Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2013, obsah čísla 1.Editorial

GORYCZKOVÁ, Naděžda, Editorial. ZPP 2013/73, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

GORYCZKOVÁ, Naděžda, Proměna Národního památkového ústavu. ZPP 2013/73, č. 1, str. 3–7 [DETAIL]
SVOBODA, Petr, Památkové objekty v „novém“ NPÚ. ZPP 2013/73, č. 1, str. 8–9 [DETAIL]
KADLEC, Miloš, Správa památkových objektů v Národním památkovém ústavu. ZPP 2013/73, č. 1, str. 10–14 [DETAIL]
LÁSKA, Vojtěch, Deset let NPÚ. ZPP 2013/73, č. 1, str. 15–18 [DETAIL]
ŠTULC, Josef, Deset let Národního památkového ústavu v kontinuitě soudobého vývoje české památkové péče. ZPP 2013/73, č. 1, str. 19–26 [DETAIL]
KREJČŮ, Aleš, Vývoj institucí státní památkové péče z pohledu posledních deseti let existence sjednoceného NPÚ. ZPP 2013/73, č. 1, str. 27–35 [DETAIL]
NOVÁK, Zdeněk, Národní památkový ústav, jeho poslání a (dosud nevyužitý) odborný potenciál. ZPP 2013/73, č. 1, str. 36–41 [DETAIL]
KARÁSEK, Libor; VESELÁ, Martina, Ohlédnutí za pěti lety působení ÚOP v Telči. ZPP 2013/73, č. 1, str. 42–48 [DETAIL]
HÁJEK, Pavel; DĚDEK, Karel; KŘÍŽOVÁ, Alexandra; RUIZOVÁ, Libuše; SNOPEK, Tomáš; SYROVÁ, Zuzana , Evidence a dokumentace památkového fondu. ZPP 2013/73, č. 1, str. 49–52 [DETAIL]
JANČO, Milan, Národní památkový ústav – 10 let. Čas pro rekapitulaci odborně metodických výstupů SÚPPOP Praha z let 1958–1990. ZPP 2013/73, č. 1, str. 53–59 [DETAIL]
ŘEZNÍČKOVÁ, Hana, Vzdělávání v NPÚ v letech 2003–2012. ZPP 2013/73, č. 1, str. 60–62 [DETAIL]

Různé

JANČO, Milan, Bulletin Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody Praha. Bibliografie. ZPP 2013/73, č. 1, str. 63–64 [DETAIL]
TUPÝ, Michal; ZÍDEK, Martin, Stavební zákon po tzv. velké novele zákonem č. 350/2012 Sb. Několik postřehů, které se dotýkají především dotčených orgánů. ZPP 2013/73, č. 1, str. 64–69 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, John Kotěra odkázal ČR pozůstalost Jana Kotěry. ZPP 2013/73, č. 1, str. 69–70 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

FETTEROVÁ, Dagmar, Celostátní seminář o aranžování na státním zámku ve Valticích. ZPP 2013/73, č. 1, str. 70 [DETAIL]
FETTEROVÁ, Dagmar, 33. setkání AKO e. V. ve Vídni na téma „Oranžerie a skleníky v Rakousku, Maďarsku a v České republice“. ZPP 2013/73, č. 1, str. 71 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

TRYML, Michal, Vízmburk. Raně gotický hrad a jeho proměny. ZPP 2013/73, č. 1, str. 72 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Geneze designu nábytku. ZPP 2013/73, č. 1, str. 73 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

JANČO, Milan, Pamiatky a múzea. ZPP 2013/73, č. 1, str. 74 [DETAIL]
ČIHÁKOVÁ, Jarmila, Staletá Praha 1/2012. ZPP 2013/73, č. 1, str. 74–75 [DETAIL]
KYNČLOVÁ, Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2013/73, č. 1, str. 74–77 [DETAIL]