Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2014, obsah čísla 5.Editorial

VAVŘINOVÁ, Valburga, Editorial. ZPP 2014/74, č. 5, str. 265 [DETAIL]

Materiálie, studie

ČEVONOVÁ, Jana, Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích: Od počátků k polovině 20. století. ZPP 2014/74, č. 5, str. 267–275 [DETAIL]
VIKOVÁ, Zuzana, František Albert Libra na Trutnovsku. Tři příklady z Librovy poválečné tvorby. ZPP 2014/74, č. 5, str. 279–284 [DETAIL]
FOREJTNÍKOVÁ, Milena; ROZKOŠNÝ, Miloš; DZURÁKOVÁ; Miriam; KONVIT, Igor; PAVLÍK, František; OŠLEJŠKOVÁ, Jana; MLEJNKOVÁ, Hana, Metody hodnocení ohrožení památkových objektů vybranými přírodními a antropogenními vlivy. ZPP 2014/74, č. 5, str. 285–290 [DETAIL]
LAVIČKA, Roman, Středověká symbióza kamene, omítky a barvy na jihu Čech. ZPP 2014/74, č. 5, str. 291–304 [DETAIL]
MICHOINOVÁ, Dagmar; SETUNSKÁ, Gabriela, (Ne)tušené možnosti popularizace záchrany památek i práce památkáře. ZPP 2014/74, č. 5, str. 305–308 [DETAIL]
JANČO, Milan, Archeologie ve městě. Prezentace movitých nálezů na místě, in situ. ZPP 2014/74, č. 5, str. 309–314 [DETAIL]
BLAŽKOVÁ, Irena, Památkové informační systémy na rozcestí (Co dnes najdeme v památkových informačních systémech?). ZPP 2014/74, č. 5, str. 315–318 [DETAIL]
SYROVÁ, Zuzaná; SYROVÝ, Jiří, Zpracování odborných GIS dat v podrobnostech zaměření jednotlivých objektů 1:200 - 1:25.. ZPP 2014/74, č. 5, str. 319–322 [DETAIL]
SYROVÁ, Zuzaná; SYROVÝ, Jiří; ŠŤOVÍČKOVÁ, Alena, Oborový informační systém památkové péče v kontextu národních a mezinárodních snah o zajištění interoperability. ZPP 2014/74, č. 5, str. 323–328 [DETAIL]

Různé

ARTOUNI, Karine, Restaurování tanečního sálu na zámku Nebílovy. ZPP 2014/74, č. 5, str. 329–334 [DETAIL]
UHLÍK, Jan, Sto let od smrti významného stavitele pivovarů a prvního pražského památkáře Jana Heraina. ZPP 2014/74, č. 5, str. 334–336 [DETAIL]
HLUŠIČKOVÁ, Pavla, Europa Nostra 2014. ZPP 2014/74, č. 5, str. 336–338 [DETAIL]
JANČO, Milan, Muzeum bez bariér. Informační portál v rozšířené podobě. ZPP 2014/74, č. 5, str. 338–340 [DETAIL]
KYZOUROVÁ, Ivana, K demolici prosklené vestavby z 60. let 20. století v jihozápadním rohu nádvoří Nejvyššího purkrabství. ZPP 2014/74, č. 5, str. 340 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

NEJEDLÝ, Vratislav, Připomenutí kvalitního soupisu z jižních Čech. ZPP 2014/74, č. 5, str. 341 [DETAIL]
TRYML, Michal, Zdařilá kniha o opevnění Opavy. ZPP 2014/74, č. 5, str. 341 [DETAIL]