Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2015.číslo 1

Editorial

GORYZCKOVÁ, Naděžda, Editorial. ZPP 2015/75, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

ADAMCOVÁ, Kateřina; ADAMEC, Vojtěch; BEČKOVÁ, Kateřina; BIEGEL, Richard; DRAGOUN, Zdeněk; GIRSA, Václav; GORYCZKOVÁ, Naděžda; HORÁČEK, Martin; JERIE, Pavel; KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra; LÁSKA, Vojtěch; MACEK, Petr; NEJEDLÝ, Vratislav; RAZÍM, Vladislav; ŠEFCŮ, Ondřej; ŠTULC, Josef;VAJČNER, Jiří; ZÍDEK, Martin, Čtvrt století památek ve svobodné společnosti. Bilanční anketa mezi osobnostmi památkové péče. ZPP 2015/75, č. 1, str. 3–32 [DETAIL]

Materiálie, studie

PAŘÍŽKOVÁ-ČEVONOVÁ, Jana, Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích: Od poloviny 20. století do roku 1989. ZPP 2015/75, č. 1, str. 33–48 [DETAIL]
MALÍŘ, Jan, Štrasbourský soud a ochrana kulturního dědictví v Evropě. ZPP 2015/75, č. 1, str. 49–64 [DETAIL]
KIBIC, Karel, Významné období let 1989–2014 ve vývoji našich historických měst. ZPP 2015/75, č. 1, str. 65–72 [DETAIL]

Různé

HLOBIL, Ivo, Dva texty k diskusi o památkové péči po pádu komunistického režimu před 25 lety. ZPP 2015/75, č. 1, str. 73–74 [DETAIL]
ŠTULC, Josef, K osmdesátým narozeninám Jaroslava Svatoně. ZPP 2015/75, č. 1, str. 74–75 [DETAIL]
VAJČNER, Jiří; ZÍDEK, Martin, Návrh zákona o ochraně památkového fondu. ZPP 2015/75, č. 1, str. 75–79 [DETAIL]
LUNGA, Radek, Návrat dvou rekvírovaných zvonů z roku 1620 do Bohumína. ZPP 2015/75, č. 1, str. 79–82 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ŠIMEK, Rudolf, Celostátní seminář Vodní mlýny V. ZPP 2015/75, č. 1, str. 82–83 [DETAIL]
MICHOINOVÁ, Dagmar, Český národní komitét ICOMOS si zvolil nové vedení a řídící výbor. ZPP 2015/75, č. 1, str. 84 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

VESELÁ, Radmila, Vize jednoho architekta. Recenze pařížské výstavy o životě a díle Viollet-le-Duca. ZPP 2015/75, č. 1, str. 85–86 [DETAIL]

číslo 2

Editorial

KŘÍŽEK, Jiří, Editorial. ZPP 2015/75, č. 2, str. 89 [DETAIL]

In Medias Res

GAŽI, Martin, Husinecká „světnička“ – místo paměti a staletých rozpaků. ZPP 2015/75, č. 2, str. 91–102 [DETAIL]
FOLTÝNOVÁ, Marie, Pomník Mistra Jana Husa stoletý. ZPP 2015/75, č. 2, str. 103–114 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, „Vynikati útulností a ladností.“ Sbory Církve československé husitské v Královéhradeckém kraji z 20. a 30. let 20. století a jejich památkové zhodnocení. ZPP 2015/75, č. 2, str. 115–124 [DETAIL]
ŠTERNOVÁ, Petra, Architekt Vladimír Krýš – stavitel sborů Církve československé husitské v Semilech a Turnově. ZPP 2015/75, č. 2, str. 125–134 [DETAIL]

Materiálie, studie

ZÁMEČNÍK, Roman; ŠIMEK, Pavel, Principy obnovy památky zahradního umění na modelovém příkladu zahrady Stiassni v Brně. ZPP 2015/75, č. 2, str. 135–149 [DETAIL]
CENKOVÁ, Pavla, Soubor děl Lorenze Kohla von Kohlenegg v Kloboukách u Brna. ZPP 2015/75, č. 2, str. 150–156 [DETAIL]
PILNÁ, Veronika, Pohřební výbavy příslušníků šlechtického rodu Gryspeků z Griesbachu. Příspěvek k poznání oděvu elit přelomu 16. a 17. století v západních Čechách. ZPP 2015/75, č. 2, str. 157–167 [DETAIL]
ANDRESOVÁ, Klára, Provenienční průzkum zámecké knihovny na Hrádku u Nechanic. ZPP 2015/75, č. 2, str. 168–175 [DETAIL]
JORDÁNOVÁ, Květa, Edukační programy jako prostředek k pochopení průmyslového dědictví. ZPP 2015/75, č. 2, str. 176–180 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

JESENSKÝ, Vít, Edukace v památkové péči a NPÚ. Poznámky inspirované projektem NAKI. ZPP 2015/75, č. 2, str. 181–183 [DETAIL]
HLUŠIČKOVÁ, Pavla, Označení "Evropské dědictví" za rok 2014. ZPP 2015/75, č. 2, str. 183–184 [DETAIL]
VÍCHOVÁ, Božena, Co nového v Brně. ZPP 2015/75, č. 2, str. 184–185 [DETAIL]
MATUSZKOVÁ, Jitka, Ojedinělá výstava hliněných konstrukcí ve Strážnici. ZPP 2015/75, č. 2, str. 185 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

HORÁČEK, Martin, Protektorátní Praha jako německé město. ZPP 2015/75, č. 2, str. 186–187 [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub, Fascinující Svět měst. ZPP 2015/75, č. 2, str. 187–188 [DETAIL]
JANČO, Milan, Metodika Neslyšící návštěvník v muzeu a galerii. ZPP 2015/75, č. 2, str. 188 [DETAIL]

číslo 3

Editorial

KIBIC, Karel, Editorial. ZPP 2015/75, č. 3, str. 193 [DETAIL]

In Medias Res

LEDVINKA, Václav, Staroměstské náměstí, esej o významu místa. ZPP 2015/75, č. 3, str. 195–200 [DETAIL]
KIBIC, Karel, Staroměstská radnice - prvořadá stavba z doby vlády Karla IV.. ZPP 2015/75, č. 3, str. 201–210 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Památkové přístupy na vrcholu moderny: Třetí soutěž na přestavbu Staroměstské radnice v roce 1909. ZPP 2015/75, č. 3, str. 211–218 [DETAIL]
VLNAS, Vít, Mariánský sloup a jeho náměstí (poznámky o smyslu a místě). ZPP 2015/75, č. 3, str. 219–226 [DETAIL]
NEJEDLÝ, Vratislav, Sloupy zbořené a znovu postavené. Ikonoklasmus jako pomyslný, ale věčný soupeř památkové péče. ZPP 2015/75, č. 3, str. 227–235 [DETAIL]
BEČKOVÁ, Kateřina, Krocínova kašna. Její sláva, barbarský zánik a nemožnost obnovy. ZPP 2015/75, č. 3, str. 236–239 [DETAIL]
HAVRDA, Jan; PODLISKA, Jaroslav, Archeologie Staroměstského náměstí. K problematice památkové hodnoty historického podzemí veřejného prostoru. ZPP 2015/75, č. 3, str. 240–249 [DETAIL]
ŠEFCŮ, Ondřej, Staroměstské náměstí jako učebnice památkové péče. ZPP 2015/75, č. 3, str. 250–253 [DETAIL]
SRŠEŇ, Lubomír, Rizika obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. ZPP 2015/75, č. 3, str. 254–260 [DETAIL]
KALINA, Pavel, Memorandum k obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. ZPP 2015/75, č. 3, str. 261–264 [DETAIL]
KAŠIČKA, František; PAVLÍK, Milan, Znovuzrození monumentálního díla vrcholného středověku na Staroměstském náměstí. Jeden z oceněných návrhů z poslední soutěže na Staroměstskou radnici a dostavbu náměstí. ZPP 2015/75, č. 3, str. 265–268 [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub, Hlavolam, na který je třeba více času. Několik poznámek k diskusi o budoucnosti Staroměstského náměstí. ZPP 2015/75, č. 3, str. 269–273 [DETAIL]
MUKOVÁ, Jiřina, Připomínka k obnově štítů na průčelí domu čp. 603/I na nároží Staroměstského náměstí a Celetné ulice. ZPP 2015/75, č. 3, str. 274–275 [DETAIL]

Materiálie, studie

SALAVA, Jan, Výzdoba Klenotnice ve Státním zámku Telč a její předlohová východiska. ZPP 2015/75, č. 3, str. 276–284 [DETAIL]

Různé

VŠETEČKOVÁ, Zuzana, Josef Krása a středověké nástěnné malby. K 30. výročí úmrtí přední osobnosti českých dějin umění. ZPP 2015/75, č. 3, str. 285–288 [DETAIL]
RYBAŘÍK, Václav, Myslbekův pomník svatého Václava volá o pomoc. ZPP 2015/75, č. 3, str. 288–292 [DETAIL]

číslo 4

Editorial

KRACÍK, Matyáš, Editorial. ZPP 2015/75, č. 4, str. 297 [DETAIL]

In Medias Res

KRACÍK, Matyáš, Památková ochrana panelových sídlišť?. ZPP 2015/75, č. 4, str. 299–306 [DETAIL]
NOVOTNÁ, Eva, Poválečná bytová výstavba a památková péče na příkladu Velké Británie a Skandinávie. ZPP 2015/75, č. 4, str. 307–312 [DETAIL]
ŘEPKOVÁ, Hana, Problematika památkové ochrany sídlišť na příkladu sídliště Ďáblice. ZPP 2015/75, č. 4, str. 313–321 [DETAIL]
KOŘÍNKOVÁ, Jana, Obytný soubor Lesná. Trnitá cesta panelového sídliště k památkové ochraně. ZPP 2015/75, č. 4, str. 322–330 [DETAIL]
KAROUS, Pavel, Umělecká výzdoba sídlišť v Československu 60. – 80. let. ZPP 2015/75, č. 4, str. 331–342 [DETAIL]
KOHOUT, Michal; TITTL, Filip, Systémové vstupy do lokalit sídlišť a jejich vztah k původnímu konceptu zástavby. ZPP 2015/75, č. 4, str. 343–349 [DETAIL]
ŠVÁCHA, Rostislav, Stará města, panelová sídliště a denní tisk, 1960–1989. ZPP 2015/75, č. 4, str. 350–356 [DETAIL]
KUČA, Karel, Panelová sídliště mezi panelofobií a panelofilií. ZPP 2015/75, č. 4, str. 357–364 [DETAIL]
KRACÍK, Matyáš; KŘÍŽOVÁ, Hedvika; SCHRÁNILOVÁ, Anna, Palác kultury v Praze, jeho historie, architektura, umělecká výzdoba a památkový potenciál 35 let po výstavbě. ZPP 2015/75, č. 4, str. 365–377 [DETAIL]
ŠUBRTOVÁ, Anna, Iniciativy za zachování starobylého rázu Litomyšle před 1. světovou válkou. ZPP 2015/75, č. 4, str. 378–384 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

TICHÁ, Jana, Výsledky druhého ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2014. ZPP 2015/75, č. 4, str. 385–388 [DETAIL]
ŠTULC, Josef, 50 let od založení ICOMOS. ZPP 2015/75, č. 4, str. 388–392 [DETAIL]
TITTL, Filip; KUBÁNKOVÁ, Jana, Výzkumný projekt a mezinárodní konference "Sídliště, jak dál?". ZPP 2015/75, č. 4, str. 392 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ŘEPKOVÁ, Hana, Tři knihy o sídlištích. ZPP 2015/75, č. 4, str. 392–394 [DETAIL]
KOKEŠ, Václav, Kniha o sídlišti Solidarita. ZPP 2015/75, č. 4, str. 394–395 [DETAIL]
KOKEŠ, Václav, Monolith Controversies - sídliště exotická a přesto blízká. ZPP 2015/75, č. 4, str. 395–396 [DETAIL]
SCHEUFLER, Pavel, Metodika Digitální a digitalizovaná fotografie. ZPP 2015/75, č. 4, str. 396 [DETAIL]

číslo 5

Editorial

HYŤHA, Lukáš, Editorial. ZPP 2015/75, č. 5, str. 401 [DETAIL]

In Medias Res

SKALICKÝ, Petr, Středověké nástěnné malby v kostele v Potvorově na Plzeňsku. K úloze historika umění a památkáře při vytváření koncepcí restaurování. ZPP 2015/75, č. 5, str. 403–412 [DETAIL]
JUNG, Jiří, Lesnické stavby knížat Lichnovských. ZPP 2015/75, č. 5, str. 413–419 [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Starohraběnka Elisabeth Salm-Reifferscheidt, rozená Fürstenberg, a její vztah k předmětům ve svozu mobiliárního fondu zámku Budkov. ZPP 2015/75, č. 5, str. 420–425 [DETAIL]
BOROVCOVÁ, Alena, Železnice v Olomouci v komparaci s umístěním brněnského železničního nádraží. Památkově hodnotné železniční stavby v Olomouci. ZPP 2015/75, č. 5, str. 426–432 [DETAIL]
STRAKOŠ, Martin, Architektura železničních nádraží druhé poloviny 20. století, jejich umělecká výzdoba a památková péče. ZPP 2015/75, č. 5, str. 433–444 [DETAIL]
SELUCKÁ, Alena, Postup vyhodnocování historického klimatu na příkladu státního zámku Hluboká nad Vltavou. ZPP 2015/75, č. 5, str. 445–449 [DETAIL]
WITZANY, Jiří; ČEJKA, Tomáš; KROFTOVÁ, Klára; MARŠÍK, Václav; ZIGLER, Radek, Sanace vybraných klenbových konstrukcí konventu kláštera premonstrátů v Teplé. ZPP 2015/75, č. 5, str. 450–456 [DETAIL]
ČERVENÁK, Jan; VÁCHA, Zdeněk, Regulace podmínek pro uchování předmětů kulturní povahy v historických objektech. ZPP 2015/75, č. 5, str. 457–464 [DETAIL]
ROSOVÁ, Romana, Počátky anglického parku v Hradci nad Moravicí ve světle archivních pramenů. ZPP 2015/75, č. 5, str. 465–472 [DETAIL]
HÁJEK, Pavel, Tisky 16. století v zámecké knihovně Český Krumlov. Příspěvek k poznání vlastnických proměn. ZPP 2015/75, č. 5, str. 473–484 [DETAIL]
FAJMAN, Petr, Chování plátového nastavovacího spoje pro opravy dřevěných historických konstrukcí. ZPP 2015/75, č. 5, str. 485–490 [DETAIL]

Různé

PROCHÁZKOVÁ, Marta, Za Markem Fajmanem (22. 1. 1976 – 4. 7. 2015). ZPP 2015/75, č. 5, str. 491–492 [DETAIL]
KLÍMOVÁ, Renata, Palác Městské pojišťovny v Praze. ZPP 2015/75, č. 5, str. 492–495 [DETAIL]
BAUER, Thomas; LAUTERBACH, Jörg, O rekonstrukci kroužené klenby – vrcholu pozdně gotického kamenického řemesla. ZPP 2015/75, č. 5, str. 495–497 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ZÁMEČNÍK, Roman, Proběhl 4. ročník odborného semináře na téma Vilové zahrady, jajich historie a současnost v zahradě vily Stiassny v Brně. ZPP 2015/75, č. 5, str. 498–499 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Vila, villegiatura a jejich intepretace. ZPP 2015/75, č. 5, str. 499–500 [DETAIL]

číslo 6

Editorial

PODLISKA, Jaroslav; TRYML, Michal, Editorial. ZPP 2015/75, č. 6, str. 505 [DETAIL]

In Medias Res

KUNA, Martin, O paměti krajiny a cestách za ní. ZPP 2015/75, č. 6, str. 507–512 [DETAIL]
MALINA, Ondřej, Hledání neviditelného. Relikty plužiny zaniklých středověkých vsí a možnosti jejich detekce a interpretace na datech LLS. ZPP 2015/75, č. 6, str. 513–520 [DETAIL]
PREKOP, Filip, Archeologické vyhodnocení reliktů intravilánu středověkého hornického města Lauterbach/Čistá. ZPP 2015/75, č. 6, str. 521–531 [DETAIL]
CEJPOVÁMiroslava; ROHLÍČEK Petr; VÁCALVÍK František R.; ŠEDA Bohdan, Nález, konzervace a prezentace torz stavebních konstrukcí tzv. Nového Města v Litomyšli. ZPP 2015/75, č. 6, str. 532–538 [DETAIL]
POPELÁŘOVÁ, Pavla, Hradiště Baba u Hluboké nad Vltavou ve světle leteckého laserového skenování a možnosti využití těchto dat v oblasti památkové péče. ZPP 2015/75, č. 6, str. 539–545 [DETAIL]
KNECHTOVÁ, Alena, Povrchový průzkum milířišť a dalších možných marginálních archeologických reliktů v jihozápadní části Drahanské vrchoviny. ZPP 2015/75, č. 6, str. 546–552 [DETAIL]
METLIČKA, Milan, Rekonstrukce a prezentace mohyly odkryté v roce 1936 O. Eichhornem u Stříbra. ZPP 2015/75, č. 6, str. 553–556 [DETAIL]

Materiálie, studie

WEBER, Martin; VEITH, Tomáš, Identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Zahrádecko. ZPP 2015/75, č. 6, str. 557–564 [DETAIL]
NOVOSAD, Jaroslav; KOMENDOVÁ, Nelly; LANC, Miroslav, Sídlištní architektura 60. a 70. let 20. století ve Zlínském kraji. ZPP 2015/75, č. 6, str. 565–574 [DETAIL]
JIRÁSEK, Pavel; MRÁZEK, Martin, Nové trendy v budování bezpečnostních systémů v památkových objektech, muzeích a galeriích. ZPP 2015/75, č. 6, str. 575–580 [DETAIL]

Různé

BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Zuzana; NOVÁK, Miroslav, Návrh zákona o památkovém fondu a ochrana archeologického dědictví - neakademický pohled. ZPP 2015/75, č. 6, str. 581–585 [DETAIL]
TUPÝ, Michal; ZÍDEK, Martin, Několik poznámek k právní otázce používání detektorů v oblasti archeologie. ZPP 2015/75, č. 6, str. 585–588 [DETAIL]
FABIÁNOVÁ, Bohdana, Zemřel Ing. arch. Dušan Reidl, CSc. (* 22. 3. 1925 Brno - + 4. 10. 2015 Brno). ZPP 2015/75, č. 6, str. 588 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ULIČNÝ, Petr, Výjimečná kniha o letohrádku Hvězda. ZPP 2015/75, č. 6, str. 588–593 [DETAIL]
VYTLAČIL, Lukáš Michael, Dobře rozladěné varhany. ZPP 2015/75, č. 6, str. 593–594 [DETAIL]
NEJEDLÝ, Vratislav, Soupis restaurátorských prací realizovaných v České republice pod dohledem státní památkové péče mění svou podobu. ZPP 2015/75, č. 6, str. 594 [DETAIL]