Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2014, obsah čísla 2.Editorial

HORÁČEK, Martin, Editorial. ZPP 2014/74, č. 2, str. 81 [DETAIL]

In Medias Res

VYBÍRAL, Jindřich, „Česká“ versus „italská“ neorenesanční vila. Antonín Wiehl, Antonín Barvitius a jejich mecenáši. ZPP 2014/74, č. 2, str. 83–90 [DETAIL]
SLÁDEČEK, Petr, Evangelický kostel v Přelouči v kontextu soudobé architektury českých sborů helvetského vyznání. ZPP 2014/74, č. 2, str. 91–97 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Památková péče o město v zeleni. Obnova staveb a architektonických celků 20. století v MPZ a ochranném pásmu MPR Hradec Králové v posledních letech. ZPP 2014/74, č. 2, str. 98–108 [DETAIL]
JAKUBÍČEK, Vít, Památková péče o město v zahradách. Proměny MPZ Zlín v poslední 10 letech. ZPP 2014/74, č. 2, str. 109–114 [DETAIL]

Materiálie, studie

MEZIHORÁKOVÁ, Klára, „Zde bydlel W. A. Mozart“. Ke stavebním dějinám domu usedlosti Bertramka v 19. a 20. století. ZPP 2014/74, č. 2, str. 115–123 [DETAIL]
MALINA, Ondřej, LiDAR a hornická krajina - terénní památky v „novém světle“. ZPP 2014/74, č. 2, str. 124–132 [DETAIL]
CHUDÁREK, Zdeněk; SKALICKÝ, Petr, Obnova opatské kaple v klášteře ve Zlaté Koruně v letech 2012–2013. Restaurování maleb a nová zjištění.. ZPP 2014/74, č. 2, str. 133–138 [DETAIL]
STEINOVÁ, Iva, Z průzkumů židovských hřbitovů. Židovské hřbitovy v Nové Cerekvi. ZPP 2014/74, č. 2, str. 139–145 [DETAIL]
ČÁNI, Jan; MILITKÁ, Lenka; POPELÁŘOVÁ, Pavla; TOMÁŠEK, Martin, Aktivní památková ochrana nemovitých a movitých archeologických nálezů na příkladu těžebního areálu zlata u Netřebic. První etapa projektu. ZPP 2014/74, č. 2, str. 146–150 [DETAIL]

Různé

LEŠOVSKÝ, Dalibor, Ester před Ahasverem a Šalamounův soud – „zapomenuté“ obrazy Paula Trogera. ZPP 2014/74, č. 2, str. 151–153 [DETAIL]
KRACÍK, Matyáš, Demolice velkoskladů Třebešín. ZPP 2014/74, č. 2, str. 154–155 [DETAIL]
Redakce, Expertní komise NPÚ pro poválečné nemovité památky. ZPP 2014/74, č. 2, str. 155–156 [DETAIL]
JERIE, Pavel, K jubileu doc. PhDr. Josefa Štulce. ZPP 2014/74, č. 2, str. 156–157 [DETAIL]
ŽIŽKA, Jan, Jubileum Ing. Petra Macka, Ph.D.. ZPP 2014/74, č. 2, str. 157–158 [DETAIL]
LÁSKA, Vojtěch, K životnímu jubileu Ing. Jana Žižky. ZPP 2014/74, č. 2, str. 158 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

FETTEROVÁ, Dagmar, 34. výroční setkání oranžeristů AKO e. V. ve Wormsu. ZPP 2014/74, č. 2, str. 158–159 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Architektura posledních věcí. ZPP 2014/74, č. 2, str. 160–161 [DETAIL]
GAŽI, Martin, Soustředění na „úzké obzory“. Dvě publikace o místních dějinách a památkovém fondu Zlatokorunska. ZPP 2014/74, č. 2, str. 161–164 [DETAIL]
LOSOS, Ludvík, Metodická příručka k záchraně historických omítek. ZPP 2014/74, č. 2, str. 164–165 [DETAIL]