Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2012, obsah čísla 4.Editorial

GORYCZKOVÁ, Naďa, Editorial. ZPP 2012/72, č. 4, str. 225 [DETAIL]

In Medias Res

VLČKOVÁ Jitka, KUČOVÁ Věra, Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její významné výročí. ZPP 2012/72, č. 4, str. 227–234 [DETAIL]
VAJČNER Jiří, SVOBODOVÁ Petra, Program podpory pro památky světového dědictví Ministerstva kultury. ZPP 2012/72, č. 4, str. 235–239 [DETAIL]
ŠNEJD Daniel, Dvacet let Českého Krumlova na Seznamu památek světového dědictví. ZPP 2012/72, č. 4, str. 240–245 [DETAIL]
KŘESADLOVÁ Lenka, Zahrady a zámek v Kroměříži. Obnova památky UNESCO – Národního centra zahradní kultury v Kroměříži a další projekty. ZPP 2012/72, č. 4, str. 240–245 [DETAIL]
ŠPINAROVÁ Michaela, Holašovice památkou UNESCO – živá vesnice, ne skanzen. ZPP 2012/72, č. 4, str. 246–250 [DETAIL]
MACH Pavel, SALAVA Jan, Renesanční sídlo Zachariáše z Hradce na Telči v druhé polovině 16. století. ZPP 2012/72, č. 4, str. 258–264 [DETAIL]

Materiálie, studie

HOŘEJŠ Miloš, Automobily na fotografiích ve správě NPÚ. ZPP 2012/72, č. 4, str. 265–271 [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, Místo posledního odpočinku Albrechta z Valdštejna na zámku Mnichovo Hradiště. Historie osobních a funerálních památek vévody z Frýdlantu.. ZPP 2012/72, č. 4, str. 272–279 [DETAIL]
KRÁTKÝ Jiří, Přenosný positiv z Hradce nad Moravicí – pozapomenuté torso barokní hudební minulosti. ZPP 2012/72, č. 4, str. 280–284 [DETAIL]
SVOBODOVÁ Ljuba, Restaurování souboru zahradní keramiky z Libosadu u Jičína. ZPP 2012/72, č. 4, str. 285–288 [DETAIL]

Různé

MICHALÍK Tomáš, Nová trestnoprávna úprava ochrany kultúrnych pamiatok na Slovensku. ZPP 2012/72, č. 4, str. 289–290 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Otevření Zahrady ticha v Doubravníku. ZPP 2012/72, č. 4, str. 291 [DETAIL]
MUCHKA Ivan, Replika královské rezidence v Postupimi. ZPP 2012/72, č. 4, str. 291–293 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

POLATOVÁ Eva, Seminář zaměřený na požární bezpečnost staveb pořádaný ve spolupráci HZS ČR a NPÚ pro památkové garanty a hasiče. ZPP 2012/72, č. 4, str. 293–294 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER Ladislav, Pracovní setkání na téma Historické zahrady, parky, zahradní stavby a jejich potenciál. ZPP 2012/72, č. 4, str. 294–295 [DETAIL]
SZALAY Peter, „Arteterapia“ pre Trenčiansko-teplické pamiatky modernizmu v ohrození. ZPP 2012/72, č. 4, str. 295–297 [DETAIL]
Pozvánka na IV. sjezd historiků umění. ZPP 2012/72, č. 4, str. 297 [DETAIL]
ZÍDEK Martin, Několik poznámek k právní úpravě demolice stavby v památkově chráněném území na žádost jejího vlastníka. ZPP 2012/72, č. 4, str. 297–301 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Modernistická perla v Jaroměři. ZPP 2012/72, č. 4, str. 301 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ, Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2012/72, č. 4, str. 302 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Časopis společnosti přátel starožitností. ZPP 2012/72, č. 4, str. 302–303 [DETAIL]
JANČO Milan, Pamiatky a múzea. ZPP 2012/72, č. 4, str. 303–304 [DETAIL]
TRYML Michal, Staletá Praha. ZPP 2012/72, č. 4, str. 305 [DETAIL]
TRYML Michal, Památky západních Čech I –2011. ZPP 2012/72, č. 4, str. 305 [DETAIL]