Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2013, obsah čísla 3.Editorial

GORYCZKOVÁ, Naďa, Editorial. ZPP 2013/73, č. 3, str. 169 [DETAIL]

In Medias Res

DVOŘÁKOVÁ, Eva, Nové využití technického a průmyslového dědictví. ZPP 2013/73, č. 3, str. 171–178 [DETAIL]
MATĚJ, Miloš, Chceme nebo nechceme technické a průmyslové památky?. ZPP 2013/73, č. 3, str. 179–186 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Památky techniky a průmyslového dědictví jako kulturně-historicky cenná území a součásti historické kulturní krajiny v mezinárodním kontextu. ZPP 2013/73, č. 3, str. 187–198 [DETAIL]
FRAGNER, Benjamin, Průmyslové dědictví: Co se mění?. ZPP 2013/73, č. 3, str. 199–201 [DETAIL]
VORLÍK, Petr, Industriální topografie České republiky. ZPP 2013/73, č. 3, str. 202–205 [DETAIL]
MERTA, Ondřej, Nemovité technické památky ve správě Technického muzea v Brně. ZPP 2013/73, č. 3, str. 206–213 [DETAIL]
ŠENBERGER, Tomáš, Skelety industriálních budov. ZPP 2013/73, č. 3, str. 214–217 [DETAIL]
FLIMEL, Tomáš, Historická technická zařízení budov. ZPP 2013/73, č. 3, str. 218–221 [DETAIL]
PALAS, Jan, Úskalí záchrany movitých technologických zařízení. ZPP 2013/73, č. 3, str. 222–224 [DETAIL]
RYŠKOVÁ, Michaela, Textilní průmysl Moravy a Slezska – hodnoty a jejich nedostatečná památková ochrana v několika příkladech. ZPP 2013/73, č. 3, str. 225–230 [DETAIL]
JORDÁNOVÁ, Květa, Tíživé hodnoty Československé státní zbrojovky v Brně. ZPP 2013/73, č. 3, str. 231–236 [DETAIL]
FREIWILLIG, Petr, Technická památka jako živý technologický komplex na příkladu špičkové vodní elektrárny v Liberci-Rudolfově. ZPP 2013/73, č. 3, str. 237–246 [DETAIL]
BOROVCOVÁ, Alena, Co si ještě zboříme? Demolice unikátního věžového vodojemu v železniční stanici Studénka. ZPP 2013/73, č. 3, str. 246–248 [DETAIL]
KACETL, Jiří, Stavebně-technické památky na bývalé Propojovací dráze c. k. Společnosti státní dráhy z Vídně do Brna a Znojma. ZPP 2013/73, č. 3, str. 249–258 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Mizející „brusel“ na nádraží v Havlíčkově Brodě. ZPP 2013/73, č. 3, str. 259–263 [DETAIL]

Různé

GUZDEK, Adam, Terminál story: Kauza nádraží v Havířově. ZPP 2013/73, č. 3, str. 263–264 [DETAIL]
HOMOLA, Aleš, Vlněna – historie zániku architektonického a industriálního monumentu průmyslového věku. ZPP 2013/73, č. 3, str. 264–265 [DETAIL]
ZÍDEK, Svatopluk, 15 let koordinované činnosti nevládních organizací v oblasti industriálního dědictví. ZPP 2013/73, č. 3, str. 265–266 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ, Eva, Zemřel prof. Ing. arch. Emil Hlaváček, DrSc.. ZPP 2013/73, č. 3, str. 266 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KRACÍK, Matyáš; ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Dvě konference o poválečné architektuře. ZPP 2013/73, č. 3, str. 267–268 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

VLČKOVÁ, Jitka, Industrial Heritage Re-Tooled. ZPP 2013/73, č. 3, str. 268–269 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Oživlý svět technických památek. ZPP 2013/73, č. 3, str. 269–270 [DETAIL]
KUČA, Karel, Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda. ZPP 2013/73, č. 3, str. 270–271 [DETAIL]
KUČA, Karel, Kulturní památky Rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace. ZPP 2013/73, č. 3, str. 271 [DETAIL]
HALÍK, Pavel, Industriální topografie. ZPP 2013/73, č. 3, str. 271–272 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Vyšel překlad Charty průmyslového dědictví TICCIH. ZPP 2013/73, č. 3, str. 272 [DETAIL]