Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2011, obsah čísla 6.Editorial

PAVELEC Petr, Editorial. ZPP 2011/71, č. 6, str. 393 [DETAIL]

In Medias Res

GAŽI Martin, Prezentace památkové péče (nejen) na jihu Čech. ZPP 2011/71, č. 6, str. 395–399 [DETAIL]
PAVELEC Petr, Výstavní a edukativní projekt Rožmberský rok. ZPP 2011/71, č. 6, str. 400–405 [DETAIL]
PÁNEK Jaroslav, Akademie věd a památková péče v Rožmberském roce. ZPP 2011/71, č. 6, str. 406–409 [DETAIL]
OURODOVÁ-HRONKOVÁ Ludmila, O původu a restaurování telčského Dělení růží. ZPP 2011/71, č. 6, str. 410–413 [DETAIL]
OURODOVÁ-HRONKOVÁ Ludmila, Instalace rožmberské prohlídkové trasy v Třeboni. ZPP 2011/71, č. 6, str. 414–417 [DETAIL]
VAVERKOVÁ Zuzana, "Renesance renesance" rožmberského letohrádku Kratochvíle. ZPP 2011/71, č. 6, str. 418–422 [DETAIL]

Není určeno

HAVLÍKOVÁ Dorota, SKAROLKOVÁ Eva, Odkryv a restaurování nejdochovanějších původních renesančních maleb v bývalé hodovní síni Schwarzenberského paláce. ZPP 2011/71, č. 6, str. 423 [DETAIL]

Materiálie, studie

OHLÍDALOVÁ Martina, PILNÁ Veronika, Kynžvartské střevíce z předbělohorského období. ZPP 2011/71, č. 6, str. 428–432 [DETAIL]
SKALICKÝ Petr, Opomíjené deskové obrazy tzv. Šternberského oltáře z hradní kaple v moravském Šternberku. ZPP 2011/71, č. 6, str. 433–439 [DETAIL]
GEIPLOVÁ Hana, KNOTKOVÁ Dagmar, KREISLOVÁ Kateřina, Protikorozní ochrana kovových objektů industriálního dědictví. ZPP 2011/71, č. 6, str. 448–456 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Židovský náhrobek. Symboly olam ha-ba – "světa, který přijde". ZPP 2011/71, č. 6, str. 448–456 [DETAIL]

Různé

MAŠITOVÁ Petra, SVOBODA Petr, Prezentace kulturního dědictví prostřednictvím šlechtických rodů. ZPP 2011/71, č. 6, str. 457–458 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, K jubileu architekta Pavla Kupky. ZPP 2011/71, č. 6, str. 459–460 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KONVALINKOVÁ Tereza, Tradiční materiály a postupy při obnově tzv. podstávkových domů. ZPP 2011/71, č. 6, str. 460–461 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, KOŇÁKOVÁ HELINGEROVÁ Alena, NEJEDLÝ Vratislav, Projekt PPP PRO - spolupráce Národního památkového ústavu a Univerzity Pardubice, Fakulty restaurování. ZPP 2011/71, č. 6, str. 461–463 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Páté pracovní jednání zahradníků Národního památkového ústavu. ZPP 2011/71, č. 6, str. 464–466 [DETAIL]
VLČKOVÁ Jitka, Vyjímečná světová hodnota a monitoring statků světového dědictví. ZPP 2011/71, č. 6, str. 466–468 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

DVOŘÁKOVÁ Eva, Publikace Technické a industriální památky na Slovensku. ZPP 2011/71, č. 6, str. 468–469 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2011/71, č. 6, str. 469 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KOZÁK Aleš, Internetový portál PROPAMÁTKY. ZPP 2011/71, č. 6, str. 469–470 [DETAIL]