Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2013.číslo 1

Editorial

GORYCZKOVÁ, Naděžda, Editorial. ZPP 2013/73, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

GORYCZKOVÁ, Naděžda, Proměna Národního památkového ústavu. ZPP 2013/73, č. 1, str. 3–7 [DETAIL]
SVOBODA, Petr, Památkové objekty v „novém“ NPÚ. ZPP 2013/73, č. 1, str. 8–9 [DETAIL]
KADLEC, Miloš, Správa památkových objektů v Národním památkovém ústavu. ZPP 2013/73, č. 1, str. 10–14 [DETAIL]
LÁSKA, Vojtěch, Deset let NPÚ. ZPP 2013/73, č. 1, str. 15–18 [DETAIL]
ŠTULC, Josef, Deset let Národního památkového ústavu v kontinuitě soudobého vývoje české památkové péče. ZPP 2013/73, č. 1, str. 19–26 [DETAIL]
KREJČŮ, Aleš, Vývoj institucí státní památkové péče z pohledu posledních deseti let existence sjednoceného NPÚ. ZPP 2013/73, č. 1, str. 27–35 [DETAIL]
NOVÁK, Zdeněk, Národní památkový ústav, jeho poslání a (dosud nevyužitý) odborný potenciál. ZPP 2013/73, č. 1, str. 36–41 [DETAIL]
KARÁSEK, Libor; VESELÁ, Martina, Ohlédnutí za pěti lety působení ÚOP v Telči. ZPP 2013/73, č. 1, str. 42–48 [DETAIL]
HÁJEK, Pavel; DĚDEK, Karel; KŘÍŽOVÁ, Alexandra; RUIZOVÁ, Libuše; SNOPEK, Tomáš; SYROVÁ, Zuzana , Evidence a dokumentace památkového fondu. ZPP 2013/73, č. 1, str. 49–52 [DETAIL]
JANČO, Milan, Národní památkový ústav – 10 let. Čas pro rekapitulaci odborně metodických výstupů SÚPPOP Praha z let 1958–1990. ZPP 2013/73, č. 1, str. 53–59 [DETAIL]
ŘEZNÍČKOVÁ, Hana, Vzdělávání v NPÚ v letech 2003–2012. ZPP 2013/73, č. 1, str. 60–62 [DETAIL]

Různé

JANČO, Milan, Bulletin Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody Praha. Bibliografie. ZPP 2013/73, č. 1, str. 63–64 [DETAIL]
TUPÝ, Michal; ZÍDEK, Martin, Stavební zákon po tzv. velké novele zákonem č. 350/2012 Sb. Několik postřehů, které se dotýkají především dotčených orgánů. ZPP 2013/73, č. 1, str. 64–69 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, John Kotěra odkázal ČR pozůstalost Jana Kotěry. ZPP 2013/73, č. 1, str. 69–70 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

FETTEROVÁ, Dagmar, Celostátní seminář o aranžování na státním zámku ve Valticích. ZPP 2013/73, č. 1, str. 70 [DETAIL]
FETTEROVÁ, Dagmar, 33. setkání AKO e. V. ve Vídni na téma „Oranžerie a skleníky v Rakousku, Maďarsku a v České republice“. ZPP 2013/73, č. 1, str. 71 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

TRYML, Michal, Vízmburk. Raně gotický hrad a jeho proměny. ZPP 2013/73, č. 1, str. 72 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Geneze designu nábytku. ZPP 2013/73, č. 1, str. 73 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

JANČO, Milan, Pamiatky a múzea. ZPP 2013/73, č. 1, str. 74 [DETAIL]
ČIHÁKOVÁ, Jarmila, Staletá Praha 1/2012. ZPP 2013/73, č. 1, str. 74–75 [DETAIL]
KYNČLOVÁ, Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2013/73, č. 1, str. 74–77 [DETAIL]

číslo 2

Editorial

MATOUŠKOVÁ, Anna, Editorial. ZPP 2013/73, č. 2, str. 81 [DETAIL]

In Medias Res

SVOBODA, Petr, SVOBODOVÁ, Petra, Pernštejnský rok 2012. ZPP 2013/73, č. 2, str. 83–85 [DETAIL]
KUBŮ, Naděžda, SVOBODA, Petr, Ohlédnutí za výstavou Pernštejnové a jejich doba. ZPP 2013/73, č. 2, str. 86–91 [DETAIL]
KIBIC, Karel, Přínos Pernštejnů v urbanistickém vývoji českých měst. ZPP 2013/73, č. 2, str. 92–101 [DETAIL]
NOVOTNÁ, Dana, Pernštejnská architektura. ZPP 2013/73, č. 2, str. 102–108 [DETAIL]
SEDLÁKOVÁ, Marta, Restaurování portrétu Frebónie Eusébie z Pernštejna. ZPP 2013/73, č. 2, str. 109–112 [DETAIL]
PILNÁ, Veronika, Jak vznikal model oděvu Polyxeny z Pernštejna. ZPP 2013/73, č. 2, str. 113–116 [DETAIL]

Materiálie, studie

ČERNÝ, Jiří, Kostel sv. Rodiny v Českých Budějovicích. ZPP 2013/73, č. 2, str. 117–125 [DETAIL]
NOVOTNÝ, Martin, Způsob prezentace hliněných staveb v muzeích v přírodě. ZPP 2013/73, č. 2, str. 126–131 [DETAIL]
KLOIBER, Michal, BLÁHA, Jiří, KUNECKÝ, Jiří, HASNÍKOVÁ, Hana, TRIPPNER, Jan, SEBERA, Václav, Navrhování celodřevěných spojů na příkladu opravy krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. ZPP 2013/73, č. 2, str. 132–139 [DETAIL]
STEINOVÁ, Iva, Českokrumlovská židovská komunita v soudobé fotografii. ZPP 2013/73, č. 2, str. 140–146 [DETAIL]

Různé

ŠKRABALOVÁ, Eva, Pernštejnský rok na hradě Pernštejně. ZPP 2013/73, č. 2, str. 147 [DETAIL]
BŘÍZOVÁ, Lucie, Pernštejnský rok v Pardubicích. ZPP 2013/73, č. 2, str. 148–149 [DETAIL]
HORÁČEK, Jaróslav, Příklad rekonstrukce stavby Františka Zejdla. ZPP 2013/73, č. 2, str. 149–150 [DETAIL]
BUKOVSKÝ, Jan, 120. výročí narození architekta Jiřího Krohy. ZPP 2013/73, č. 2, str. 150–152 [DETAIL]
HAVLÍČEK, Petr, Právnická osoba jako žadatel o vydání závazného stanoviska. ZPP 2013/73, č. 2, str. 152–154 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Stopy architektů Rejchlových v památkové péči. ZPP 2013/73, č. 2, str. 154–156 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

MICHOINOVÁ, Dagmar, SETUNSKÁ, Gabriela, Muzeum a škola, aneb Aby věci promluvily. ZPP 2013/73, č. 2, str. 156 [DETAIL]
Národní památkový ústav oceněn výroční cenou MOSTY 2012. ZPP 2013/73, č. 2, str. 156–157 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

HORÁČEK, Martin, Funkcionalismus, design, škola, trh. ZPP 2013/73, č. 2, str. 157–158 [DETAIL]
PROCHÁZKA, Lubomír, Dušan Samuel Jurkovič. Projekty, rekonstrukce a stavby (nejen) na Náchodsku. ZPP 2013/73, č. 2, str. 158–159 [DETAIL]
TEICHMANOVÁ SKLENÁŘOVÁ, Jana, Dekorace a symbol v hlavní roli. ZPP 2013/73, č. 2, str. 159–160 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

ČIHÁKOVÁ, Jarmila, Staletá Praha 2/2012. ZPP 2013/73, č. 2, str. 162–163 [DETAIL]
KYNČLOVÁ, Blanka, Era 2013/1. ZPP 2013/73, č. 2, str. 163 [DETAIL]

číslo 3

Editorial

GORYCZKOVÁ, Naďa, Editorial. ZPP 2013/73, č. 3, str. 169 [DETAIL]

In Medias Res

DVOŘÁKOVÁ, Eva, Nové využití technického a průmyslového dědictví. ZPP 2013/73, č. 3, str. 171–178 [DETAIL]
MATĚJ, Miloš, Chceme nebo nechceme technické a průmyslové památky?. ZPP 2013/73, č. 3, str. 179–186 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Památky techniky a průmyslového dědictví jako kulturně-historicky cenná území a součásti historické kulturní krajiny v mezinárodním kontextu. ZPP 2013/73, č. 3, str. 187–198 [DETAIL]
FRAGNER, Benjamin, Průmyslové dědictví: Co se mění?. ZPP 2013/73, č. 3, str. 199–201 [DETAIL]
VORLÍK, Petr, Industriální topografie České republiky. ZPP 2013/73, č. 3, str. 202–205 [DETAIL]
MERTA, Ondřej, Nemovité technické památky ve správě Technického muzea v Brně. ZPP 2013/73, č. 3, str. 206–213 [DETAIL]
ŠENBERGER, Tomáš, Skelety industriálních budov. ZPP 2013/73, č. 3, str. 214–217 [DETAIL]
FLIMEL, Tomáš, Historická technická zařízení budov. ZPP 2013/73, č. 3, str. 218–221 [DETAIL]
PALAS, Jan, Úskalí záchrany movitých technologických zařízení. ZPP 2013/73, č. 3, str. 222–224 [DETAIL]
RYŠKOVÁ, Michaela, Textilní průmysl Moravy a Slezska – hodnoty a jejich nedostatečná památková ochrana v několika příkladech. ZPP 2013/73, č. 3, str. 225–230 [DETAIL]
JORDÁNOVÁ, Květa, Tíživé hodnoty Československé státní zbrojovky v Brně. ZPP 2013/73, č. 3, str. 231–236 [DETAIL]
FREIWILLIG, Petr, Technická památka jako živý technologický komplex na příkladu špičkové vodní elektrárny v Liberci-Rudolfově. ZPP 2013/73, č. 3, str. 237–246 [DETAIL]
BOROVCOVÁ, Alena, Co si ještě zboříme? Demolice unikátního věžového vodojemu v železniční stanici Studénka. ZPP 2013/73, č. 3, str. 246–248 [DETAIL]
KACETL, Jiří, Stavebně-technické památky na bývalé Propojovací dráze c. k. Společnosti státní dráhy z Vídně do Brna a Znojma. ZPP 2013/73, č. 3, str. 249–258 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Mizející „brusel“ na nádraží v Havlíčkově Brodě. ZPP 2013/73, č. 3, str. 259–263 [DETAIL]

Různé

GUZDEK, Adam, Terminál story: Kauza nádraží v Havířově. ZPP 2013/73, č. 3, str. 263–264 [DETAIL]
HOMOLA, Aleš, Vlněna – historie zániku architektonického a industriálního monumentu průmyslového věku. ZPP 2013/73, č. 3, str. 264–265 [DETAIL]
ZÍDEK, Svatopluk, 15 let koordinované činnosti nevládních organizací v oblasti industriálního dědictví. ZPP 2013/73, č. 3, str. 265–266 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ, Eva, Zemřel prof. Ing. arch. Emil Hlaváček, DrSc.. ZPP 2013/73, č. 3, str. 266 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KRACÍK, Matyáš; ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Dvě konference o poválečné architektuře. ZPP 2013/73, č. 3, str. 267–268 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

VLČKOVÁ, Jitka, Industrial Heritage Re-Tooled. ZPP 2013/73, č. 3, str. 268–269 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Oživlý svět technických památek. ZPP 2013/73, č. 3, str. 269–270 [DETAIL]
KUČA, Karel, Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda. ZPP 2013/73, č. 3, str. 270–271 [DETAIL]
KUČA, Karel, Kulturní památky Rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace. ZPP 2013/73, č. 3, str. 271 [DETAIL]
HALÍK, Pavel, Industriální topografie. ZPP 2013/73, č. 3, str. 271–272 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Vyšel překlad Charty průmyslového dědictví TICCIH. ZPP 2013/73, č. 3, str. 272 [DETAIL]

číslo 4

Editorial

TRUXOVÁ, Ina, Editorial. ZPP 2013/73, č. 4, str. 281 [DETAIL]

In Medias Res

CERMAN, Ivo, Patriotický park Veltrusy: každodenní život a myšlenkové poselství. ZPP 2013/73, č. 4, str. 283–288 [DETAIL]
Martina LEHMANNOVÁ, Robert VÁCLAVÍK, Petr VŠETEČKA, Zahrada vlastní vily Dušana Jurkoviče v Brně–Žabovřeskách. ZPP 2013/73, č. 4, str. 289–295 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Mezi čestným dvorem, parkem a zahradou: Úprava okolí Kotěrovy budovy muzea v Hradci Králové a její kontext. ZPP 2013/73, č. 4, str. 296–300 [DETAIL]
KŘESADLOVÁ, Lenka, Zámecká zahrada ve Zdislavicích na přelomu 19. a 20. století.. ZPP 2013/73, č. 4, str. 301–305 [DETAIL]
DOLEŽALOVÁ, Markéta, Drobná zahradní architektura žateckých staveb 19. a 20. století. ZPP 2013/73, č. 4, str. 306–308 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Zahradní architekti první republiky. ZPP 2013/73, č. 4, str. 309–316 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Zahrada vily Stiassni – příklad prvorepublikového zahradního umění. ZPP 2013/73, č. 4, str. 317–323 [DETAIL]
KREJČIŘÍKOVÁ, Kamila; KREJČIŘÍK, Přemysl, Zahrada vily Tugendhat. ZPP 2013/73, č. 4, str. 324–327 [DETAIL]
HRUBÁ, Tereza; KOUKALOVÁ, Šárka, Soubor vily a zahrady Františka Schnöblinga ve Strančicích. ZPP 2013/73, č. 4, str. 328–334 [DETAIL]
TRUXOVÁ, Ina, Vila a zahrada Ing. Dr. Františka Müllera v Praze. ZPP 2013/73, č. 4, str. 335–339 [DETAIL]

Materiálie, studie

KUČOVÁ, Věra; STROBLOVÁ, Lenka; WEBER, Martin, Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu v České republice prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (SWOT analýza). ZPP 2013/73, č. 4, str. 340–346 [DETAIL]
DOSTÁLOVÁ, Jana, Vývoj rybniční sítě v kulturní krajině Telčska. ZPP 2013/73, č. 4, str. 347–351 [DETAIL]

Různé

SOMMER, Petr, Tomáš Durdík – archeolog, medievista a kastelolog. ZPP 2013/73, č. 4, str. 351–352 [DETAIL]
FELD, István, Tomáš Durdík – (středo)evropský kastelolog. ZPP 2013/73, č. 4, str. 352–353 [DETAIL]
CHOTĚBOR, Petr, Tomáš Durdík a jeho výzkum českých hradů. ZPP 2013/73, č. 4, str. 353–354 [DETAIL]
KIBIC, Karel, Tomáš Durdík – pedagog na Fakultě architektury ČVUT. ZPP 2013/73, č. 4, str. 355 [DETAIL]
ŠTULC, Josef, Tomáš Durdík a památková péče. ZPP 2013/73, č. 4, str. 356 [DETAIL]
KOŠATKOVÁ, Iva, Ohlédnutí za publikací Hrady na Malši. ZPP 2013/73, č. 4, str. 357 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK,. Roman, 70 let od úmrtí Antonína Frömla, vrchního zahradníka rodiny Stiassni. ZPP 2013/73, č. 4, str. 358–359 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Obnova zahrady Rothmayerovy vily. ZPP 2013/73, č. 4, str. 359–361 [DETAIL]
HORÁČEK, Martin, Henry Hope Reed (1915–2013). ZPP 2013/73, č. 4, str. 361 [DETAIL]
BROŽOVSKÝ, Miroslav, Vojtěch Láska sedmdesátiletý. ZPP 2013/73, č. 4, str. 362–363 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Životní jubileum Ing. Dagmar Fetterové. ZPP 2013/73, č. 4, str. 363–364 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

FETTEROVÁ, Dagmar, Sedmé pracovní jednání zahradníků Národního památkového ústavu. ZPP 2013/73, č. 4, str. 365–366 [DETAIL]
KŘESADLOVÁ, Lenka, Aktuální stav projektu Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži. ZPP 2013/73, č. 4, str. 366–367 [DETAIL]
ŠNAJDAROVÁ, Dagmar, Otevření nových expozic na Arcibiskupském zámku v Kroměříži. ZPP 2013/73, č. 4, str. 367–368 [DETAIL]
BUREŠ, Pavel, Rok lidové architektury 2013. ZPP 2013/73, č. 4, str. 368–369 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ, Blanka, Architekt 1/2013. ZPP 2013/73, č. 4, str. 369–370 [DETAIL]
KYNČLOVÁ, Blanka, Zlatý řez č. 35. ZPP 2013/73, č. 4, str. 370 [DETAIL]

číslo 5

Editorial

BEČKOVÁ, Kateřina, Editorial. ZPP 2013/73, č. 5, str. 377 [DETAIL]

In Medias Res

RYS, Michal, Bývalé papírny na Sušicku. Teze probíhajícího výzkumu. ZPP 2013/73, č. 5, str. 379–383 [DETAIL]
TUMA, David, Strousbergova železnice, železárna v osadě Františkov u Zbirohu a projekt "Strousberg-stadt" u obce Kařez. ZPP 2013/73, č. 5, str. 384–394 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Vrstvy designu: památkářské memento staré vily Josefa Sochora ve Dvoře Králové. ZPP 2013/73, č. 5, str. 395–399 [DETAIL]
PATEROVÁ, Vladimíra, Moderní architektura 70. let ve východních Krkonoších – stavby architekta Josefa Poláka. ZPP 2013/73, č. 5, str. 400–403 [DETAIL]
CENKOVÁ, Pavla, Sakrální tvorba Josefa Břenka. ZPP 2013/73, č. 5, str. 404–411 [DETAIL]
GROSSOVÁ, Anna, Poznatek o Silberkammer šlechtické rodiny Seilernů–Aspangů v zámku Lešná u Zlína. ZPP 2013/73, č. 5, str. 412–419 [DETAIL]
JANÁK, Petr, Kresby německých Nazarénů ve sbírkách zámku Sychrov. Z rozsáhlého souboru kreseb německých autorů 19. století. ZPP 2013/73, č. 5, str. 420–426 [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Hraběnka Elvíra z Wrbna Kounic a její vliv na osudy sbírek mobilárního fondu zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. ZPP 2013/73, č. 5, str. 427–431 [DETAIL]
ROZINKOVÁ, Kateřina; WIZOVSKÝ, Tomáš, Nové možnosti prezentace interiérové instalace zámku Bečov. ZPP 2013/73, č. 5, str. 432–437 [DETAIL]
CZAJKOWSKI, Petr, Obraz Anglie ve sbírce kresby, grafiky a fotografie na Státním zámku v Lednici na Moravě. ZPP 2013/73, č. 5, str. 438–442 [DETAIL]
CINKOVÁ, Veronika; BLATTNÝ, Pavel; TYBITANCL, Petr, Čtyři obrazy šlechtických portrétů z Potštejna – restaurování a identifikace portrétovaných osobností. ZPP 2013/73, č. 5, str. 443–447 [DETAIL]
PREKOP, Filip; SOKOL, Petr, Nová zjištění na hradě Přimda. Vizuální průzkum a zaměření areálu hradní zříceniny. ZPP 2013/73, č. 5, str. 448–455 [DETAIL]
MICHOINOVÁ, Dagmar, Modifikace vlastností vápenných malt tradičními organickými přísadami. ZPP 2013/73, č. 5, str. 456–460 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Pomníky v krajině. Na okraj památek napoleonských bitev a jednoho slavného výročí. ZPP 2013/73, č. 5, str. 461–471 [DETAIL]
HAVLŮJOVÁ, Hana; VESELÁ, Martina, Vzdělávací role památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2013/73, č. 5, str. 472–780 [DETAIL]

Různé

RADOSTOVÁ, Šárka, Platzerův anděl z Úterý zpět v Čechách zásluhou soukromého sběratele aneb bezprecedentní návrat ukradené památky. ZPP 2013/73, č. 5, str. 481 [DETAIL]
GÖHNER, Wolfgang Karl, European Heritage Legal Forum. ZPP 2013/73, č. 5, str. 482–485 [DETAIL]
KOTALÍK, Jiří T., Jubilejní V. ročník Ceny Břetislav Štorma za rok 2012/2013. ZPP 2013/73, č. 5, str. 485–486 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KRUSOVÁ, Alena, Obnova památek 2013 – Krovy a dřevěné konstrukce. ZPP 2013/73, č. 5, str. 486–487 [DETAIL]
redakce, Památka roku 2013. ZPP 2013/73, č. 5, str. 488 [DETAIL]
VÍCHOVÁ, Božena, Fakulta restaurování v Litomyšli jubiluje. ZPP 2013/73, č. 5, str. 488 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

TRYML, Michal, Publikace o zaniklých kostelních stavbách na území Čech. ZPP 2013/73, č. 5, str. 488–489 [DETAIL]
ZÁPALKOVÁ, Helena, Publikace Divotvůrkyně Přeštická. ZPP 2013/73, č. 5, str. 489–490 [DETAIL]
HORÁČEK, Jaroslav, Publikace o budově muzea v Hradci Králové od Jana Kotěry. ZPP 2013/73, č. 5, str. 491–492 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Série publikací o krajině a přírodě v České republice. ZPP 2013/73, č. 5, str. 492–493 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Tak trochu jiný Pražský hrad. ZPP 2013/73, č. 5, str. 494–497 [DETAIL]
KINDLMANN, Petr, Kratochvíle posledních Rožmberků. ZPP 2013/73, č. 5, str. 497–498 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ, Blanka, Z odborného tisku. ZPP 2013/73, č. 5, str. 498–500 [DETAIL]

číslo 6

Editorial

TOMÁŠEK, Martin, Editorial. ZPP 2013/73, č. 6, str. 505 [DETAIL]

Materiálie, studie

ARIJČUK, Petr, Tvorba Johanna Lucase Krackera pro loucké premonstráty. Příspěvek k recepci kompozičních motivů Paula Trogera. ZPP 2013/73, č. 6, str. 507–518 [DETAIL]
BUCHBERGEROVÁ, Lenka, Památkové a urbanistické hodnoty Městské památkové zóny Plzeň – Bezovka, se zvláštním důrazem na dílo architekta Viléma Beera. ZPP 2013/73, č. 6, str. 519–524 [DETAIL]
HABERLANDOVÁ, Katarína, České osobnosti v kontexte začiatkov ochrany pamiatok na Slovensku po roku 1918. ZPP 2013/73, č. 6, str. 525–527 [DETAIL]
KOVÁŘ, Jan Josef, Archeologie a geocaching. Případová studie Vildenberk. ZPP 2013/73, č. 6, str. 528–531 [DETAIL]
STEINOVÁ, Iva, Z průzkumů židovských hřbitovů. Židovský hřbitov ve Stříteži. ZPP 2013/73, č. 6, str. 532–535 [DETAIL]
HALDA, Josef; KOTLÍK, Petr; ŠTAFFEN, Zdeněk, Biologické napadení kamene soch a reliéfů v Novém lese u Kuksu a možnosti jeho potlačení. ZPP 2013/73, č. 6, str. 536–542 [DETAIL]
DAŇKOVÁ, Jana; MAMOŇOVÁ, Miroslava; REINPRECHT, Ladislav, Materiálový průzkum krovových konstrukcí v klášteře premonstrátů v Želivě. ZPP 2013/73, č. 6, str. 543–547 [DETAIL]
KUNEŠ, Petr, Charakterizace malt Juditina mostu. ZPP 2013/73, č. 6, str. 548–554 [DETAIL]

Různé

TUPÝ, Michal; ZÍDEK, Martin, Nový občanský zákoník a památková péče. ZPP 2013/73, č. 6, str. 555–557 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Po stopách moderny v Hradci Králové. ZPP 2013/73, č. 6, str. 558 [DETAIL]
KLAPETKOVÁ, Jana, Mistři lidového stavitelství. ZPP 2013/73, č. 6, str. 558–559 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KUČOVÁ, Věra, Dvacet let regenerace městských památkových rezervací a zón. ZPP 2013/73, č. 6, str. 559–560 [DETAIL]
KRUNTORÁD, Matěj, Vetřelci a volavky. ZPP 2013/73, č. 6, str. 560–561 [DETAIL]

Není určeno

redakce, Errata. ZPP 2013/73, č. 6, str. 561 [DETAIL]
redakce, Obsah ročníku / Rejstřík ročníku. ZPP 2013/73, č. 6, str. 564–575 [DETAIL]