Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2015, obsah čísla 1.Editorial

GORYZCKOVÁ, Naděžda, Editorial. ZPP 2015/75, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

ADAMCOVÁ, Kateřina; ADAMEC, Vojtěch; BEČKOVÁ, Kateřina; BIEGEL, Richard; DRAGOUN, Zdeněk; GIRSA, Václav; GORYCZKOVÁ, Naděžda; HORÁČEK, Martin; JERIE, Pavel; KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra; LÁSKA, Vojtěch; MACEK, Petr; NEJEDLÝ, Vratislav; RAZÍM, Vladislav; ŠEFCŮ, Ondřej; ŠTULC, Josef;VAJČNER, Jiří; ZÍDEK, Martin, Čtvrt století památek ve svobodné společnosti. Bilanční anketa mezi osobnostmi památkové péče. ZPP 2015/75, č. 1, str. 3–32 [DETAIL]

Materiálie, studie

PAŘÍŽKOVÁ-ČEVONOVÁ, Jana, Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích: Od poloviny 20. století do roku 1989. ZPP 2015/75, č. 1, str. 33–48 [DETAIL]
MALÍŘ, Jan, Štrasbourský soud a ochrana kulturního dědictví v Evropě. ZPP 2015/75, č. 1, str. 49–64 [DETAIL]
KIBIC, Karel, Významné období let 1989–2014 ve vývoji našich historických měst. ZPP 2015/75, č. 1, str. 65–72 [DETAIL]

Různé

HLOBIL, Ivo, Dva texty k diskusi o památkové péči po pádu komunistického režimu před 25 lety. ZPP 2015/75, č. 1, str. 73–74 [DETAIL]
ŠTULC, Josef, K osmdesátým narozeninám Jaroslava Svatoně. ZPP 2015/75, č. 1, str. 74–75 [DETAIL]
VAJČNER, Jiří; ZÍDEK, Martin, Návrh zákona o ochraně památkového fondu. ZPP 2015/75, č. 1, str. 75–79 [DETAIL]
LUNGA, Radek, Návrat dvou rekvírovaných zvonů z roku 1620 do Bohumína. ZPP 2015/75, č. 1, str. 79–82 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ŠIMEK, Rudolf, Celostátní seminář Vodní mlýny V. ZPP 2015/75, č. 1, str. 82–83 [DETAIL]
MICHOINOVÁ, Dagmar, Český národní komitét ICOMOS si zvolil nové vedení a řídící výbor. ZPP 2015/75, č. 1, str. 84 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

VESELÁ, Radmila, Vize jednoho architekta. Recenze pařížské výstavy o životě a díle Viollet-le-Duca. ZPP 2015/75, č. 1, str. 85–86 [DETAIL]