Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2013, obsah čísla 6.Editorial

TOMÁŠEK, Martin, Editorial. ZPP 2013/73, č. 6, str. 505 [DETAIL]

Materiálie, studie

ARIJČUK, Petr, Tvorba Johanna Lucase Krackera pro loucké premonstráty. Příspěvek k recepci kompozičních motivů Paula Trogera. ZPP 2013/73, č. 6, str. 507–518 [DETAIL]
BUCHBERGEROVÁ, Lenka, Památkové a urbanistické hodnoty Městské památkové zóny Plzeň – Bezovka, se zvláštním důrazem na dílo architekta Viléma Beera. ZPP 2013/73, č. 6, str. 519–524 [DETAIL]
HABERLANDOVÁ, Katarína, České osobnosti v kontexte začiatkov ochrany pamiatok na Slovensku po roku 1918. ZPP 2013/73, č. 6, str. 525–527 [DETAIL]
KOVÁŘ, Jan Josef, Archeologie a geocaching. Případová studie Vildenberk. ZPP 2013/73, č. 6, str. 528–531 [DETAIL]
STEINOVÁ, Iva, Z průzkumů židovských hřbitovů. Židovský hřbitov ve Stříteži. ZPP 2013/73, č. 6, str. 532–535 [DETAIL]
HALDA, Josef; KOTLÍK, Petr; ŠTAFFEN, Zdeněk, Biologické napadení kamene soch a reliéfů v Novém lese u Kuksu a možnosti jeho potlačení. ZPP 2013/73, č. 6, str. 536–542 [DETAIL]
DAŇKOVÁ, Jana; MAMOŇOVÁ, Miroslava; REINPRECHT, Ladislav, Materiálový průzkum krovových konstrukcí v klášteře premonstrátů v Želivě. ZPP 2013/73, č. 6, str. 543–547 [DETAIL]
KUNEŠ, Petr, Charakterizace malt Juditina mostu. ZPP 2013/73, č. 6, str. 548–554 [DETAIL]

Různé

TUPÝ, Michal; ZÍDEK, Martin, Nový občanský zákoník a památková péče. ZPP 2013/73, č. 6, str. 555–557 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Po stopách moderny v Hradci Králové. ZPP 2013/73, č. 6, str. 558 [DETAIL]
KLAPETKOVÁ, Jana, Mistři lidového stavitelství. ZPP 2013/73, č. 6, str. 558–559 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KUČOVÁ, Věra, Dvacet let regenerace městských památkových rezervací a zón. ZPP 2013/73, č. 6, str. 559–560 [DETAIL]
KRUNTORÁD, Matěj, Vetřelci a volavky. ZPP 2013/73, č. 6, str. 560–561 [DETAIL]

Není určeno

redakce, Errata. ZPP 2013/73, č. 6, str. 561 [DETAIL]
redakce, Obsah ročníku / Rejstřík ročníku. ZPP 2013/73, č. 6, str. 564–575 [DETAIL]