Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2015, obsah čísla 3.Editorial

KIBIC, Karel, Editorial. ZPP 2015/75, č. 3, str. 193 [DETAIL]

In Medias Res

LEDVINKA, Václav, Staroměstské náměstí, esej o významu místa. ZPP 2015/75, č. 3, str. 195–200 [DETAIL]
KIBIC, Karel, Staroměstská radnice - prvořadá stavba z doby vlády Karla IV.. ZPP 2015/75, č. 3, str. 201–210 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Památkové přístupy na vrcholu moderny: Třetí soutěž na přestavbu Staroměstské radnice v roce 1909. ZPP 2015/75, č. 3, str. 211–218 [DETAIL]
VLNAS, Vít, Mariánský sloup a jeho náměstí (poznámky o smyslu a místě). ZPP 2015/75, č. 3, str. 219–226 [DETAIL]
NEJEDLÝ, Vratislav, Sloupy zbořené a znovu postavené. Ikonoklasmus jako pomyslný, ale věčný soupeř památkové péče. ZPP 2015/75, č. 3, str. 227–235 [DETAIL]
BEČKOVÁ, Kateřina, Krocínova kašna. Její sláva, barbarský zánik a nemožnost obnovy. ZPP 2015/75, č. 3, str. 236–239 [DETAIL]
HAVRDA, Jan; PODLISKA, Jaroslav, Archeologie Staroměstského náměstí. K problematice památkové hodnoty historického podzemí veřejného prostoru. ZPP 2015/75, č. 3, str. 240–249 [DETAIL]
ŠEFCŮ, Ondřej, Staroměstské náměstí jako učebnice památkové péče. ZPP 2015/75, č. 3, str. 250–253 [DETAIL]
SRŠEŇ, Lubomír, Rizika obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. ZPP 2015/75, č. 3, str. 254–260 [DETAIL]
KALINA, Pavel, Memorandum k obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. ZPP 2015/75, č. 3, str. 261–264 [DETAIL]
KAŠIČKA, František; PAVLÍK, Milan, Znovuzrození monumentálního díla vrcholného středověku na Staroměstském náměstí. Jeden z oceněných návrhů z poslední soutěže na Staroměstskou radnici a dostavbu náměstí. ZPP 2015/75, č. 3, str. 265–268 [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub, Hlavolam, na který je třeba více času. Několik poznámek k diskusi o budoucnosti Staroměstského náměstí. ZPP 2015/75, č. 3, str. 269–273 [DETAIL]
MUKOVÁ, Jiřina, Připomínka k obnově štítů na průčelí domu čp. 603/I na nároží Staroměstského náměstí a Celetné ulice. ZPP 2015/75, č. 3, str. 274–275 [DETAIL]

Materiálie, studie

SALAVA, Jan, Výzdoba Klenotnice ve Státním zámku Telč a její předlohová východiska. ZPP 2015/75, č. 3, str. 276–284 [DETAIL]

Různé

VŠETEČKOVÁ, Zuzana, Josef Krása a středověké nástěnné malby. K 30. výročí úmrtí přední osobnosti českých dějin umění. ZPP 2015/75, č. 3, str. 285–288 [DETAIL]
RYBAŘÍK, Václav, Myslbekův pomník svatého Václava volá o pomoc. ZPP 2015/75, č. 3, str. 288–292 [DETAIL]