Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2015, obsah čísla 2.Editorial

KŘÍŽEK, Jiří, Editorial. ZPP 2015/75, č. 2, str. 89 [DETAIL]

In Medias Res

GAŽI, Martin, Husinecká „světnička“ – místo paměti a staletých rozpaků. ZPP 2015/75, č. 2, str. 91–102 [DETAIL]
FOLTÝNOVÁ, Marie, Pomník Mistra Jana Husa stoletý. ZPP 2015/75, č. 2, str. 103–114 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, „Vynikati útulností a ladností.“ Sbory Církve československé husitské v Královéhradeckém kraji z 20. a 30. let 20. století a jejich památkové zhodnocení. ZPP 2015/75, č. 2, str. 115–124 [DETAIL]
ŠTERNOVÁ, Petra, Architekt Vladimír Krýš – stavitel sborů Církve československé husitské v Semilech a Turnově. ZPP 2015/75, č. 2, str. 125–134 [DETAIL]

Materiálie, studie

ZÁMEČNÍK, Roman; ŠIMEK, Pavel, Principy obnovy památky zahradního umění na modelovém příkladu zahrady Stiassni v Brně. ZPP 2015/75, č. 2, str. 135–149 [DETAIL]
CENKOVÁ, Pavla, Soubor děl Lorenze Kohla von Kohlenegg v Kloboukách u Brna. ZPP 2015/75, č. 2, str. 150–156 [DETAIL]
PILNÁ, Veronika, Pohřební výbavy příslušníků šlechtického rodu Gryspeků z Griesbachu. Příspěvek k poznání oděvu elit přelomu 16. a 17. století v západních Čechách. ZPP 2015/75, č. 2, str. 157–167 [DETAIL]
ANDRESOVÁ, Klára, Provenienční průzkum zámecké knihovny na Hrádku u Nechanic. ZPP 2015/75, č. 2, str. 168–175 [DETAIL]
JORDÁNOVÁ, Květa, Edukační programy jako prostředek k pochopení průmyslového dědictví. ZPP 2015/75, č. 2, str. 176–180 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

JESENSKÝ, Vít, Edukace v památkové péči a NPÚ. Poznámky inspirované projektem NAKI. ZPP 2015/75, č. 2, str. 181–183 [DETAIL]
HLUŠIČKOVÁ, Pavla, Označení "Evropské dědictví" za rok 2014. ZPP 2015/75, č. 2, str. 183–184 [DETAIL]
VÍCHOVÁ, Božena, Co nového v Brně. ZPP 2015/75, č. 2, str. 184–185 [DETAIL]
MATUSZKOVÁ, Jitka, Ojedinělá výstava hliněných konstrukcí ve Strážnici. ZPP 2015/75, č. 2, str. 185 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

HORÁČEK, Martin, Protektorátní Praha jako německé město. ZPP 2015/75, č. 2, str. 186–187 [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub, Fascinující Svět měst. ZPP 2015/75, č. 2, str. 187–188 [DETAIL]
JANČO, Milan, Metodika Neslyšící návštěvník v muzeu a galerii. ZPP 2015/75, č. 2, str. 188 [DETAIL]