Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2011, obsah čísla 4.Editorial

JERIE Pavel, Editorial. ZPP 2011/71, č. 4, str. 233 [DETAIL]

In Medias Res

LÁSKA Vojtěch, Padesát let městské památkové rezervace Kutná Hora (1. část: 1952–1990). ZPP 2011/71, č. 4, str. 235–245 [DETAIL]
MRÁZEK Jiří, Padesát let městské památkové rezervace Kutná Hora (2. část: 1991–2000). ZPP 2011/71, č. 4, str. 246–248 [DETAIL]
POSPÍŠIL Aleš, Padesát let městské památkové rezervace Kutná Hora (3. část: 2001–2010). ZPP 2011/71, č. 4, str. 249–251 [DETAIL]

Není určeno

KOTT Jiří, VINAŘ Jan, Současná oprava chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. ZPP 2011/71, č. 4, str. 252–260 [DETAIL]
ĎOUBAL Jakub, Restaurování sochařských prvků výzdoby chrámu sv. Barbory v letech 2003–2011. ZPP 2011/71, č. 4, str. 261–265 [DETAIL]
FROLÍK Jan, KREJČÍK Jiří, MUKOVÁ Jiřina, Obnova jezuitské koleje v Kutné Hoře. ZPP 2011/71, č. 4, str. 266–271 [DETAIL]
ALT Jaroslav J., MLÁZOVSKÝ Vít, POSPÍŠIL Aleš, Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. ZPP 2011/71, č. 4, str. 272–280 [DETAIL]

Materiálie, studie

KIBIC Karel ml., Vesnické kostely na panství cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory. ZPP 2011/71, č. 4, str. 281–288 [DETAIL]

Různé

POSPÍŠIL Aleš, Kutnohorské projekty v programu Ministerstva kultury ČR Podpora pro památky UNESCO. ZPP 2011/71, č. 4, str. 289–290 [DETAIL]
GORYCZKOVÁ Naďa, KUČOVÁ Věra, Další ceny Evropské unie za památkovou péči včetně uznání pro Českou republiku. ZPP 2011/71, č. 4, str. 290–292 [DETAIL]
KUČA Karel, Digitalizované mapy rakousko-uherské monarchie. ZPP 2011/71, č. 4, str. 292–294 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

FABIÁNOVÁ Bohdana, Kolokvium o dějinách SIALu v Liberci. ZPP 2011/71, č. 4, str. 294–295 [DETAIL]
HRADIL Filip, POTŮČKOVÁ Martina, Konference Historická Olomouc XVIII. Město v baroku, baroko ve městě. ZPP 2011/71, č. 4, str. 295–296 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Památková obnova vily Tugendhat v Brně. ZPP 2011/71, č. 4, str. 297 [DETAIL]
POSPÍŠIL Aleš, Projekt Půlstoletí městské památkové rezervace Kutná Hora (1961–2011). ZPP 2011/71, č. 4, str. 297–298 [DETAIL]
MACHAČKO Luboš, Litomyšl hostila mezinárodní kolokvium Vysokoškolské vzdělávání v oblasti restaurování v evropském vzdělávacím prostoru. ZPP 2011/71, č. 4, str. 299 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

TRYML Michal, Raně gotická architektura benediktinského kláštera v Břevnově. ZPP 2011/71, č. 4, str. 300 [DETAIL]
TRYML Michal, Dvě nevelké publikace ze Slovenska. ZPP 2011/71, č. 4, str. 301 [DETAIL]
KIBIC Karel st., Recenze publikace Typologie obnovy. ZPP 2011/71, č. 4, str. 301–303 [DETAIL]
VANĚK Vojtěch, Kutnohorský svazek Historického atlasu měst. ZPP 2011/71, č. 4, str. 304 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

TRYML Michal, Staletá Praha. ZPP 2011/71, č. 4, str. 304–305 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2011/71, č. 4, str. 305–306 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2011/71, č. 4, str. 306 [DETAIL]
Konference Sanace a rekonstrukce staveb 2011. ZPP 2011/71, č. 4, str. 306 [DETAIL]