Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2013, obsah čísla 4.Editorial

TRUXOVÁ, Ina, Editorial. ZPP 2013/73, č. 4, str. 281 [DETAIL]

In Medias Res

CERMAN, Ivo, Patriotický park Veltrusy: každodenní život a myšlenkové poselství. ZPP 2013/73, č. 4, str. 283–288 [DETAIL]
Martina LEHMANNOVÁ, Robert VÁCLAVÍK, Petr VŠETEČKA, Zahrada vlastní vily Dušana Jurkoviče v Brně–Žabovřeskách. ZPP 2013/73, č. 4, str. 289–295 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Mezi čestným dvorem, parkem a zahradou: Úprava okolí Kotěrovy budovy muzea v Hradci Králové a její kontext. ZPP 2013/73, č. 4, str. 296–300 [DETAIL]
KŘESADLOVÁ, Lenka, Zámecká zahrada ve Zdislavicích na přelomu 19. a 20. století.. ZPP 2013/73, č. 4, str. 301–305 [DETAIL]
DOLEŽALOVÁ, Markéta, Drobná zahradní architektura žateckých staveb 19. a 20. století. ZPP 2013/73, č. 4, str. 306–308 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Zahradní architekti první republiky. ZPP 2013/73, č. 4, str. 309–316 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Zahrada vily Stiassni – příklad prvorepublikového zahradního umění. ZPP 2013/73, č. 4, str. 317–323 [DETAIL]
KREJČIŘÍKOVÁ, Kamila; KREJČIŘÍK, Přemysl, Zahrada vily Tugendhat. ZPP 2013/73, č. 4, str. 324–327 [DETAIL]
HRUBÁ, Tereza; KOUKALOVÁ, Šárka, Soubor vily a zahrady Františka Schnöblinga ve Strančicích. ZPP 2013/73, č. 4, str. 328–334 [DETAIL]
TRUXOVÁ, Ina, Vila a zahrada Ing. Dr. Františka Müllera v Praze. ZPP 2013/73, č. 4, str. 335–339 [DETAIL]

Materiálie, studie

KUČOVÁ, Věra; STROBLOVÁ, Lenka; WEBER, Martin, Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu v České republice prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (SWOT analýza). ZPP 2013/73, č. 4, str. 340–346 [DETAIL]
DOSTÁLOVÁ, Jana, Vývoj rybniční sítě v kulturní krajině Telčska. ZPP 2013/73, č. 4, str. 347–351 [DETAIL]

Různé

SOMMER, Petr, Tomáš Durdík – archeolog, medievista a kastelolog. ZPP 2013/73, č. 4, str. 351–352 [DETAIL]
FELD, István, Tomáš Durdík – (středo)evropský kastelolog. ZPP 2013/73, č. 4, str. 352–353 [DETAIL]
CHOTĚBOR, Petr, Tomáš Durdík a jeho výzkum českých hradů. ZPP 2013/73, č. 4, str. 353–354 [DETAIL]
KIBIC, Karel, Tomáš Durdík – pedagog na Fakultě architektury ČVUT. ZPP 2013/73, č. 4, str. 355 [DETAIL]
ŠTULC, Josef, Tomáš Durdík a památková péče. ZPP 2013/73, č. 4, str. 356 [DETAIL]
KOŠATKOVÁ, Iva, Ohlédnutí za publikací Hrady na Malši. ZPP 2013/73, č. 4, str. 357 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK,. Roman, 70 let od úmrtí Antonína Frömla, vrchního zahradníka rodiny Stiassni. ZPP 2013/73, č. 4, str. 358–359 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Obnova zahrady Rothmayerovy vily. ZPP 2013/73, č. 4, str. 359–361 [DETAIL]
HORÁČEK, Martin, Henry Hope Reed (1915–2013). ZPP 2013/73, č. 4, str. 361 [DETAIL]
BROŽOVSKÝ, Miroslav, Vojtěch Láska sedmdesátiletý. ZPP 2013/73, č. 4, str. 362–363 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Životní jubileum Ing. Dagmar Fetterové. ZPP 2013/73, č. 4, str. 363–364 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

FETTEROVÁ, Dagmar, Sedmé pracovní jednání zahradníků Národního památkového ústavu. ZPP 2013/73, č. 4, str. 365–366 [DETAIL]
KŘESADLOVÁ, Lenka, Aktuální stav projektu Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži. ZPP 2013/73, č. 4, str. 366–367 [DETAIL]
ŠNAJDAROVÁ, Dagmar, Otevření nových expozic na Arcibiskupském zámku v Kroměříži. ZPP 2013/73, č. 4, str. 367–368 [DETAIL]
BUREŠ, Pavel, Rok lidové architektury 2013. ZPP 2013/73, č. 4, str. 368–369 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ, Blanka, Architekt 1/2013. ZPP 2013/73, č. 4, str. 369–370 [DETAIL]
KYNČLOVÁ, Blanka, Zlatý řez č. 35. ZPP 2013/73, č. 4, str. 370 [DETAIL]