Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2012, obsah čísla 3.Editorial

BEČKOVÁ, Kateřina, Editorial. ZPP 2012/72, č. 3, str. 153 [DETAIL]

In Medias Res

KIBIC Karel, K životnímu jubileu architekta Pavla Janáka. ZPP 2012/72, č. 3, str. 155–158 [DETAIL]

Obnovy památek

MATĚJKOVÁ Kristýna, Soubor novověkých květníků z Valdštejnského casina u Jičína. Příspěvek k poznání zahradní keramiky v Čechách. ZPP 2012/72, č. 3, str. 159–165 [DETAIL]

Materiálie, studie

KONEČNÝ Michal, Nová prohlídková trasa na zámku v Rájci nad Svitavou. ZPP 2012/72, č. 3, str. 166–169 [DETAIL]
MEZIHORÁKOVÁ Klára, Kostel sv. Anny na Starém Městě pražském – středověké řešení jeho interiéru ve světle řádových statut dominikánek. ZPP 2012/72, č. 3, str. 170–175 [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Kostel sv. Prokopa a trinitářský klášter ve Štěnovicích. ZPP 2012/72, č. 3, str. 176–181 [DETAIL]
ULIČNÝ Petr, Zámecká grotta v Teplicích. ZPP 2012/72, č. 3, str. 182–186 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Z průzkumů židovských hřbitovů. Židovské hřbitovy v Telči. ZPP 2012/72, č. 3, str. 187–193 [DETAIL]
AKRMAN Jiří, BAYER Karol, DOUBRAVOVÁ Kateřina, HORÁLEK Jiří, KOTLÍK Petr, KUBÁČ Lubomír, Akrylátové kopolymery jako možná ochrana proti UV záření. ZPP 2012/72, č. 3, str. 194–198 [DETAIL]
DUŠKOVÁ Eva, Nenahraditelný buxus je ohrožen. ZPP 2012/72, č. 3, str. 199–200 [DETAIL]
DUŠKOVÁ Eva, Terénní prezentace archeologického výzkumu zaniklé středověké vsi Bystřece. ZPP 2012/72, č. 3, str. 201–204 [DETAIL]

Různé

KUČOVÁ Věra, Metodické vyjádření k protipožárním nátěrům. ZPP 2012/72, č. 3, str. 205 [DETAIL]
BLAŽKOVÁ Irena, Evropský projekt CARARE a informační systémy památkového ústavu. ZPP 2012/72, č. 3, str. 205–208 [DETAIL]
MAGROT Miroslav, Ochrana portugalského nemovitého kulturního dědictví. ZPP 2012/72, č. 3, str. 208–211 [DETAIL]
Vratislav NEJEDLÝ, Připomenutí 10. výročí úmrtí restaurátora Zdeňka Šejnosty. ZPP 2012/72, č. 3, str. 211–212 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KRUSOVÁ, Alena , Obnova památek 2012. Tradiční řemesla v památkové péči. Konference AXIS. ZPP 2012/72, č. 3, str. 212–214 [DETAIL]
KALOVÁ Zdeňka, MICHOINOVÁ Dagmar, SETUNSKÁ Gabriela, Mediálním tématem NPÚ jsou pro rok 2012 tradiční materiály a postupy v péči o památky. ZPP 2012/72, č. 3, str. 214–215 [DETAIL]
Memorandum konference Tradiční řemesla v památkové péči. ZPP 2012/72, č. 3, str. 215 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

JANČO Milan, Nebaví nás Vás nudit – opomenutá Metodika muzejního projektu řetězového provádění. ZPP 2012/72, č. 3, str. 215–217 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ, Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2012/72, č. 3, str. 217–219 [DETAIL]
DURDÍK, Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2012/72, č. 3, str. 219 [DETAIL]