Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2014.číslo 1

Editorial

KŘÍŽEK, Jiří, Editorial. ZPP 2014/74, č. 1, str. 1 [DETAIL]

Materiálie, studie

BOHÁČOVÁ, Ivana; NECHVÁTAL, Bořivoj, Historie a současná obnova archeologického areálu s bazilikou sv. Vavřince v prostoru NKP Praha-Vyšehrad. ZPP 2014/74, č. 1, str. 3–11 [DETAIL]
KARASOVÁ, Daniela, Josef Gočár znovuobjevený. K nalezení části významného kubistického nábytkového souboru. ZPP 2014/74, č. 1, str. 12–16 [DETAIL]
HOUŠKOVÁ, Kateřina, Hotel Intercontinental v Praze. Historie a současnost z pohledu památkové péče. ZPP 2014/74, č. 1, str. 17–25 [DETAIL]
HORÁK, Václav, Genealogické poznámky k působení zvonařského rodu Schrötterů. ZPP 2014/74, č. 1, str. 26–33 [DETAIL]
KUČA, Karel, Oblasti dochovaných strukturálně výrazných plužin v České republice. ZPP 2014/74, č. 1, str. 34–49 [DETAIL]
TUMA, David, Těžební areály u Zaječova, železárny ve Strašnicích a areál dolní huti v Dobřívu. ZPP 2014/74, č. 1, str. 50–60 [DETAIL]
BAŽANT, Zdeněk; KLUSÁČEK, Ladislav, Historické konstrukce ztužené lany. ZPP 2014/74, č. 1, str. 61–66 [DETAIL]

Různé

NEJEDLÝ, Vratislav, Vzpomínka na Miloše Suchomela. ZPP 2014/74, č. 1, str. 66 [DETAIL]
SUCHOMEL, Miloš, Zpráva o nezvěstném originálu Widemannovy sochy sv. Josefa s Ježíškem. ZPP 2014/74, č. 1, str. 67–69 [DETAIL]
JANČO, Milan, Úspěšná certifikace metodik NPÚ. ZPP 2014/74, č. 1, str. 69 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KUČOVÁ, Věra, Industriální a hornické krajiny a jejich definice – workshop ve Freibergu. ZPP 2014/74, č. 1, str. 70–71 [DETAIL]
MILITKÁ, Lenka; POPELÁŘOVÁ, Pavla, Čtvrté výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu v Kroměříži. ZPP 2014/74, č. 1, str. 71–72 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KIBIC, Karel, Nový sborník o Vyšehradě. ZPP 2014/74, č. 1, str. 72–73 [DETAIL]
HORÁČEK, Martin, Industriální topografie Olomouckého kraje. ZPP 2014/74, č. 1, str. 73–74 [DETAIL]
VODIČKA, Matěj, Architektura ve službách motorismu. ZPP 2014/74, č. 1, str. 74–75 [DETAIL]
VÍCHA, Ondřej, Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu. ZPP 2014/74, č. 1, str. 76–78 [DETAIL]

číslo 2

Editorial

HORÁČEK, Martin, Editorial. ZPP 2014/74, č. 2, str. 81 [DETAIL]

In Medias Res

VYBÍRAL, Jindřich, „Česká“ versus „italská“ neorenesanční vila. Antonín Wiehl, Antonín Barvitius a jejich mecenáši. ZPP 2014/74, č. 2, str. 83–90 [DETAIL]
SLÁDEČEK, Petr, Evangelický kostel v Přelouči v kontextu soudobé architektury českých sborů helvetského vyznání. ZPP 2014/74, č. 2, str. 91–97 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Památková péče o město v zeleni. Obnova staveb a architektonických celků 20. století v MPZ a ochranném pásmu MPR Hradec Králové v posledních letech. ZPP 2014/74, č. 2, str. 98–108 [DETAIL]
JAKUBÍČEK, Vít, Památková péče o město v zahradách. Proměny MPZ Zlín v poslední 10 letech. ZPP 2014/74, č. 2, str. 109–114 [DETAIL]

Materiálie, studie

MEZIHORÁKOVÁ, Klára, „Zde bydlel W. A. Mozart“. Ke stavebním dějinám domu usedlosti Bertramka v 19. a 20. století. ZPP 2014/74, č. 2, str. 115–123 [DETAIL]
MALINA, Ondřej, LiDAR a hornická krajina - terénní památky v „novém světle“. ZPP 2014/74, č. 2, str. 124–132 [DETAIL]
CHUDÁREK, Zdeněk; SKALICKÝ, Petr, Obnova opatské kaple v klášteře ve Zlaté Koruně v letech 2012–2013. Restaurování maleb a nová zjištění.. ZPP 2014/74, č. 2, str. 133–138 [DETAIL]
STEINOVÁ, Iva, Z průzkumů židovských hřbitovů. Židovské hřbitovy v Nové Cerekvi. ZPP 2014/74, č. 2, str. 139–145 [DETAIL]
ČÁNI, Jan; MILITKÁ, Lenka; POPELÁŘOVÁ, Pavla; TOMÁŠEK, Martin, Aktivní památková ochrana nemovitých a movitých archeologických nálezů na příkladu těžebního areálu zlata u Netřebic. První etapa projektu. ZPP 2014/74, č. 2, str. 146–150 [DETAIL]

Různé

LEŠOVSKÝ, Dalibor, Ester před Ahasverem a Šalamounův soud – „zapomenuté“ obrazy Paula Trogera. ZPP 2014/74, č. 2, str. 151–153 [DETAIL]
KRACÍK, Matyáš, Demolice velkoskladů Třebešín. ZPP 2014/74, č. 2, str. 154–155 [DETAIL]
Redakce, Expertní komise NPÚ pro poválečné nemovité památky. ZPP 2014/74, č. 2, str. 155–156 [DETAIL]
JERIE, Pavel, K jubileu doc. PhDr. Josefa Štulce. ZPP 2014/74, č. 2, str. 156–157 [DETAIL]
ŽIŽKA, Jan, Jubileum Ing. Petra Macka, Ph.D.. ZPP 2014/74, č. 2, str. 157–158 [DETAIL]
LÁSKA, Vojtěch, K životnímu jubileu Ing. Jana Žižky. ZPP 2014/74, č. 2, str. 158 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

FETTEROVÁ, Dagmar, 34. výroční setkání oranžeristů AKO e. V. ve Wormsu. ZPP 2014/74, č. 2, str. 158–159 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Architektura posledních věcí. ZPP 2014/74, č. 2, str. 160–161 [DETAIL]
GAŽI, Martin, Soustředění na „úzké obzory“. Dvě publikace o místních dějinách a památkovém fondu Zlatokorunska. ZPP 2014/74, č. 2, str. 161–164 [DETAIL]
LOSOS, Ludvík, Metodická příručka k záchraně historických omítek. ZPP 2014/74, č. 2, str. 164–165 [DETAIL]

číslo 3

Editorial

KUČOVÁ, Věra, Editorial. ZPP 2014/74, č. 3, str. 169 [DETAIL]

In Medias Res

ŠTULC, Josef, Padesát let Benátské charty. ZPP 2014/74, č. 3, str. 171–174 [DETAIL]
KIBIC, Karel, Benátská charta a péče o naše historická města. ZPP 2014/74, č. 3, str. 175–183 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Ochrana historických měst a vesnic jako trvale aktuální a mezinárodní téma památkové péče v kontextu českých zemí. ZPP 2014/74, č. 3, str. 184–192 [DETAIL]
KUČA, Karel, Kulturněhistoricky cenná území České republiky a možnosti ochrany jejich památkových hodnot z titulu stavebního zákona. ZPP 2014/74, č. 3, str. 193–202 [DETAIL]
OURODA, Vlastislav, Vývoj nástrojů územní památkové ochrany a jejich využitelnost v prostředí středoevropských historických měst. ZPP 2014/74, č. 3, str. 203–211 [DETAIL]
HODAŇOVÁ, Klára; HOROVÁ, Věra; KUČA, Karel, Specifika památkového hodnocení baťovské zástavby Zlína. ZPP 2014/74, č. 3, str. 212–219 [DETAIL]
KOZELSKÁ BENCÚROVÁ, Helga; PALACKÝ, Aleš, Urbanistické soubory socialistického realismu. Východiska, hodnoty, ochrana. ZPP 2014/74, č. 3, str. 220–229 [DETAIL]
ŠPINAROVÁ, Michaela; ŠPINAR, Jindřich, Drobná typologicky podobná městská sídla v Pomalší. ZPP 2014/74, č. 3, str. 230–237 [DETAIL]
OLŠAN, Jiří; ŠNEJD, Daniel, Pasport – nástroj péče o památky zahradního umění. ZPP 2014/74, č. 3, str. 238–246 [DETAIL]
PODLISKA, Jaroslav; TOMÁŠEK, Martin, Na okraj archeologické památkové péče. ZPP 2014/74, č. 3, str. 246–250 [DETAIL]

Různé

Mezinárodní charta o restaurování památek a sídel (aktualizovaný překlad). ZPP 2014/74, č. 3, str. 251–252 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ, Alexandra, Nové národní kulturní památky. ZPP 2014/74, č. 3, str. 252–254 [DETAIL]
SCHRÁNILOVÁ, Anna, Demolice přístavby nejvyššího purkrabství Pražského hradu. ZPP 2014/74, č. 3, str. 254–255 [DETAIL]
MAREŠOVÁ, Jana, 80 let od úmrtí Karla Chytila (1857–1934). ZPP 2014/74, č. 3, str. 255–256 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

JANČO, Milan, Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví. Metody, přístupy, stanoviska. ZPP 2014/74, č. 3, str. 256–257 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Geoparky a kulturní dědictví. ZPP 2014/74, č. 3, str. 257–259 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

JANČO, Milan, Slovensko a UNESCO. Publikace pro zrakově znevýhodněné. ZPP 2014/74, č. 3, str. 260 [DETAIL]
HALATA, Martin, Nová publikace o historii Jubilejního divadla císaře Františka Josefa v Lublani. ZPP 2014/74, č. 3, str. 260–261 [DETAIL]

číslo 4

Editorial

KŘÍŽEK, Jiří, Editorial. ZPP 2014/74, č. 4, str. 265 [DETAIL]

In Medias Res

NEJEDLÝ, Vratislav, 1. světová válka, památky a památkáři. ZPP 2014/74, č. 4, str. 267–278 [DETAIL]
KŘÍŽEK, Jiří, Památkář ve Velké válce. ZPP 2014/74, č. 4, str. 279–282 [DETAIL]
UHLÍKOVÁ, Kristina, Bezradnost nad uměleckými konfiskáty z majetku bývalé rakousko-uherské panovnické rodiny. ZPP 2014/74, č. 4, str. 283–292 [DETAIL]
SKŘEBSKÁ, Renata, Umění ve válce a válka v umění. ZPP 2014/74, č. 4, str. 293–302 [DETAIL]
MATĚJ, Miloš, Podíl výrobních podniků na území České republiky na výstavbě flotily rakousko-uherských bitevních lodí. ZPP 2014/74, č. 4, str. 303–309 [DETAIL]
VÁCHA, Petr, Rekvizice zvonů v Čechách v 1. světové válce. ZPP 2014/74, č. 4, str. 310–313 [DETAIL]
HONYS, Vít, „V kalamitě, která má potkati naše české varhany…“ Rekvizice varhanních píšťal v 1. světové válce. ZPP 2014/74, č. 4, str. 314–318 [DETAIL]
BLAŽEK, Viktor, Meziválečná pomníková tvorba na Jičínsku a odkaz architekta Václava Weinzettla. ZPP 2014/74, č. 4, str. 319–323 [DETAIL]
SROVNAL, Filip, Polní kaple a brašny z kostela sv. Ignáce v Praze. ZPP 2014/74, č. 4, str. 324–328 [DETAIL]
ŽIAROVSKÝ Andrej; VAVŘINOVÁ, Valburga, Kapitán řadové lodě válečného c. a k. námořnictva Johannes von und Liechtenstein svědectvím objektivu. ZPP 2014/74, č. 4, str. 329–338 [DETAIL]

Různé

ŠTERNOVÁ, Petra, Vojenský hřbitov kulturní památkou - Lada v Podještědí. ZPP 2014/74, č. 4, str. 339–341 [DETAIL]
HANZL, Miroslav, Statické zajištění a konzervace torza Velké věže hradu Lipnice. ZPP 2014/74, č. 4, str. 341–343 [DETAIL]
HANZL, Miroslav, Konzervace torza Nového hrádku v Praze-Kunraticích. ZPP 2014/74, č. 4, str. 343–345 [DETAIL]
STORM, Vojtěch, Viollet-le-Duc, architetk, teoretik, dokumentátor a restaurátor francouzské gotiky. Ke 200 výročí narození.. ZPP 2014/74, č. 4, str. 345–348 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

PETÁKOVÁ, Zdeňka, Zajímavá kniha Proměny montánní krajiny přibližuje minulost Krušnohoří. ZPP 2014/74, č. 4, str. 348 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Smutek architektury v Židenicích. ZPP 2014/74, č. 4, str. 349 [DETAIL]

číslo 5

Editorial

VAVŘINOVÁ, Valburga, Editorial. ZPP 2014/74, č. 5, str. 265 [DETAIL]

Materiálie, studie

ČEVONOVÁ, Jana, Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích: Od počátků k polovině 20. století. ZPP 2014/74, č. 5, str. 267–275 [DETAIL]
VIKOVÁ, Zuzana, František Albert Libra na Trutnovsku. Tři příklady z Librovy poválečné tvorby. ZPP 2014/74, č. 5, str. 279–284 [DETAIL]
FOREJTNÍKOVÁ, Milena; ROZKOŠNÝ, Miloš; DZURÁKOVÁ; Miriam; KONVIT, Igor; PAVLÍK, František; OŠLEJŠKOVÁ, Jana; MLEJNKOVÁ, Hana, Metody hodnocení ohrožení památkových objektů vybranými přírodními a antropogenními vlivy. ZPP 2014/74, č. 5, str. 285–290 [DETAIL]
LAVIČKA, Roman, Středověká symbióza kamene, omítky a barvy na jihu Čech. ZPP 2014/74, č. 5, str. 291–304 [DETAIL]
MICHOINOVÁ, Dagmar; SETUNSKÁ, Gabriela, (Ne)tušené možnosti popularizace záchrany památek i práce památkáře. ZPP 2014/74, č. 5, str. 305–308 [DETAIL]
JANČO, Milan, Archeologie ve městě. Prezentace movitých nálezů na místě, in situ. ZPP 2014/74, č. 5, str. 309–314 [DETAIL]
BLAŽKOVÁ, Irena, Památkové informační systémy na rozcestí (Co dnes najdeme v památkových informačních systémech?). ZPP 2014/74, č. 5, str. 315–318 [DETAIL]
SYROVÁ, Zuzaná; SYROVÝ, Jiří, Zpracování odborných GIS dat v podrobnostech zaměření jednotlivých objektů 1:200 - 1:25.. ZPP 2014/74, č. 5, str. 319–322 [DETAIL]
SYROVÁ, Zuzaná; SYROVÝ, Jiří; ŠŤOVÍČKOVÁ, Alena, Oborový informační systém památkové péče v kontextu národních a mezinárodních snah o zajištění interoperability. ZPP 2014/74, č. 5, str. 323–328 [DETAIL]

Různé

ARTOUNI, Karine, Restaurování tanečního sálu na zámku Nebílovy. ZPP 2014/74, č. 5, str. 329–334 [DETAIL]
UHLÍK, Jan, Sto let od smrti významného stavitele pivovarů a prvního pražského památkáře Jana Heraina. ZPP 2014/74, č. 5, str. 334–336 [DETAIL]
HLUŠIČKOVÁ, Pavla, Europa Nostra 2014. ZPP 2014/74, č. 5, str. 336–338 [DETAIL]
JANČO, Milan, Muzeum bez bariér. Informační portál v rozšířené podobě. ZPP 2014/74, č. 5, str. 338–340 [DETAIL]
KYZOUROVÁ, Ivana, K demolici prosklené vestavby z 60. let 20. století v jihozápadním rohu nádvoří Nejvyššího purkrabství. ZPP 2014/74, č. 5, str. 340 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

NEJEDLÝ, Vratislav, Připomenutí kvalitního soupisu z jižních Čech. ZPP 2014/74, č. 5, str. 341 [DETAIL]
TRYML, Michal, Zdařilá kniha o opevnění Opavy. ZPP 2014/74, č. 5, str. 341 [DETAIL]

číslo 6

Editorial

NEJEDLÝ, Vratislav, Editorial. ZPP 2014/74, č. 6, str. 433 [DETAIL]

Materiálie, studie

PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena, Asociativní a organicky vyvinutá krajina bojiště bitvy u Hradce Králové. ZPP 2014/74, č. 6, str. 435–446 [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Hraběnka Marie Antonie z Questenberku, roz. Kounicová, a její vliv na osudy mobiliáře zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. ZPP 2014/74, č. 6, str. 447–453 [DETAIL]
TUMA, David, Hořejší huť v Dobřívu, těžební areály v Mirošově, zaniklé hamry a mlýny na Padrti, areál bývalých železáren a vagonka v Holoubkově. ZPP 2014/74, č. 6, str. 454–463 [DETAIL]
VESELÁ, Martina; HAVLŮJOVÁ, Hana; WIZOVSKÁ, Dagmar; WIZOVSKÝ Tomáš, Didaktické pomůcky v památkové edukaci: teorie, zahraniční i domácí inspirace a praxe. ZPP 2014/74, č. 6, str. 464–473 [DETAIL]
ŠTUMBAUER, Tomáš, Výzkum rodokmenu Valdštejnů z mobiliárního fondu zámku Koze. ZPP 2014/74, č. 6, str. 474–481 [DETAIL]
LAZÁK, Martin, K automatizované pasportizaci památkového fondu v souvislosti s přípravou Památkového katalogu. ZPP 2014/74, č. 6, str. 482–489 [DETAIL]
BOROVCOVÁ, Alena, Systematická dokumentace a vyhodnocení stavebního a technického fondu železniční dopravy. Severní státní dráha s vazbou na Rakouskou společnost státní dráhy. ZPP 2014/74, č. 6, str. 490–496 [DETAIL]
ŠTUMBAUER, Tomáš, Osobnost Hanse Coudenhove–Kalergi a odkazy na ni ve svozu mobiliárního fondu zámku v Poběžovicích. ZPP 2014/74, č. 6, str. 497–505 [DETAIL]
KOLBABOVÁ, Zdeňka, Odraz projevů osobní zbožnosti v mobiliárních fondech památkových objektů kláštera Kladruby, kláštera Plasy a zámku Horšovský Týn: Podmalby na skle. ZPP 2014/74, č. 6, str. 507–512 [DETAIL]
KUNEŠ, Petr; MICHOINOVÁ, Dagmar; KRAJČOVÁ, Vladislava, Průzkum povrchových úprav Památníku Tomáše Bati ve Zlíně. ZPP 2014/74, č. 6, str. 513–518 [DETAIL]

Různé

UHLÍK, Jan, Dvě stě let od narození Františka Schmoranze staršího, architekta, stavitele a konzervátora památek. ZPP 2014/74, č. 6, str. 519–520 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

BACHTÍK, Jakub, Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně a architekt Jean Baptiste Mathey: zpráva z konference na horké půdě. ZPP 2014/74, č. 6, str. 520–522 [DETAIL]
Memorandum vedoucích uměnovědných kateder a ústavů v českých zemích o kostele v Horním Jiřetíně. ZPP 2014/74, č. 6, str. 522 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Památky dějin bydlení. ZPP 2014/74, č. 6, str. 522–523 [DETAIL]