 457–464 [DETAIL]
ROSOVÁ, Romana, Počátky anglického parku v Hradci nad Moravicí ve světle archivních pramenů. ZPP 2015/75, č. 5, str. 465–472 [DETAIL]
HÁJEK, Pavel, Tisky 16. století v zámecké knihovně Český Krumlov. Příspěvek k poznání vlastnických proměn. ZPP 2015/75, č. 5, str. 473–484 [DETAIL]
FAJMAN, Petr, Chování plátového nastavovacího spoje pro opravy dřevěných historických konstrukcí. ZPP 2015/75, č. 5, str. 485–490 [DETAIL]

Různé

PROCHÁZKOVÁ, Marta, Za Markem Fajmanem (22. 1. 1976 – 4. 7. 2015). ZPP 2015/75, č. 5, str. 491–492 [DETAIL]
KLÍMOVÁ, Renata, Palác Městské pojišťovny v Praze. ZPP 2015/75, č. 5, str. 492–495 [DETAIL]
BAUER, Thomas; LAUTERBACH, Jörg, O rekonstrukci kroužené klenby – vrcholu pozdně gotického kamenického řemesla. ZPP 2015/75, č. 5, str. 495–497 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ZÁMEČNÍK, Roman, Proběhl 4. ročník odborného semináře na téma Vilové zahrady, jajich historie a současnost v zahradě vily Stiassny v Brně. ZPP 2015/75, č. 5, str. 498–499 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Vila, villegiatura a jejich intepretace. ZPP 2015/75, č. 5, str. 499–500 [DETAIL]