Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2012, obsah čísla 6.Editorial

KYZOUROVÁ, Ivana, Editorial. ZPP 2012/72, č. 6, str. 409 [DETAIL]

In Medias Res

KYZOUROVÁ, Ivana, Nová zjištění k renesančním nástěnným malbám ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta v Praze. ZPP 2012/72, č. 6, str. 411–419 [DETAIL]
NEČÁSKOVÁ, Milena, Restaurování a průzkum nástěnných maleb ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta na Pražském hradě. ZPP 2012/72, č. 6, str. 420–424 [DETAIL]
KYZOUROVÁ, Ivana, Královský letohrádek na Pražském hradě a jeho restaurování. ZPP 2012/72, č. 6, str. 425–431 [DETAIL]
MĚCHURA, Petr, Oprava střechy a průčelí Královského letohrádku na Pražském hradě. ZPP 2012/72, č. 6, str. 432–438 [DETAIL]
LUKEŠ, Zdeněk, Menší architektonické úpravy a restaurátorské zásahy v areálu Pražského hradu a Lán. ZPP 2012/72, č. 6, str. 439–443 [DETAIL]
MĚCHURA, Petr; CHOTĚBOR, Petr, Tři příklady systematické údržby objektů v areálu Pražského hradu. ZPP 2012/72, č. 6, str. 444–450 [DETAIL]

Materiálie, studie

PATEROVÁ, Vladimíra, Moderní architektura 60.–80. let 20. století ve východních Krkonoších. ZPP 2012/72, č. 6, str. 451–455 [DETAIL]

Různé

SVOBODA, Antonín Marián, Atlas grafických listů Zahrady Pražského hradu. K životnímu jubileu Otakara Kuči. ZPP 2012/72, č. 6, str. 456–457 [DETAIL]
KIBIC, Karel, Za architektem a urbanistou Jiřím Hrůzou. ZPP 2012/72, č. 6, str. 458–459 [DETAIL]
MERGER, Martin, Informace o nálezu (a zániku) historického mostu pod silnicí Třeboň – Branná. ZPP 2012/72, č. 6, str. 459–461 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Zahrada poslance JUDr. J. Černého v Kaníně. ZPP 2012/72, č. 6, str. 461–462 [DETAIL]
MĚCHURA, Petr, Oprava Plečnikovy lávky na Pražském hradě. ZPP 2012/72, č. 6, str. 463–464 [DETAIL]
CHOTĚBOR, Petr, Oprava Zlaté uličky. ZPP 2012/72, č. 6, str. 465–467 [DETAIL]
VÍCHA, Ondřej, K právní ochraně kulturních statků v Antarktidě. ZPP 2012/72, č. 6, str. 467–470 [DETAIL]
STRAKOŠ, Martin, Fascinace průmyslovou krajinou a objektivní fotografie. ZPP 2012/72, č. 6, str. 471–472 [DETAIL]
JERIE, Pavel; ŠTULC, Josef, Sté výročí narození Hugova Rokyty. ZPP 2012/72, č. 6, str. 472 [DETAIL]
JANČO, Milan, Metodické pokyny SÚPPOP Praha 1959–1964. Opomenutý metodický pokyn Břetislava Štorma Jak se vyvarovat chybám při konsolidaci a obnově památek. ZPP 2012/72, č. 6, str. 473–476 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KUNEŠ, Petr, Mezioborový kurs péče o kamenné památky v portugalském LNEC. ZPP 2012/72, č. 6, str. 476–477 [DETAIL]

Není určeno

Obsah ročníku. ZPP 2012/72, č. 6, str. 484–486 [DETAIL]
Rejstřík jmenný, věcný, místní. ZPP 2012/72, č. 6, str. 486–495 [DETAIL]

Příloha

HORYNOVÁ, Alena, Přátelská vzpomínka na dlouholetou spolupráci s Vratislavem Nejedlým. ZPP 2012/72, č. 6, str. 499 [DETAIL]
SLAVÍČEK, Lubomír, Karel Josef Adoplh refecit. Kroměřížský malíř jako restaurátor obrazů ve službách Dominika Ignáce hraběte Chorynského z Ledské. ZPP 2012/72, č. 6, str. 500–503 [DETAIL]
ZAHRADNÍK, Pavel, Tři kapitoly z dějin sochy sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze. ZPP 2012/72, č. 6, str. 504–506 [DETAIL]
KOTLÍK, Petr, Některé povrchové úpravy kamene památkových objektů a rizika s nimi spojená. ZPP 2012/72, č. 6, str. 506–510 [DETAIL]
BUKAČOVÁ, Irena, Mariánský sloup v Úterý. Obraz vzniku památky ve světle archivních dokumentů. ZPP 2012/72, č. 6, str. 511–513 [DETAIL]
ADAMCOVÁ, Kateřina, Spletité osudy sochy sv. Františka Na Františku v Lysé nad Labem. ZPP 2012/72, č. 6, str. 514–517 [DETAIL]
ADAMEC, Vojtěch, Hlavní vstupní portál kostela Nejsvětější Trojice a Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem a barokní kamenická praxe. ZPP 2012/72, č. 6, str. 518–520 [DETAIL]
KOVAŘÍK, Viktor, Sousoší sv. Benedikta z Nurie v Přešticích a jeho odus jako memento nedávných dob péče o památky. ZPP 2012/72, č. 6, str. 520–525 [DETAIL]
HONYS, Vít, K výtvarným reflexím baroka v koncepcích středoevropských varhanních prospektů přelomu 19. a 20. století. ZPP 2012/72, č. 6, str. 526–527 [DETAIL]
RADOSTOVÁ, Šárka, Peripetie památkové péče aneb znovuobjevení oltářního obrazů z Valkeřic. ZPP 2012/72, č. 6, str. 528–530 [DETAIL]
PÁCAL, Martin, František Xaver Mangold a jeho cesta z chrámu sv. Víta do Karolina. ZPP 2012/72, č. 6, str. 531–533 [DETAIL]
GLÁSEROVÁ LEBEDOVÁ, Zdeňka, Techniky nástěnných maleb v zápisnících Josefa Navrátila. ZPP 2012/72, č. 6, str. 534–536 [DETAIL]
SKALICKÝ, Petr, Nové nebo staré? Restaurování nástěnné malby a inovace liturgického prostoru v hostivařském kostele. ZPP 2012/72, č. 6, str. 537–541 [DETAIL]
KUNEŠ, Petr, Jak si přírodovědci přivlastnili materiál a s ním i památky. ZPP 2012/72, č. 6, str. 541–543 [DETAIL]
Bibliografie V. Nejedlého 2010–2012. ZPP 2012/72, č. 6, str. 543 [DETAIL]