Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2011, obsah čísla 3.Editorial

ŠVÁCHA Rostislav, Editorial. ZPP 2011/71, č. 3, str. 153 [DETAIL]

In Medias Res

MERTOVÁ Martina, O polovičatosti památkářské architektury. ZPP 2011/71, č. 3, str. 155–160 [DETAIL]
BIEGEL Richard, Současná architektura a „developerský pragmatismus“ v pražské architektuře 1990–2010. ZPP 2011/71, č. 3, str. 161–164 [DETAIL]
STRAKOŠ Martin, Nová architektura, historické prostředí a Ostrava. ZPP 2011/71, č. 3, str. 165–173 [DETAIL]
HORÁČEK Martin, Nové muzeum Akropole v Athénách a adaptivní design jako recept na novostavby v historickém prostředí. ZPP 2011/71, č. 3, str. 174–179 [DETAIL]

Materiálie, studie

KAIGL Jan, K vesnickým kostelům s kvadratickým chórem postaveným v horšovském arcijáhenství ve středověku. ZPP 2011/71, č. 3, str. 180–192 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, KUNEŠ Petr, Vybrané aspekty aplikace organokřemičitých zpevňovačů na vápenné omítky. ZPP 2011/71, č. 3, str. 193–200 [DETAIL]

Různé

KUČOVÁ Věra, VLČKOVÁ Jitka, Koordinace prací pro nominaci vybraných lokalit České republiky na Seznam světového dědictví UNESCO v letech 2006–2010. ZPP 2011/71, č. 3, str. 201–202 [DETAIL]
DOMANICKÝ Petr, Loosova jídelna Lea Brummela v Plzni je zachována. ZPP 2011/71, č. 3, str. 203 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Jubilant a laureát. Pocta Tomáši Durdíkovi k významnému životnímu jubileu a velkému životnímu úspěchu. ZPP 2011/71, č. 3, str. 204 [DETAIL]
FOSTER Linda, MATÁSEK Karel, WALDMANNOVÁ Marcela, WIZOVSKÝ Tomáš, K jubileu Evy Kamenické. ZPP 2011/71, č. 3, str. 205–206 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ERNSTOVÁ Lucie, Seminář Současná architektura a historické město. ZPP 2011/71, č. 3, str. 206–207 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, Hydrofobizace stavebních památek – možnosti a rizika. ZPP 2011/71, č. 3, str. 207–208 [DETAIL]
Metodické vyjádření k hydrofobizaci. ZPP 2011/71, č. 3, str. 208–209 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, První česko-saská výstava květů kamélií. ZPP 2011/71, č. 3, str. 209–211 [DETAIL]
KRUSOVÁ Alena, Konference Obnova památek 2011. Co s architekturou 60. a 70. let 20. století?. ZPP 2011/71, č. 3, str. 211–213 [DETAIL]
Memorandum účastníků konference Obnova památek 2011 – Co s architekturou 60. a 70. let 20. století?. ZPP 2011/71, č. 3, str. 213 [DETAIL]
SLAVÍK Jiří, Netuctová konference. Dějiny staveb v Nečtinách 25.–27.3.2011. ZPP 2011/71, č. 3, str. 213–214 [DETAIL]
CYMBALAK Tomasz, Druhé zasedání archeologů Národního památkového ústavu. ZPP 2011/71, č. 3, str. 214 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ Božena, Publikace Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj. ZPP 2011/71, č. 3, str. 214–216 [DETAIL]
KUČA Karel, Publikace Kulturní památky Ostravsko-karvinského revíru. ZPP 2011/71, č. 3, str. 216 [DETAIL]
HLOŽEK Josef, Rehabilitace hradní zříceniny Zlenice. ZPP 2011/71, č. 3, str. 216–217 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Podbrdsko na starých pohlednicích. ZPP 2011/71, č. 3, str. 217–218 [DETAIL]
VÁCHA Zdeněk, Publikace Nástupce trůnu František Ferdinand jako památkář. ZPP 2011/71, č. 3, str. 218–221 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2011/71, č. 3, str. 222–225 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2011/71, č. 3, str. 225 [DETAIL]

Není určeno

Výstava Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. ZPP 2011/71, č. 3, str. 226 [DETAIL]