Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2014, obsah čísla 4.Editorial

KŘÍŽEK, Jiří, Editorial. ZPP 2014/74, č. 4, str. 265 [DETAIL]

In Medias Res

NEJEDLÝ, Vratislav, 1. světová válka, památky a památkáři. ZPP 2014/74, č. 4, str. 267–278 [DETAIL]
KŘÍŽEK, Jiří, Památkář ve Velké válce. ZPP 2014/74, č. 4, str. 279–282 [DETAIL]
UHLÍKOVÁ, Kristina, Bezradnost nad uměleckými konfiskáty z majetku bývalé rakousko-uherské panovnické rodiny. ZPP 2014/74, č. 4, str. 283–292 [DETAIL]
SKŘEBSKÁ, Renata, Umění ve válce a válka v umění. ZPP 2014/74, č. 4, str. 293–302 [DETAIL]
MATĚJ, Miloš, Podíl výrobních podniků na území České republiky na výstavbě flotily rakousko-uherských bitevních lodí. ZPP 2014/74, č. 4, str. 303–309 [DETAIL]
VÁCHA, Petr, Rekvizice zvonů v Čechách v 1. světové válce. ZPP 2014/74, č. 4, str. 310–313 [DETAIL]
HONYS, Vít, „V kalamitě, která má potkati naše české varhany…“ Rekvizice varhanních píšťal v 1. světové válce. ZPP 2014/74, č. 4, str. 314–318 [DETAIL]
BLAŽEK, Viktor, Meziválečná pomníková tvorba na Jičínsku a odkaz architekta Václava Weinzettla. ZPP 2014/74, č. 4, str. 319–323 [DETAIL]
SROVNAL, Filip, Polní kaple a brašny z kostela sv. Ignáce v Praze. ZPP 2014/74, č. 4, str. 324–328 [DETAIL]
ŽIAROVSKÝ Andrej; VAVŘINOVÁ, Valburga, Kapitán řadové lodě válečného c. a k. námořnictva Johannes von und Liechtenstein svědectvím objektivu. ZPP 2014/74, č. 4, str. 329–338 [DETAIL]

Různé

ŠTERNOVÁ, Petra, Vojenský hřbitov kulturní památkou - Lada v Podještědí. ZPP 2014/74, č. 4, str. 339–341 [DETAIL]
HANZL, Miroslav, Statické zajištění a konzervace torza Velké věže hradu Lipnice. ZPP 2014/74, č. 4, str. 341–343 [DETAIL]
HANZL, Miroslav, Konzervace torza Nového hrádku v Praze-Kunraticích. ZPP 2014/74, č. 4, str. 343–345 [DETAIL]
STORM, Vojtěch, Viollet-le-Duc, architetk, teoretik, dokumentátor a restaurátor francouzské gotiky. Ke 200 výročí narození.. ZPP 2014/74, č. 4, str. 345–348 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

PETÁKOVÁ, Zdeňka, Zajímavá kniha Proměny montánní krajiny přibližuje minulost Krušnohoří. ZPP 2014/74, č. 4, str. 348 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Smutek architektury v Židenicích. ZPP 2014/74, č. 4, str. 349 [DETAIL]